Enten op de boom van Leven

Enten op de boom van Leven (Jezus) begint met stellingen.

Jezus zei; “Ik ben de Weg van Waarheid naar het eeuwige Leven!”

Beste tijdgenoot, Op deze mooie zondag, waarbij het zonnetje met haar stralen vriendelijk naar binnen wil, zal ik de ‘Boodschap van Heil’ van de Heer Jezus nog eens met een paar stellingen op een rijtje zetten.

  1. Dit tijdelijke leven en de opvolgende eeuwigheid zijn een afspiegeling van het hemelrijk (Licht of duisternis) waarvoor wij kiezen en waartoe wij, vanaf het moment van bezinning, behoren!
  2. Verwekt en geboren in duisternis (dierlijk), zijn wij niet het aardse lichaam, maar mogen ons wezen* in genade ‘gebruiken’. Lees inzetten om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) te erkennen en in dankbaarheid te loven. (*ons wezen bestaat uit ziel, geest en lichaam.)
  3. De blijde Boodschap is; dat wij in dit gegunde tijdelijke leven (nadat wij Jezus tot gezaghebbend Heer hebben aangenomen) delen in Zijn erfenis en bewapend zijn met ‘Jezus Naam’, om elke natuurlijke dreiging van zwakte (ziekte, verslaving, negatieve emotie of zeurende pijn) kunnen bezweren weg te gaan!
  4. NB. Bij geen kennis van- of een niet aangenomen ‘regel of wet’ kan ons geweten niet worden belast! Overtreden wij een aangenomen regel of wet, dan dienen wij daarmee in het reine te komen door het met de Heer Jezus te delen, en Hem (opnieuw, vertrouwend op Zijn inwoning) de regie over ons leven te geven!
  5. Terwijl Jezus ons oproept om ons ‘denken te veranderen’ is het de kerk (en haar Schriften) die ons vasthoudt in misleiding door gefocust op het kwade, en geïndoctrineerd, al biddend en wachtend op vergeving van zonden, de zoekers van de Waarheid (Jezus) ons Jezus, met de blijde Boodschap, onthouden.
  6. Het is niet aan de Lichtdrager of Jezus-fan om grof- en met geweld uit te halen, of gelijk een masochist pijn te verheerlijken of de geaardheid te verloochenen.
  7. Destructieve ingevingen als de acceptatie van de stelling; ouderdom komt met gebreken” en te wachten op de fysieke terugkeer van de Heer”, aanzet tot zelfdoding en vermoord haar/hem” zijn beslist geen ingevingen van de liefdevolle Hemelse Vader, maar van de tijd-/wereldgeest waarin wij geboren zijn.
  8. Laten wij, dankzij de beloofde erfenis (van de Heer Jezus) Hem waardig ‘in Christus volgen’ (te Zijn), en trouw aan de gezuiverde zielstatus verlicht blijven!
  9. Voor de echte zoekers naar GOD, Vrede en Geluk, leerde Jezus ons het ‘Onze Vader’ waarin Lucas 11:2 expliciet staat: “En Hij zei tot hen: Wanneer u bidt, spreek tot Onze Vader Die in de hemel is; Uw Naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komt. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, zo ook op de aarde…”. Hier staat geen woord Frans tussen, maar maakt wel duidelijk dat wij een andere zielstatus nodig hebben dan die waarmee wij geboren zijn!
  10. Wij mensen zijn de handen en voeten van de Heer tot welke wij behoren! Heb je dat?

Laten wij welzijn en vrede nastreven. zodat deze blijde Boodschap van Heer Jezus wereldwijd bekend wordt.

Jezus redt, door jouw stem met Zijn Naam in te zetten: www.stichtinginderdaad.nl/corona-weg-ermee

Als bijlage tref je een concept testament aan, dat uiteraard met persoonlijke aantekeningen kan worden aangevuld.

Ik wens je GODs zegen toe!

Erik Visser (onderzoeker, Lichtdrager, Jezus-fan.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *