Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.

Vriend, laat je niet verleiden om van de weg met de Heer af te wijken, maar houd vol (houd moed) door Zijn Naam dankbaar te blijven inzetten om kwalen en kwaden te verjagen!

De mens heeft niet te vechten tegen mensen, van vlees en bloed, maar tegen boze en duistere machten die ons leven op aarde willen vergallen. Door o.a. het plotseling ervaren van kramp, pijn en het doen uitbreken van conflicten en ziektes kunnen wij haar herkennen.

Allen zijn wij met deze grillige tijd-/wereldgeest geboren, om in deze gegeven genadetijd (de onderbroken tijdloosheid) te komen tot Het Licht Jezus, met wie wij onoverwinnelijk zijn en kunnen optreden om gezond te blijven.

Lees verder “Thomas, met het Gedachtegoed van Jezus.”

Open brief

20201020 Open brief aan Ank Bijleveld, minister van Defensie.

“We weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren.”

Beste minister, is het u, met het voortschrijdende inzicht, nog niet opgevallen dat de kern van haat en agressie bij onze vormgeefster, de geest van duisternis ligt?

Zij is het, die in opdracht van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) over de aarde (voor een genadetijd) en haar bewoners heerst, en onze ziel (karakter) een grillige behuizing gaf, dat ten dode is opgeschreven.

Nu ook de aarde in haar ouderdom trilt, klaagt en zwoegt, tracht zij ons in haar greep te vermorzelen door, naast het onderuit halen van functionerende ecosystemen, onderlinge strijd, onze levensverwachting ook nog eens met pandemieën belast, om al vernietigend ons korte leven in zorgen (aandacht) vast te houden om zo ‘het geluk van de verzoening met GOD de Vader’ te voorkomen.

Lees verder “Open brief”

Eerherstel.

Hij, GOD de Heer, zal genade en ere geven. Met de liederen van Psalm 84 : 3, 5-6 in de oude berijming gezongen werd ik vanmorgen wakker.

De inhoud van de Psalm haakt in op ontdekte parallellen die lopen met de situatie van President Trump en mijn zelfingenomenheid en machtswellust van vóór mijn burn-out, waarbij ik mijn volledige geheugen ben verloren en alles zwart om mij heen was.

In antwoord op mijn zoeken en roepen om licht (genezing) kreeg ik in de geest het antwoord: “Laat los en u zult worden losgelaten.”

Op zoek naar wát ik moest loslaten, kwam ik uit bij het ‘narcistisch denken’*. (*narcistisch denken, staat voor zelfliefde, waarbij de aandacht, lees liefde, niet naar een ander uitgaat maar volledig op jezelf is gericht.)

Het was naar een Bijbels verhaal, ik denk van de Profeet Daniël, dat hij bij een keizer werd geroepen om hem te adviseren omtrent de volksziekte, de melaatsheid, dat ook hem had getroffen.

Lees verder “Eerherstel.”