Open brief

20201020 Open brief aan Ank Bijleveld, minister van Defensie.

“We weten niet wat er in de toekomst kan gebeuren.”

Beste minister, is het u, met het voortschrijdende inzicht, nog niet opgevallen dat de kern van haat en agressie bij onze vormgeefster, de geest van duisternis ligt?

Zij is het, die in opdracht van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) over de aarde (voor een genadetijd) en haar bewoners heerst, en onze ziel (karakter) een grillige behuizing gaf, dat ten dode is opgeschreven.

Nu ook de aarde in haar ouderdom trilt, klaagt en zwoegt, tracht zij ons in haar greep te vermorzelen door, naast het onderuit halen van functionerende ecosystemen, onderlinge strijd, onze levensverwachting ook nog eens met pandemieën belast, om al vernietigend ons korte leven in zorgen (aandacht) vast te houden om zo ‘het geluk van de verzoening met GOD de Vader’ te voorkomen.

Ja, wij zijn in oorlog, en hebben ons te beschermen tegen de agressor. Maar, dan wel met een sterker middel Dat machtiger is dan zij!

Mondiaal kan de krijgsmacht haar bakens verleggen door militairen en dienstplichtigen inzetten om de gezondheidszorg op basis van de (tekortschietende) wetenschap bij te gaan staan.

Hoelang duld jij de heerschappij van het kwaad nog, voordat je, gelijk Jezus deed, haar schijnheiligheid ontkracht door gelijk te worden aan Jezus, de waarheid?

Individueel kunnen wij de Stok, de Naam van Jezus, inzetten om lijfelijke aandoeningen te slechten.

Ga voor eenheid met GOD!
Angst is geen optie meer, wanneer de Geest van Jezus, GOD de Trooster, inwoont.
Wat de toekomst brengen zal, mij geleidt des Heren hand.

Graag verwijs ik naar Stichting Inderdaad die mijn publicaties met betrekking tot onze identiteit publiceert. ….nl/corona-weg-ermee

Ik wens u veel wijsheid toe met GODs zegen!

Hoogachtend,

Erik Visser. (Onderzoeker, karakteroloog en Geestverwant van Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *