Vallen en opstaan

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Vriend, wanneer ook jij het Goede wilt, is er hoop op vrede en herstel!

“Het is niet dat wat wij denken of geloven dat de toekomst bepaalt, maar onze zielstaus bepaalt tot welk hemelrijk wij behoren!”

Op basis van wat GOD ooit sprak is er op alle niveaus van leven een terugkerend patroon van ‘vallen en opstaan’ waar te nemen; het wordt bepaalt door onze wil!

Toen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de opstandige engel opdracht gaf om een genadetijd voor ons (de engelen die onder haar in de hemelse gewesten tegen GODs engelen hadden gevochten) uit genade te vormen, wist GOD (de Schepper) dat list en bedrog deel zou gaan uitmaken van onze inborst.

Ooit sprak GOD, de Heer der heren: “Wie zich verhoogt zal worden vernederd. En, wie zich zal vernederen zal Ik verhogen!”

Jezus kwam GOD en Zijn Heil bekendmaken, in een tijd die voor velen geen uitzicht bood op vrede en welzijn.

De Schriften (opgenomen in de Bijbel), waaruit de kerken nog steeds hun waarheid putten en vasthouden, geven verwarring en zijn misleidend. Dit, doordat zij uitgaat; van de zintuiglijke duiding, de waarneming, het lichaam als hoogste goed.

Dit in tegenstelling tot de duiding van ons tijdloze bestaan dat door de Heer Jezus werd verkondigt en Hij van onze individuele zielen (als wezenlijk) uitgaat!

Hij, Jezus, roept ons op actie te nemen en Hem tot Koning en Heer te erkennen, in de plaatskomend van de tijd-/wereldgeest die ons, in opdracht van GOD de Vader, voor een genadetijd voor het tijdelijk aardse bestaan vormde, bestaande uit; de levensgeest, de ziel en het recht van bewoning van dit stoffelijke lichaam.

Vanuit de optiek van de schrijvers stellen zij, ten onrechte dus, dat wij de Heer Jezus op de wolken zullen gaan zien, en daarom geen actie moeten nemen maar te wachten…

Ook hebben de Bijbelschrijvers, door de geschiedenis van de Joden te verhalen, niet het individu, maar het hele volk Israël als GODs volk voorgesteld… Daarmee aangevend dat zij (en wij, de niet Joden) geen zuivering van de ziel nodig zouden hebben!

Door gemeenschappelijke christelijke feestdagen in te stellen is de focus op de (individuele en mogelijk gezuiverde) zielstatus verlegd naar volksvermaak, een kermis…

En dan heb ik het nog niet over het plot, de valse leer van de Bijbel, in Genesis, gehad.

‘De kleermaker’ klopt zich wel erg hard op haar borst, door zich als God te presenteren met de woorden; “en God zag, dat het goed was”. Dit gaat volledig voorbij aan de praktijk, de realiteit van misgeboorten, de gehandicapten, blindgeborenen, geesteszieken, syndroom van down, etc. etc.

De kerk biedt geen hoop. Jezus wél!

Door macht-/hebzucht gedreven hebben die Schrijvers en haar gehoor zich door de wereldgeest laten verleiden, en zich verhoogd tot een God.

Niet alleen jij en ik, maar ook zij (tijdloos in het duister tastend*) kunnen zich, gelet op de tijdloosheid van de ziel, naar GOD over het verleden spijt betuigen en de levende Jezus verheerlijken. (*gereïncarneerd voordat de gegunde wereldtijd op is.)

Voor allen, ongeacht haar of zijn levensbeschouwing, opvatting of religie, die zich met spijt en nederig tot Jezus in de stilte van een achterkamer wenden is er hoop op vergeving, vrede en welzijn in gezondheid! Dáár is geen kerkgebouw voor nodig!

Jezus kwam de Mensheid van de tijd-/wereldgeest (de kleermaker) bevrijden, door ons te bewapenen met Zijn Naam.

GODs Geest, Jezus, lééft. Met Hem inwonend kunnen wij de destructrie van de dood de rug toekeren!

Het is dus voor niemand te laat zich van rust en vrede te verzekeren, dan zich alsnog tegenover Jezus van de ‘kwade inborst’ te ontdoen, en zich te bekeren van een kwaad*. (*misbruik, macht-/hebzucht door list en bedrog.)

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, is de tekst die nu zomaar bij mij opkomt.

Deze pagina is opgemaakt tot verheerlijking van Jezus als Koning en Heer.

Ik wens je GODs vrede en welzijn in gezondheid toe!

Erik Visser (Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *