Stemmen

The day after.

We staan er weer gekleurd op nu de stemlokalen voor de politiek gesloten zijn.

Het is weer de kleur blauw geworden. Zo laten wij het blauw blauw.

Onzekerheid is en blijft troef! Want korte termijn politiek bedrijven biedt geen garanties van leven in vrede en welzijn. Wij proberen er het beste van te maken. Al is het maar voor vier jaar!

Voor leven in vrede en welzijn (in de eeuwigheid) moeten en kunnen wij nog, voordat ‘persoonlijk het doek’ valt, onze stem naar ‘zuiver wit’ laten horen, door te stemmen op de Geest van GOD (Jezus).

Onze aardse tijd met onze beperkingen is tekort om onze plannen voor familie, en de wereld, tot in perfectie te verwezenlijken. Bovendien kennen wij de dag niet dat wij de laatste adem uitblazen…

Wetend, dat ons aardse leven een afspiegeling is van de tijdloosheid, zetten wij ons ‘beste beentje vóór’, en trachten naar beste weten en kunnen weerstanden en moeilijkheden te overwinnen. Toch beperken/verwachten wij, traditie getrouw, hulp van onze oudsten; de familie en andere verantwoordelijken aan wie wij ons vertrouwen hebben gegeven…

Met vallen en opstaan vormen wij ons karakter en beseffen inmiddels dat wij constant hebben gekozen(oordelen) tussen dat wat in onze ogen goed lijkt, of niet juist lijkt.

Helaas, voor ons ego, is deze afweging niet voldoende om ons van ‘eeuwig leven’ te verzekeren. Oordelen past binnen de misleiding van religie!

Het is waar, in de ogen van de gemeenschap, kerk en politiek, zijn wij in het gunstige geval brave burgers geworden met gemeenschapszin.

Maar, zoals ik al heb geprobeerd aan te geven; het is misleidend om bij onze waarneming te blijven!

Het gegeven dat wij Niet ons lichaam zijn, maar dit tijdelijk leven (in dit lichaam) te danken hebben aan de genade van GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) Die ons, in een onderbreking van de tijdloosheid, de gelegenheid geeft om ons met Hem te verzoenen, door zelf te bepalen bij Wie wij willen behoren; de geest van duisternis waarin wij geboren zijn (met al haar geweld en verleidingen), of bij Jezus, de Almachtige GOD in het Licht is bepalend voor deze tijd en altijd.

Ook wanneer je, zonder oog voor de eeuwigheid in gezondheid wilt leven stem je ‘beter af’ op Jezus en erken je Hem als Heer!

Hij, Jezus, kwam ons verlossen van kwaden en kwalen door ons, die Hem willen toebehoren te bewapenen met Zijn Goddelijke macht, door ons met Zijn Naam te verbinden; de inwoning van Zijn Geest ‘de Trooster’.

Gekozen voor Jezus tot gezaghebbend Heer, kunnen wij Zijn Naam inzetten om ons van ongemakken, aandoeningen, ziektes en pijn, verlossen!

Ook kanker en de covid-19, bekend als corona heb ik in Zijn grote Naam kunnen verjagen…

Dit is de verlossende Boodschap Die Jezus de Heer (de Eeuwige en Almachtige) ons 2000 jaar geleden kwam brengen.

Hij bevestigd met tekenen en wonderen dat wij niet ons lichaam zijn, maar een tijdloos karakter (ziel) dat uit genade in dit aardse leven kan kiezen (stemmen); ben je vóór of ben je tegen Hem.

Religie bedrijven is nutteloos wanneer niet de Heer Jezus de lof en eer ontvangt!

Wees wijs, blijf gezond en ontdek dat Jezus Zijn Naam, naast zeggenschap over ons wezen, eeuwigheidswaarde heeft! Na de laatste ademhaling blijft het zwart (dood) of helder en levend in het Licht.

GODs zegen!

NB. Van een ‘voltooid leven’ is pas sprake, wanneer dat naar GODs doel/opzet eindigt met de zielstatus ‘in Christus herboren’.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *