De laatste ademsnik bepaald het.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen!

De oude boeken (de Schriften) zijn achterhaald bij het uitnodigen/toelaten/het doen inwonen van de Trooster; de Geest van de levende GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven.)

Het is Jezus, de eeuwige, Die lééft.

Met Hem, Christus de Trooster, inwonend zijn wij beter af, dan met de tijd-/wereldgeest*! (*de kleermaker die ons, door GOD opgedragen, uit de stof voor een tijdelijk leven vormgaf, die ons ego voedt met zelfgenoegzaamheid om ‘het tijdelijke’ tot God te verheffen, met tot gevolg de eeuwige dood.)

Niet alleen, omdat zowel deze geest van duisternis* alsook de Trooster Zich in de Bijbel laten aanroepen met “Heer”, is de Bijbel een verwarringgevend en misleidend boek!

The End.

“Niet deugend”, aldus een opmerking over ‘de Schriften’ van de Heer Jezus in het Thomas Evangelie…

Stelling: Vanaf de conceptie tot aan de bevalling is de status van de baby; dierlijk! Pas bij de vleesgeworden Wens ‘de geboorte’ van een baby (haar/zijn eerste buitenmoederlijke ademhaling) is er sprake, vanwege de indaling van de ziel, van mens-zijn! Zou er iets voor GOD de Almachtige onmogelijk zijn? – EOV

Heb jij je ooit afgevraagd waarom de baby bij de geboorte huilt? Zo het niet huilt, verhelpt de verloskundige dat met het kind met het hoofdje naar beneden te houden en met een ferme tik op de billen komt er, als het leeft, geluid uit…

Er zijn meerdere antwoorden aan te geven;

Antwoord 1. Om de longen en stembanden aan het werk te zetten…

Antwoord 2. Omdat de baby weet heeft in welke verloren zielsstatus hij/zij is, en weet heeft dat hij/zij in het leven voor een lijdensweg heeft gekozen om vele weerstanden te overwinnen. Het zal voor eigenwaarde en zelfrespect moeten vechten!

Jezus is Overwinnaar op onze natuur en haar kwelgeesten. – EOV

Jezus heeft de ultieme prijs voor toegang naar het GODDELIJK LICHT betaald, en dat ook voor jou gedaan wanneer je Hem tot jouw Heer en Koning maakt.

Onze GOD is niet ver weg, maar inwonend. Jij bepaald jouw levensweg!

NB. Wij, die Jezus tot gezaghebbende Koning en Heer hebben aangenomen delen in Zijn erfenis: “het kunnen verjagen van kwalen en kwaden in Zijn heilige Naam.”

Gelukkig kan ik persoonlijk ook ván Zijn inwoning, de aanwezigheid van GODs Geest, getuigen.

Dit, omdat ik al jong Jezus als gezaghebbend Heer had aangenomen en nog, bijna dagelijks ‘Zijn Naam inzet’ om terugkerende pijnen, kwalen of kwaden met succes te verjagen.

Omdat ik de Bijbel niet geloofwaardig vond en daarmee geen geloof had in een hel of hemel, heeft de Heer mij het bewijs van het bestaan van de hel en mijn redding daaruit doen ervaren.

Standpunt m.b.t. de eeuwigheid:

“Het is niet dat wat wij denken of geloven dat de toekomst bepaalt, maar tot ‘welk hemelrijk’ wij ‘in een zekere zielstatus’ behoren!” – EOV

Het leven is kort! De eeuwigheid is, niet te bevatten, lang!

Laat het eeuwige leven je niet ontglippen, door “te vergeten” om de zielstatus bij Christus in zekerheid te brengen, door je met de Schepper, GOD de Vader, te verzoenen!

Niet wachten, maar doen!

Als Lichtdrager, met de Geest van de Heer inwonend, ben je óók verzekerd om Zijn Naam te mogen inzetten, mocht je met pijn of ziektes te maken krijgen.

Het voorkomen van verslavingen heb je met zelfdiscipline zelf in de hand. Is het toch uit de hand gelopen, ook hier kan en wil de Heer redding brengen!

Helaas gaan er nog steeds veel mensen verloren;

  1. Dit, omdat zij geen kennis hebben aan de levende GOD, aan Jezus en Zijn Heilsboodschap.
  2. Omdat men ‘vroom’ vasthoudt aan de leer uit stoffige boeken. NB. De Bijbel misleidt. Zij zorgt voor verwarring, zaait en onderhoudt angst. — EOV
  3. De Bijbel duidt geen tweegodenleer, maar ‘spreekt’ wel met een gespleten tong.
  4. Alleen Paulus in het Nieuwe Testament getuigt met enkele uitspraken van de aanwezigheid van de Geest GODs, de veranderde zielstatus. Hij getuigt in Galaten 2:20 van de Heer Jezus, waartoe wij allen zijn geroepen.
  5. De tijd-/wereldgeest van het kwaad is nog steeds actief door het sociale en maatschappelijke leven te ontwrichten, en ons te overladen met zorgen, zodat wij, daarmee actief, van de weg ‘van Leven in dankbaarheid en gezondheid met de Heer Jezus’ worden weggehouden.
  6. De stormen, pandemieën, oorlogen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen zijn de stuiptrekkingen van Moeder aarde, op weg naar haar kern; het zwarte gat, vanwaar zij haar evolutie ooit begon, gebruikmakend van de drie evolutie emolumenten Ruimte, zonlicht en de stof (materie) in onderbroken perioden met temperatuursverschillen. — EOV

Vraag: Waarmee staat de Bijbelse leer (het christendom) tegenover dat van de Jezusleer?

Simpel te herkennen in:

  1. De tegenstelling van eer-/machtwellust van de kerk tegenover bescheidenheid en dienstbaarheid van de Lichtdragers, de Jezus-fans.
  2. De Bijbelse leer gebruikt(e) geweld om haar gelijk af te dwingen (zie de kerkgeschiedenis) en de Jezusleer wint sympathie door alle vormen van geweld uit de weg te gaan.
  3. De Lichtdragers, de Jezus-fans, kopen geen liefde, maar géven aandacht in medemenselijkheid.

Jezus, onze Heer en Koning leerde ons het ‘onze Vader’ met daarin de woorden: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.”

Dat mag en kan jij ook aandragen voor een gezond en gelukkig leven. Wanneer je aangeeft dat je niet de heer van het kwaad, de geest van duisternis aanbidt, maar de Heer Jezus met Zijn Heilige Naam aanspreekt en noemt, zal Hij jou graag in Liefde, zonder prijs of dwang, willen leiden!

Aub. Laat je in Jezus Naam leren! Niemand weet wanneer het laatste uur zal slaan om als je te lang wacht, het voor altijd donker wordt. Dát risico mag en moet je niet nemen!

Of, voor eeuwig naar het Licht te gaan, om daar met de andere Lichtdragers (de geborgen zielen) als Zijn Engelen dansend GOD te loven.

Met dit gedachtegoed voor ogen kunnen wij ook anders kijken naar bijvoorbeeld abortus.

Of geloof je nu echt het Bijbelse verhaal van Adam, die vóór Eva zou zijn geschapen, dat hij volmaakt, met geslachtsdelen, zou zijn gemaakt?

Dit GOD beledigende verhaal is door de mens, de schrijver Mozes, bedacht om met zijn vijf boeken (de Tenach) indruk te maken tot iets wat niet te bevatten is. Iets ongelooflijks…

Indruk maken, wat de kerk met hun grote gebouwen, vol pracht en praal, nog steeds tracht te doen!

Wat voor de Godzoekers, onwetend van GOD, beoordeelt werd dat die wetenschap wel van GOD geïnspireerd moest komen…

Enfin, terug naar af, en de realiteitszin van praktische problemen.

Abortus moet om meerdere redenen buiten het strafrecht komen, omdat wij individueel de gebruiksrechten van ons lichaam voor een genadetijd van GOD hebben gekregen. Wij zijn het tijdloze karakter (de ziel) en hebben het lichaam in bruikleen om te kiezen tot welke GOD of God wij willen behoren; geweld of Liefde.

www.stichtinginderdaad.nl/faq

Heb je bij de verdediging van een moord wel eens gehoord dat de moordenaar aangaf dat hij/zij, naar ingeving van zijn God, dat moest doen? Duidelijk dat er twee Goden zijn. Één waarmee wij geboren zijn en twee van haar kwade inborst gezuiverd; GOD de Bron van Licht, Liefde en Leven. Jezus.

In de herboren zielstatus ontvangen wij (i.p.v. destructieve ingevingen van de tijd-/wereldgeest) van de inwonende Geest de Trooster goede en constructieve ingevingen, die Jezus in Psalmen 23 ‘Zijn Staf’ noemde.

NB. Deze beloften zijn in de laatste vertalingen van de Bijbel uitgefilterd…

Zoals ooit door de Heer beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad (de geest van duisternis) waarmee u bent geboren!”

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef kan je online inzien en kopen bij  boekenbestellen.nl

Opgemaakt door Erik Visser (Onderzoeker, Godsdienstfilosoof, Jezus-fan. Klokkenluider van het religieus leven.)

PS. Wil je een ervaring delen of hierover iets zeggen, laat dan een reactie achter.

Ben je ook voorstander van Vrede en Welzijn, word dan onze vriend www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *