Het waarderen van ons leven.

Het waarderen van ons leven.

Het kan worden samengevat ‘ongelukkig’ te zijn, of met het woordje; geluk of welzijn.

Hiermee hebben wij het geestelijke, mentale- en fysieke welzijn correct verwoord.

Lotgenoten, vertrouwelingen; doktoren, psychologen, psychiaters en kerken zijn er druk mee, nu er zoveel te kiezen valt aan soorten ziektes, begrippen en opvattingen over ‘beter en gelukkig zijn’.

Wanneer wij ons geen raad weten ‘over een niet te kunnen hanteren levenssituatie’ wenden wij ons doorgaans, naar eerste ingeving, tot de ons bekende specialisten voor antwoorden.

Door de nood eerst te duiden proberen zij, vanuit hun vakgebied, ons gerust te stellen en willen, vanuit hun vakgebied, ons zelfs beter maken…

Prachtig natuurlijk, maar moeten wij eerst niet vragen/weten vanuit welke grondslag, wetenschap en levensfilosofie zij hun specialiteit hebben opgebouwd?

En wat kunnen wij doen, wanneer zij geen bevredigend antwoord hebben op een voor ons nijpend probleem?

De destructie van de klimaatcrisis

Direct of veel later, wanneer wij geen antwoorden vinden, vallen wij terug in rebellie en agressie, of richten wij ons naar onze GOD, onze Trooster, wanneer wij Die kennen.

Hopelijk rest er dan nog ademtijd om het met GOD in orde te maken…

Financiële belangen, onbekendheid, zelfingenomenheid of competitie met anders geaarde collegae kunnen de aardse specialisten ervan weerhouden om je eventueel door te verwijzen.

Om het leven te kunnen waarderen zullen we eerst moeten vaststellen wat het leven typeert! De feiten:

 1. Wij bestaan uit een drie-eenheid; het tijdelijke lichaam, de levensgeest en het tijdloze karakter (de ziel) dat vanaf de geboorte op de levensadem meelift.
 2. De ziel, met het uiteindelijk gevormde karakter, is wezenlijk.
 3. Het aardse leven (het bestaan) is, als onderbreking van de tijdloosheid, slechts tijdelijk.
 4. Wij zijn geen goden, maar behoren individueel wel tot een zeker hemelrijk dat de energie van het aardse overstijgt.
 5. Individueel bepalen wij onze norm van goed en slecht; wat niet vanzelfsprekend overeen zal komen met de algemene opinie.
 6. Afhankelijk wie of wat wij bij de laatste ademhaling aanbidden bepaalt waar wij het hiernamaals zullen doorbrengen.

Omdat wij niet ons lichaam zijn (het zelfs niet bezitten), maar het tijdelijk bewonen met ons wezen, de ziel, is het zinvol ons spirituele zijn, de zielstatus, nader te belichten.

De auteur van deze website (Erik Visser) heeft in 1986 inzicht gekregen in de bewegingen van de tijd. Daar (de astronomische) bewegingen zekere karakters vertonen, heeft hij die naast de karakters van de drie primaire kleuren gelegd en ontdekt dat er overeenkomsten zijn.

Astronomische bewegingen in kleur.

Zo is de Brainshow© kleurenkalender ontstaan, die bij nader onderzoek en uitgewerkt nu als tijdloze kleurenkalender online hier als wereldprimeur kunt gaan inzien.

Met de naam KleurID en ColorID is zij voor jou en wetenschappelijke onderzoeken in te zetten en kunnen de geboortedatums als concrete gegevens met een waarheidsgehalte van 100 % worden gehanteerd.

Kom ik terug bij de typering van het leven;

 1. Dat er bij diversiteit van zoveel mensen met zoveel zinnen er gezocht is naar het oorspronkelijke begin van leven, en er vanuit beperkte waarnemingen en de persoonlijke invloed op de omgeving (de maatschappelijke status) er verschillende theorieën zijn ontstaan is niet verwonderlijk.
 2. Niet verwonderlijk, maar wel verwerpelijk is, dat fantasieën en speculaties er een grote rol in hebben en geen aanwijsbaar waarheidsgehalte kent.
 3. Wanneer dan ook nog die schrijvers het belang hebben om macht te bewerkstelligen is objectiviteit ver te zoeken en zijn/waren wij aan de wolven overgeleverd… Zie ‘kerkgeschiedenis’!
 4. Bestaande theorieën hebben vele interpretaties, maar de waarheid daarvan is niet te controleren!
 5. De waardering van ons leven in de mate van de acceptatie van ‘in rust en vrede op het hart’ wel!
 6. Met het vaste en concrete gegeven van onze geboortedatum heeft het KleurID herkenningswaarde van onze aanleg.
 7. Gelet op de toepassingsmogelijkheden van het KleurID is deze voor elk individu op aarde ten dienste van de wetenschap een welkom gegeven, om, bewapend met Jezus Stok, geluk in welzijn te vinden.

Naar mijn idee, zijn ‘tevredenheid in dankbaarheid’ de kernwoorden van geluk, die aanvaarding van dit leven typeren.

NB. Erkenning van Jezus tot gezaghebbend Heer leidt tot geluk en welzijn in de breedste zin van het woord! Hij discrimineert niemand op zijn/haar uiterlijk of achtergrond. Hij bewapend ons met Goddelijke macht en kracht om kwaden en kwalen te bezweren weg te gaan, wanneer die plaaggeest (onze vormgeefster) onze gezondheid belaagt.

Ik wens je er goede ontvangst van.

Opgetekend met respect voor leven, door Erik Visser (onderzoeker en enthousiast Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *