Onze GODDELIJKE opdracht

Onze GODDELIJKE opdracht, Zijn verwachting: gelijk aan Jezus worden! Zijn Getuige, dus!

Een vreemde opdracht, wanneer je alleen van Hem hebt gelezen en Hem (nog) niet als getuigend Geestelijk inwoner kent.

Sterker nog; wanneer wij het onderscheid niet erkennen tussen de geest van duisternis (de tijd-/wereldgeest, onze vormgever) en de levende GOD, Die voor ons deze genadetijd heeft ontworpen, ontgaat ons het zicht op ons bestaan.

Vanuit de Bijbelse leer is onze onbekendheid met het Gedachtegoed, de Leer van Jezus, niet zo vreemd.

De geschiedkundige Bijbelschrijvers hadden met hun afwijzing van de Heer er geen belang bij een juist ‘beeld’ van Jezus weer te geven. Integendeel zelfs!

Met Jezus woord dat wij niet het lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (ziel), verpakt in een tijdelijk lichaam, dat door de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis, onze kleermaker) is gevormd, konden (en wilden) zij ook niets!

Lees verder “Onze GODDELIJKE opdracht”

Evaluatie.

Evaluatie inzicht over de afgelopen drie jaar. (2017 – 2020)

Beseffend dat ook ik, naar het Gedachtegoed van de Heer een onzichtbaar en tijdloos wezen ben, moet ik bekennen dat ik bij het schrijven van het boek “Engel of bengel” ten onrechte ben uitgegaan van het beeld van de Triniteit, zoals de meesten onder ons dat ook uit de Bijbel hebben geleerd.

Nu, door voortschrijdend inzicht en in relatie met de Geest van GOD, is het te verklaren waarom er door de (ook tijdloze) geest van duisternis (onze ‘kleermaker’ en regisseur van de Schriften) zowel de profetieën als de geschiedenissen van vóór en na de komst van Christus zijn opgenomen en in de Schriften verwarring heeft kunnen zaaien.

Ja, nog sterker, doordat zij* (*de kleermaker van de mens, van onze inborst en uiterlijk) zichzelf als de enige God heeft voorgedaan (lees uitgegeven), misbruikte zij uitspraken van GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven).

Lees verder “Evaluatie.”