Jezus leeft!

Jezus is niet dood. Hij leeft!

Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Heb vertrouwen in de levende GOD, de Heer Jezus. Hij liet ons, die Hem zijn toegewijd, een rijke erfenis na; de Trooster met het kunnen inzetten van Zijn Naam, om kwalen en kwaden te verjagen.

Geboren met de tijd-/wereldgeest (de natuurmens) lijken de prioriteiten te liggen bij de ouderlijke-/rechtelijke macht.

Zij legt ondergeschikten haar wil op met wat er aan kennis ‘in huis’ is.

Maatstaven van de natuurmens:

Opvoeding; lees handhaving, vanuit eigen of van ouders overgenomen opvattingen betreffende orde en wet-/regelgeving,

Educatie,

Verkikkerd op alles wat lief, leuk, mooi en aardig is,

Rebellerend, ontsnappen aan wetten/regels en zorgen, in tijdelijke verlichting van seks, sport en spel.

Vanuit angst en onzekerheid, het in religieuze stromingen zoeken naar GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven).

Maatstaven van de volwassen ‘in Christus herboren’ mens:

Zelfrespect,

Gnosis,

Hygiëne,

Behoedzaamheid,

Met de inwoning van de Trooster (de Geest van GOD) het in ‘Jezus Naam’ bezweren van natuurlijke gevaren, om in vrede, welzijn en in gezondheid te leven,

Met eeuwig perspectief van het hemellicht…

Over de wereld verspreid zijn er cultuurverschillen.

Helaas is het besef dat wij NIET ons lichaam zijn, maar een tijdloos karakter, nog niet overal bekend en doorgedrongen als de waarheid.

Zelfs hier, binnen het ‘christendom’, blijft men hangen (is men gevangen) in de achterhaalde (Bijbelse) standpunten m.b.t. emancipatie, discriminatie en een verwrongen Heilsboodschap…

NB. Een belangrijk aspect aangaande de eeuwigheid is, dat wij ‘in Christus’ onze medemensen niet veroordelen over ‘een schuldig zijn’, omdat de aardse zielstatus ons bij geboorte al had veroordeelt! De Bijbelse lezing over zonde, schuld en boetedoening, is, evenals haar gesuggereerde geschiedenis, achterhaald.

Wij, de in Christus herborenen, kunnen dus alleen verbeteringen naar onze omgeving bewerkstelligen vanuit een gezond zelfrespect.

Alsjeblieft, erken Jezus als gezaghebbend!

Betrek Hem in je dagelijks leven en leef in vrede en welzijn.

Je bent beter af met de Geest van GOD, Jezus!

www.stichtinginderdaad.nl/faq

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *