Pasen

Pasen

Met de Geest van GOD inwonend is het alle dagen van het jaar feest; Kerst Pasen en Pinksteren tegelijk.

Pasen.

De Bijbel (het handboek van het christendom) duidt in fantasierijke verhalen van de door haar waargenomen geschiedenis en dicteert deze, met door haar ingenomen standpunten, van zichzelf* sprekend. (*geest van duisternis.)

De Heer Jezus, komend vanuit het Hemellicht (GOD), kwam tegen het plot van de Kronieken met de ingenomen standpunten in opstand, omdat zij verwarrend en misleidend zijn en niet van GODs Liefde, de gegeven genadetijd, getuigden. Jezus stelde: “Ik ben De weg van waarheid, naar Het leven!”

Zij, de kerkelijke macht, zochten Hem daarom te doden en slaagden daarin door Jezus, vals beschuldigd, te kruisigen.

De kerk met de Bijbel houdt ons aan het lijntje door onze aandacht op het tijdelijk aardse fysieke bestaan te focussen (daarmee het ego en zichzelf verhogend*) en verloren op een doodlopende weg gevangen te houden! (*Zie o.a. Hooglied.)

Jezus maakt duidelijk dat wij niet het lichaam zijn, maar dit lichaam met een karakter (de ziel) tijdelijk in een onderbreking van de tijdloosheid bewonen, om het gezag van onze ziel aan GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) toe te kennen, zodat wij deze genadetijd zinnig, in Leven, beëindigen.  

Daarenboven zegent GOD ons (Die Jezus als Heer erkennen) met de inwoning van de beloofde Trooster en Zijn Naam, Die wij, naar Psalm 23 als wapen (de Stok) mogen inzetten om de geest van ongemakken te kunnen verjagen, wanneer kwaden zich in de vorm van aandoeningen, verslavingen, pijn en ziektes aandienen.

De blijde Boodschap van het Koninkrijk GODs, die Jezus ons brengt wijkt dus totaal af met het Bijbelse beeld, die nota bene in haar wetten o.a. verbiedt om een beeld van GOD te maken en ons daarvoor te buigen…

Dat er twee Goden zijn die het hemelrijk vullen, en ons bestaan mogelijk hebben gemaakt, is niet makkelijk uit de Bijbel te distilleren. Alleen de volhouders die GOD (Jezus) oprecht willen kennen lukt dat, waaronder ik, de schrijver van de website Stichting Inderdaad.

De Heer heeft getracht uit te leggen dat wij, geboren in het verbannen duistere ‘hemelrijk’ herboren moeten willen worden en zo overgaan naar GODs Vrederijk in een zuivere zielstatus.

NB. Nicodemus, een Schriftgeleerde, kwam nachts heimelijk bij Jezus om daarover uitleg te krijgen, maar begreep vasthoudend aan het fysieke, de uitleg over ons wezen niet.

‘Worden als Jezus’ betekend niet dat wij, gelijk de Paus deed, dat wij een kerk moeten stichten met de oude Schriften, de Bijbel, als handboek.

Nee, nee, nee!

GODs Koninkrijk is persoonlijk! Zoals wij alléén in dit lichaam op de wereld zijn gekomen, zo gaan wij persoonlijk ook als Engel of bengel weer van de wereld af. De Heilsboodschap gaat ons allen aan; jou en mij persoonlijk!

Helaas is de geest (God) van duisternis ook tijdloos. En zal zij tot onze laatste ademsnik proberen ons vast te houden in zelfbeklag of ons te verleiden haar te aanbidden in idolatrie.

Met het inzetten van ‘Jezus Naam’ en het doen van wonderen getuigen wij dagelijks dankbaar en blij dat wij tot GODs Koninkrijk behoren en brengen wij met het noemen van de Naam Jezus GOD eer.

Jezus riep ons op om van Hem te getuigen!

Dat wij de mensen om ons heen, speciaal die verlichting nodig hebben, met GOD (Jezus) bekendmaken en van Zijn blijde Boodschap met de Trooster informeren, is van Zelfsprekend!

Pasen.

Pasen is niet de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, zoals de Bijbel schrijft!

Nee, het ligt genuanceerder; GOD, Jezus, is niet dood. De situatie ligt persoonlijk!

Wij vieren elke dag dat de Trooster bij ons is komen inwonen (de wisseling van zielstatus) en getuigen in gezondheid blij en dankbaar ons geluk in tevredenheid. In Christus herboren betekend leven in vertrouwen, dus!

Pasen, kerst en Pinksteren, ze vallen samen wanneer je Jezus kent! Religie bedrijven is zinloos wanneer de Heer Jezus niet wordt geloofd en lof en eer ontvangt! Zo is het!

Gelooft en geprezen is Jezus Zijn grote Naam!

Word vriend van Vrede en Welzijn en leef blij en gezond in vertrouwen met de Geest van GOD, de Trooster, inwonend! www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Sinds dat ik Jezus als GOD erkende en Zijn Naam inzette, ben ik gevrijwaard van ongemakken als griep, pijntjes, kanker en ja ook de corona…

Wij hebben 10.000 redenen om Jezus te danken en te bezingen! Vind jij ook niet?

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef, kan online worden ingezien en bij boekenbestellen.nl worden besteld.

GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *