Eerherstel.

Hij, GOD de Heer, zal genade en ere geven. Met de liederen van Psalm 84 : 3, 5-6 in de oude berijming gezongen werd ik vanmorgen wakker.

De inhoud van de Psalm haakt in op ontdekte parallellen die lopen met de situatie van President Trump en mijn zelfingenomenheid en machtswellust van vóór mijn burn-out, waarbij ik mijn volledige geheugen ben verloren en alles zwart om mij heen was.

In antwoord op mijn zoeken en roepen om licht (genezing) kreeg ik in de geest het antwoord: “Laat los en u zult worden losgelaten.”

Op zoek naar wát ik moest loslaten, kwam ik uit bij het ‘narcistisch denken’*. (*narcistisch denken, staat voor zelfliefde, waarbij de aandacht, lees liefde, niet naar een ander uitgaat maar volledig op jezelf is gericht.)

Het was naar een Bijbels verhaal, ik denk van de Profeet Daniël, dat hij bij een keizer werd geroepen om hem te adviseren omtrent de volksziekte, de melaatsheid, dat ook hem had getroffen.

Daniël ging in conclaaf met de Heer en gaf de keizer door, dat hij van GOD had begrepen, dat de keizer zich moest bekeren. Concreet; “verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg Mij, de levende GOD!”

Dezelfde tekst kreeg ik destijds ook in de geest en dacht dat dat naar Bijbelse setting letterlijk was bedoeld, waardoor ik alles wat mij aan materie dierbaar was wegdeed. Toen de verlichting uitbleef ben ik verder gaan zoeken naar andere opties en kwam uit bij het verleggen van de bakens (de weg), lees het wegdoen van mijn aandacht naar zelfliefde, trots en beantwoording van mijn ambities in zelfingenomenheid. Gelukkig vond ik toen wél op deze nieuw ingeslagen weg verlichting bij Jezus, waarover de Bijbelschrijvers, de Schriften, wel hebben schreven, maar ván Hem weinig tot niets werd getuigd. Zij hebben Hem zoveel mogelijk genegeerd en zelfs de geschiedenis naar de misleidende hand van de geest van duisternis (de triniteit) herschreven…

Allen die van de Heer Jezus Getuigden heeft de kerk (zich het woord van God noemend) uitgemoord. Zie de kerkgeschiedenis dat in de weblog van Stichting Inderdaad is opgenomen.

Terug naar het onderwerp van eerherstel.

Zolang er adem in het menselijk lichaam is, is er hoop op koerswijziging van leven.

Belangrijk is te beseffen (te weten) dat vanwege de dwalingen van zogenaamde geestelijke leiders het nodig was dat de Heer van het Hemellicht 2000 jaar geleden naar de aarde is neergedaald, om in een mens geïncarneerd de levende GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en de status van onze aardse genadetijd bekend te maken.

Zoals wij inmiddels weten is het beeld in de Schriften van onze identiteit en dat van GOD verwrongen, vals en niet het Gedachtegoed van de Heer Jezus! Jezus kwam niet voor alleen het volk Israël, maar voor de hele mensheid!

Jezus blijkt de weg van de waarheid naar Het Licht te zijn. De Heer Jezus is weer thuis bij de Almachtige in het Hemellicht, maar liet ons niet als wezen achter.

O nee! Hij is de eeuwige en staat voor leven in gezondheid, plus de uitzonderlijke bonus van het eeuwige leven, wanneer wij Hem onze zielstatus hebben toevertrouwd.

Met de Heer inwonend zijn wij het kwaad, de aandoeningen en ziektes, de baas.
Wees geen masochist maar een levenskunstenaar!

Door mijn uitstrekken naar verlichting, en prijs de Heer, het verkregen inzicht dat wij, in deze aardse genadetijd met de geest van duisternis als heerseres geboren zijn, om het tijdens de duur van ons leven met de levende GOD in orde te maken!*

(*concreet; door Jezus als GODs Zijn vertegenwoordiger te erkennen en tot Koning van ons wezen, ons zijn, te verheffen betreden wij GODs Vrederijk.)

De Geest van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) sprak ooit: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van het kwaad die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuiver hart (=zielstatus) voorzien.”

Dankzij het feit dat Jezus nu mijn Koning is en Hij is komen inwonen (dat blijkt uit het ‘in Zijn Naam’ kunnen verjagen van pijn, aandoeningen en ziektes) wil en kan ik met overtuiging aan iedereen delen; dat Jezus het leven is.

En de Bijbel, hoe verleidelijk mooi geïllustreerd met tot de verbeelding sprekende verhalen verhaald, géén verlossing biedt, maar met een geheel ander plot ons van de levende GOD probeert weg te houden!

Ik ben benieuwd of Trump, die met de Bijbel zwaait, zijn waarheid gaat herzien.

Ongelukken, ziektes en mijn burn-out was een omzien van de levende GOD om ons tot bezinning te brengen op ‘welke weg’ wij ons bevinden.

Hij wil dat niemand in deze mist van duisternis, de dood, verloren blijft!

Ajb, neem ook de Heer Jezus aan als jouw Herder, Koning en Heer, en laat je in Zijn Naam, Jezus Naam, dopen ter bekrachtiging/bevestiging van dit Geestelijk huwelijk. (*Niet in de naam van de drie-eenheid, dus!)

In Jezus Naam sommeer ik de geest van kwaad die jou gevangen houdt, met haar drie-eenheid, je los te laten! In Jezus Naam! Jezus, de Almachtige leeft!

Tekst van Psalm 84:6;

  • “Want GOD de Heer, zo Goed zo mild,
  • Is ten alle tijd een zon en schild;
  • Hij zal genade en ere* (*herstel) geven;
  • Hij zal ons het goede niet in nood onthouden,
  • zelfs niet in de dood,
  • Die in oprechtheid voor Hem leven.
  • Welzalig Hij, Die op U bouwt en Zich geheel aan U vertrouwt.”

Hier zeg ik volmondig AMEN* op. (*Amen betekend; zo is het!)

Amen.

Het boek “Engel of bengel” dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef, kan online worden ingezien en gekocht bij boekenbestellen.nl

Nu is het aan ‘Stichting Inderdaad’ die het Woord van De Weg van Waarheid naar Het Hemellicht doorgeeft. Hierbij nodig ik je uit, om ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Leven in gezondheid, daar wil iedereen toch wel het fijne van weten?

GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) wil dat het ons GOeD gaat. Jezus, de Eeuwige en Levend Almachtige GOD kwam dat ons doorgeven. Hij liet ons niet als wezen achter!

Laat in Jezus Naam je deze genadekans niet ontglippen!

Vijf voor twaalf…

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog en Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.