Jezus redt!

De remedie tegen onze zwaktes.

De Joden dachten en hoopten destijds dat de Messias, die door de Profeten was aangekondigd dat Die komen zou, hen, het volk, met geweld zou komen verlossen van hun overheerser en bezetter, de Romeinen.

De kerk met hun oude boeken, willen, dat wij op de fysieke mens Jezus (in de wolken) blijven wachten. Een dwaasheid dat ons naar de dood buiten GODs Licht, Jezus, houdt…

Het verhaal waarmee de Heer Jezus kwam; dat wij opnieuw geboren moeten worden (Johannes 3:3) kwam hen dan ook (wetenschappelijk gezien) als ongelooflijke onzin over. Het stemde niet overeen met hun verwachtingen, maar registreerde in hun geschiedenisboeken desondanks wel van deze Jezus, Zijn bestaan en Zijn opmerkelijk bovennatuurlijke daden.

Dat Jezus geen geweldenaar was, was voor hen (de gevestigde orde van godsdienst-/Schriftgeleerden) een grote tegenvaller, omdat men graag door anderen dan eigen inzet van problemen verlost wil worden, en überhaupt GOD niet dichtbij “zagen”, maar onzichtbaar op afstand accepteren.

En ja, helaas, dankzij het onderhouden door de kerk van hun stellingen is dat misleidend geloof na 2000 jaar nog niet veranderd.

Hun grote fout is, dat wij naar de opvatting van de Heer niet ons lichaam zijn, maar wezenlijk het tijdloze karakter (de ziel)!

Gelukkig, ondanks de kerkgeschiedenis met haar vervolgingen van de christenen, blijkt GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) trouw aan Zijn doel de mensheid, van haar verloren zielstatus (met de geest van duisternis als inborst) te willen redden. (Lees ook het artikel ‘de kerkgeschiedenis’, waaruit de conclusie is gerechtvaardigd, dat hun God de wreedheid zelf is.)

Jezus redt ons van ‘de dood’. Hij voorziet ons van Zijn Machtige Naam, Zijn GODDELIJKE wapenrusting! Zodat wij in gezondheid het leven aankunnen en anderen tot voorbeeld zijn!

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online bij boekenbestellen.nl

Wanneer je Hem het gezag over jouw wezen (ziel en lichaam) geeft, en dus Jezus erkend als GOD Die boven het aardse (de schepping) staat, neemt de Geest van Jezus (GOD) Zijn intrek bij je, in de plaats komend van de geest van duisternis waarmee men wordt geboren.

Wij mensen zijn met onze inborst (de zielstatus) de ‘handen en voeten’ van het gezag (de geest) tot wie wij behoren. Bij aanname van Jezus tot Heer en Koning, is GOD onze Herder en Gezagvoerder geworden. Ja, zijn wij voor eeuwig en altijd bevrijdt van het rijk van duisternis.

Jezus, de Geest van GOD leeft!

Verkleeft aan onze geest (de adem, het karakter) werd onze zielstatus bepaald. Eenmaal, toen, bij de eerste buitenmoederlijke ademhaling, en mogelijk ook nu opnieuw, bij de aanname van de heer Jezus tot Heer voor eeuwig.

Jezus redt ons van ‘de dood’. Hij voorziet ons van Zijn Machtige Naam, Zijn GODDELIJKE wapenrusting! Zodat wij in gezondheid het leven aankunnen en anderen aanmoedigen een voorbeeld te zijn!

Wanneer wij door ongemakken en aandoeningen worden belaagt, weten wij als Jezus-fan (door het geloof) deze in ‘Jezus Naam’ te verjagen.

Net als anderen die Jezus kennen, en Zijn Naam inzetten, ben ik al jaren gevrijwaard van aandoeningen en ziektes, waaronder griep, kanker en ook het zich met hevige pijn in de keel meldende coronavirus (COVID-19 ) kon ik succesvol verjagen!

Al maanden span ik mij op Facebook en de website Stichting Inderdaad in om het Gedachtegoed van de Heer Jezus bekend te maken en publiceer in de weblog de binnengekomen getuigenissen van heling.

Dagelijks word ik nog overvallen met plotselinge ongemakken die ik in Jezus Naam (DE GODDELIJKE MACHT) succesvol de deur wijs, zodat zij niet vast gaan zitten!

Geloof jij ook in Jezus (gekomen met de Geest van GOD) en vertrouw je op Hem, zet dan ook Zijn machtige Naam in om ongemakken, als pijn en aandoeningen, te verjagen!

Niet meer bidden en wachten, maar actie!

De kerk met haar misleidingen, waaronder biddend te wachten, heeft afgedaan. Hoe meer kwalen en kwaden je in Jezus Naam succesvol overwint, hoe sterker je geloof en het zelfvertrouwen wordt…

NB. Die kerkelijke organisaties die blijkgeven de leer van duisternis met haar misleidende ‘drie-eenheid’ te hebben verruild voor het ware geloof, en alleen nog dopen in Zijn Heilige Naam ‘Jezus’ kunnen mijn/onze hulp verwachten.

Jezus redt ons van ‘de dood’, maar niet uit concrete bestaande problemen. Hij voorziet ons van Zijn Machtige Naam, Zijn GODDELIJKE wapenrusting! Zodat wij in gezondheid het leven aankunnen en anderen tot voorbeeld zijn!

Hij is met Zijn Naam de remedie tegen elk ongemak, pijn en ziekte! Ook corona!

Geloof en handel in Jezus Naam!

AUB help ons deze Blijde Boodschap uitdragen! Doneer AUB.

Bedankt!

Als Jezus-fan wens ik je (zeker gesteld van blijvende gezondheid) GODs zegen toe!

Wil je reageren, laat het weten.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *