Identiteit

Identiteit.

Het ‘nieuwe weten’ heeft het volgende standpunt: “het universum, waarin zielen toeven, bestaat uit twee machtige domeinen; Het Licht en de duisternis; Goed en het kwaad.” Beiden onmetelijk en zonder tijdgrens.

Jezus overwon de kwade inborst waarmee wij allen zijn geboren, en maakte ons met Zijn erfenis (de macht over onze geest en lichaam) voor allen die Hem tot Koning en Heer hebben aangenomen (de Jezus-fans) deelgenoot. Hij is bij GOD de Vader in het dagelijks leven onze Verlosser en Vrijpleiter.

“Identiteit” verder lezen

TRIEST

Triest, dat veel mensen zijn gevangen in de hektiek van de dag.

Triest, omdat hierin berustend de kennis aan de Heer Jezus, onze Bevrijder van ongemakken en de zwarte dood, wordt ontnomen.

Is het niet de TV, die zorgt dat wij met de politieke chaos op het wereldtoneel bekend worden, dan zijn het wel de kinderen, de buren, de familie en persoonlijke relatie- en/of zakelijke problemen, of onze ambities die ons denken in druk en onrust vasthouden.

“TRIEST” verder lezen

— Kennisgeving —

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Kennisgeving: kennis is macht. Laten wij blijven openstaan voor nieuwe inzichten!

Omdat wij niet ons lichaam zijn, maar er feitelijk voor een bepaalde tijd gebruik van mogen maken, heb ik hier een bemoediging voor allen die zichzelf ziek, verslaafd of als halfbloed (bastaard) hebben gediskwalificeerd.

Ook al tref je herkenningspunten in de eerste twee menstypen aan. Richt je op Jezus en houd vol!

Ook jij zal van je destructieve inborst en van haar imperfecte verpakking bevrijding vinden, door Jezus als Koning en Heer aan te nemen.

Uitgaande van ons uiterlijk zijn er drie huidtypen; donker, geel en blank. Waarbij wij ook nog eens naar ons ‘watermerk’, het geslacht, kunnen worden gediscrimineerd.

Uitgaande van het individuele karakter zijn er (in geestelijk opzicht) drie typen mensen:

“— Kennisgeving —” verder lezen

Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

“Nicodemus en de JezusLeer” verder lezen

Reizigers

Reizigers.

Volgens Erasmus zijn wij in deze wereld reizigers. Tijdreizigers wel te verstaan.

En dat klopt, ook wanneer wij de JezusLeer erbij halen…

Jezus houdt ons voor dat wij een tijdloos karakter zijn in een tijdelijk lichaam, een verloren ziel, geboren in duisternis op weg naar de dood.

Het lichaam is vanaf de geboorte slechts ons tijdelijk verblijf, een jas voor de ingedaalde ziel die gevormd is door de tijd-/wereldgeest*. (*de kleermaker.)

“Reizigers” verder lezen

GODs beloften

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Om dwang en druk weg te nemen zijn hier de Bijbelse 10 geboden geduid naar GODs beloften:

De 1e belofte; Als Ik (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) de eerste plaats in je leven inneem, zal je geen andere goden meer willen dienen, want Ik zal de ereplaats in je leven hebben!

De 2e belofte; Als Ik in jouw hart woon, hoef je geen beelden van Mij te maken want jij zult Mijn beeld zijn!

De 3e belofte; Als je van Mij houdt, zal Mijn naam nooit een vloekwoord op je lippen kunnen zijn! In alle omstandigheden zal Mijn naam vereerd en verhoogd worden!

“GODs beloften” verder lezen

In Jezus Naam

Dankbaar voor het kunnen inzetten van Jezus naam worden wij bekend met de erfenis van Jezus, het begrip ‘het Levende water’.

Als persoon zijn wij met ons ‘lichaam en de geest’ de ‘handen en voeten’ van de GOD aan wie wij het gezag over ons zijn erkennen!

Ken, of herken je de stemming van een hartgrondig vloeken, ingegeven door de geest van het kwaad?

Wel, met eenzelfde kracht en intentie, maar dan gesteund door de Geest van GOD (de Trooster) zal jij je mogen uitspreken om een kwaad (pijn of ongemak) te bezweren weg te gaan!

“In Jezus Naam” verder lezen

Bestuursbesluit

Op 10 juni 2022 is een eerder genomen bestuursbesluit van Stichting Inderdaad gewijzigd.

Tegelijk met het inzetten van een betaalprovider*, voor het kunnen doen van donaties en aankopen van het KleurID, zal het logo van Stichting Inderdaad worden vervangen. Tevens wordt de naam ‘STICHTING INDERDAAD’ in het Hoofd aangevuld met wie wij zijn.

Aanleiding is het voorschrijdende inzicht over ons wezen.

“Bestuursbesluit” verder lezen

Stadia van de tijdloze ziel.

Stadia van de ziel van grijs naar zwart, of naar WIT van het Licht.

Dit verslag is belicht vanuit mijn levenservaringen en verkregen inzichten.

Ooit één in de tijdloosheid met GOD de Vader in het hemelse Licht was er op een zeker moment opstand in de hemel en werden de opstandelingen (de bengels) afgescheiden van het hemelse Licht.

Het idee van GOD, Die GOeD is en was, om het leger van engelen die onder de opstandige Satan stonden en die sinds in de buitenste duisternis vertoeven genade te schenken, door hen (dat zijn wij) in de gelegenheid te stellen zich in een tijdelijk aards bestaan weer bij Hem in het hemelse Licht te kunnen voegen.

“Stadia van de tijdloze ziel.” verder lezen

Het waarderen van ons leven.

Het waarderen van ons leven.

Het kan worden samengevat ‘ongelukkig’ te zijn, of met het woordje; geluk of welzijn.

Hiermee hebben wij het geestelijke, mentale- en fysieke welzijn correct verwoord.

Lotgenoten, vertrouwelingen; doktoren, psychologen, psychiaters en kerken zijn er druk mee, nu er zoveel te kiezen valt aan soorten ziektes, begrippen en opvattingen over ‘beter en gelukkig zijn’.

Wanneer wij ons geen raad weten ‘over een niet te kunnen hanteren levenssituatie’ wenden wij ons doorgaans, naar eerste ingeving, tot de ons bekende specialisten voor antwoorden.

“Het waarderen van ons leven.” verder lezen