Een groot verschil

Een groot verschil

Er bestaat een groot verschil tussen het aannemen van informatie, het begrip ‘geloven’ en het begrip ‘vertrouwen’.

Het is lastig uit te leggen, maar ik ga toch een poging wagen.

De simpelste benadering is: geloven doe je met het verstand en vertrouwen doe je met het hart.

Het Vertrouwen is het verstandig kunnen zijn; wie en wat jij wilt geloven! Jij bent het toch ook die persoonlijk bepaalt wat jij prettig (goed) vindt en wat vies (slecht) is?

“Een groot verschil” verder lezen

Bestemming

Bestemming.

Toen wij ‘ten doodde gedoemd’ aan de buitenste duisternis wilde ontsnappen, om bij het Licht te komen, vonden wij een boreling die op het punt stond haar of zijn eerste buitenmoederlijke adem te halen.

Dankbaar nestelde onze ziel zich op deze levensgeest en lifte mee op de adem.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘ontsnapping uit de kelder van duisternis’.

Het maakte niet uit of de boreling gehandicapt of anderszins gebreken zou vertonen, als wij maar uit die verschrikkelijke duisternis weg waren.

“Bestemming” verder lezen

Doodsnood

“Het is de mens gezet eenmaal te sterven” is een heftige aanhef.

Het overdenken van wie/wat wij zijn in het kader van ‘de tijd’ is mijn ding.

Mijn verhaal ‘doodsnood’ (gewetensnood), een waar gebeurde levenservaring past onder de noemer ‘geloofsopvattingen’.

“Gered uit de hel van vuur en zwavel. “

Opstandig en ongehoorzaam, de regels en wetten negerend die mijn goed bedoelende ouders mij oplegde, maakte ik als jeugdig delinquent (eigenwijs) mijn eigen wetten en leefregels.

Dit zal niemand onbekend in de oren klinken, denk ik.

“Doodsnood” verder lezen

Groeien (veranderen) of stilstaan

Groeien (veranderen) of stilstaan.

In het door mij geschreven artikel ‘identiteit’ maak ik duidelijk, dat wij (ziel, geest en lichaam) een product van Moedernatuur (de tijd-/wereldgeest, een entiteit) zijn. En wij ons vertrouwen op GOD de Vader (Jezus) mogen stellen, wanneer het op geloven aankomt!

Je mag en kan best van Moeder natuur, met al haar grilligheden, houden, maar je kan haar nìet vertrouwen! Jezus wél!

“Groeien (veranderen) of stilstaan” verder lezen

Identiteit

Identiteit.

De identiteit van het individu is nìet onze conceptie maar de ziel (het karakter), die bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling, het doorknippen van de navelstreng, met haar vrije wil en aanleg ons hele wezen (de ziel, geest en het lichaam) zelfstandig managet.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Door mij is ‘de tijd/-wereldgeest, de kleermaker of Moeder natuur’, waarin mens en dier als entiteit zijn geboren, geduid als de destructieve macht van het kwaad*. In de Schriften summier geduid met ‘in duisternis geboren’.

“Identiteit” verder lezen

Weten en accepteren

Weten en accepteren.

Dat de simpelste ziel weet dat wij een lichaam hebben, dat is één.

Dat wij niet het lichaam zijn, maar hebben geleerd dat de geest die er in woont (gemanaged door de wil) bepaalt hoe, is twee!

Met dat de tijd/-wereldgeest onze zielstatus bij de geboorte de zelfbeschikking gaf, begon ons willetje zich te manifesteren.

Ons aards bestaan begon met afwisselend huilen en lachen, slapen en spartelen, zwijgen en sporten alles gedoceerd ‘voor enige tijd’.

Geboren in conflict met ons wezen, zoals bij sommigen het geslacht waarin zij zijn geboren, de kwaliteit van de niet perfectie van het lichaam en de vele beperkingen maken het leven op zoek naar wijsheid en vrede (geluk in welzijn), tot een strijd.

“Weten en accepteren” verder lezen

TRIEST

Triest, dat veel mensen zijn gevangen in de hectiek van de dag.

Triest, omdat hierin berustend de kennis aan de Heer Jezus, onze Bevrijder van ongemakken en de zwarte dood, wordt ontnomen.

Is het niet de TV, die zorgt dat wij met de politieke chaos op het wereldtoneel bekend worden, dan zijn het wel de kinderen, de buren, de familie en persoonlijke relatie- en/of zakelijke problemen, of onze ambities die ons denken in druk en onrust vasthouden.

“TRIEST” verder lezen

— Kennisgeving —

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Kennisgeving: kennis is macht. Laten wij blijven openstaan voor nieuwe inzichten!

Omdat wij niet ons lichaam zijn, maar er feitelijk voor een bepaalde tijd gebruik van mogen maken, heb ik hier een bemoediging voor allen die zichzelf ziek, verslaafd of als halfbloed (bastaard) hebben gediskwalificeerd.

Ook al tref je herkenningspunten in de eerste twee menstypen aan. Richt je op Jezus en houd vol!

Ook jij zal van je destructieve inborst en van haar imperfecte verpakking bevrijding vinden, door Jezus als Koning en Heer aan te nemen.

Uitgaande van ons uiterlijk zijn er drie huidtypen; donker, geel en blank. Waarbij wij ook nog eens naar ons ‘watermerk’, het geslacht, kunnen worden gediscrimineerd.

Uitgaande van het individuele karakter zijn er (in geestelijk opzicht) drie typen mensen:

“— Kennisgeving —” verder lezen

Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

“Nicodemus en de JezusLeer” verder lezen