Nood breekt wetten.

Nood breekt wetten.

Luister vriend. Dankzij het vastlopen in onze beperkingen, onze incapabelheid, zoeken wij oplossingen.

Dit noodzaakt ons de kijk op het leven te veranderen.

Eerst zoeken wij oplossingen in wat wij weten of zelf kunnen doen, om vervolgens ‘het Hogerop‘ te vinden…

Allen worden wij geleid door de geest die wij adoreren.

Dat kan de aardse tijd-/wereldgeest zijn, waarmee wij worden geboren, herkenbaar in de zelfingenomenheid, het ego.

Het kan ook de positieve houding van een geliefde voorouder zijn, die wij als voorbeeld volgen en ons naar succes leidt.

Geslaagde sporters hoor ik op het podium vaak zeggen, dat zij zich optrokken aan het karakter, het doorzettingsvermogen, van hun geliefde vader, oma of opa, en hem of haar als voorbeeld voor ogen hielden om vol te houden.

Bij onze, door nood gedreven, gedachte; ‘het moet anders, anders komt het niet goed’ zoeken wij creatief naar opties.

Deepak Chopra zei het al: “Onzekerheid is de vruchtbare grond van pure creativiteit en vrijheid.”

De kerk zei/zegt: “Nood leert bidden.”

Jezus zei/en zegt: “Kom tot Mij. Accepteer Mij als gezaghebbend GOD! Verander van denken en volg Mijn voorbeeld. En Ik zal je als erfenis Mijn Geest (de Trooster) geven, Die je oude geest (de zielstatus) vervangt en Die je in gezondheid leidt naar Leven en welzijn!”

Jezus zei/zegt niet: “Luister, gehoorzaam Mij!”  Nee, Hij laat de verantwoording van de keuze welke Macht je dienen wilt geheel vrij aan jou, aan ons; de mensheid in haar genadetijd.

Met dat kerkelijk voorstel ‘van bidden’ heb ik niet veel meer op nadat ik had ontdekt dat bidden o.a. de aandacht op de zorgen, de negatieven, vasthoudt en dit ingegeven wordt door de kleermaker van ons tijdelijke wezen, ons geweten, de geest van het kwaad die onze dood voor ogen heeft.  

Luister vriend, wij zijn niet ons lichaam maar de ziel (het karakter) dat in de onderbreking van de tijdloosheid, de eeuwigheid, slechts tijdelijk voor een genadetijd in dit lichaam haar intrek heeft genomen!

Wij zijn of herboren in Christus en gekomen tot het Licht (GODs Vrederijk) of, nog in de oude zielstatus van het rijk der duisternis, waar de destructie en dood wacht.

Simpel geduid: Het is zaak nu vast te stellen tot welk hemelrijk jij wilt behoren; je ego (evil) of GOD (Jezus).

Voor allen, die de Heer Jezus tot GOD hebben erkend als Gezaghebbend Heer, is er verlichting door de inwoning van Zijn Geest de Trooster (onze erfenis), en kunnen zonder nog angst te kennen ‘in Jezus Naam’ succesvol de strijd aan met ongemakken als pijnen en ziektes.

Of die ergernis nu een bekende ziekte als verkoudheid, griep, pijn of een onbekend aandoening is, dat covid-19 (corona) of geestelijk is als verslaving of depressie heet, het maakt onze GOD, de Heer Jezus, niet uit!

Jezus (de tijdloze GOD) is overwinnaar op alle vormen van ongemakken die onze rust en vrede dreigen te verstoren.

Als almachtige Geest van het ‘vredelievende goede’ Leeft Hij bij jou voort. Ten minste, als jij dat wilt…

Volg Facebook van Erik Visser en word bemoedigt om de goede strijd vol te houden.

www.karaktersinkleur.nl/faq

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.