Welgemeend aanbevolen

Open brief aan de Minister van binnenlandse zaken; Hildur Ollongren.

Hoog geachte Minister Ollongren,

Heel de wereld is rampgebied geworden!

Niet alleen Nederland, maar heel de wereld ondergaat in ijltempo destructies als de coronapandemie, overstromingen, brandhaarden en andere ecologische destructies.

Destructie van de aarde in beeld.

Is het geen tijd om de oorspronkelijke bakens van de BB (van oorlogsgevaar) te wijzigen in acuut gevaar van het voortbestaan van de mensheid en deze snel te activeren?

Er zijn doortastende maatregelen nodig om de mensheid onomwonden op de hoogte te brengen, dat de mensheid in haar geboren zielstatus verloren gaat, wanneer er geen erkenning komt voor Jezus (GOD de Bron van Licht, Liefde en Leven).

In onze geboren zielstatus is de wedergeboorte ‘in Christus’ een must, waardoor niet de eeuwige dood wacht, maar is verwisseld naar eeuwig Leven.

Jezus redt!

Beste tijdgenoot, lieve mensen, wij zijn niet het lichaam maar een tijdloze ziel (het karakter van de geest)! Jezus redt!

Niet een gebed, maar de erkenning dat Hij, Jezus, de Almachtige is die het genadeplan van onze aardse tijd (de schepping) had bedacht en in gang heeft gezet. Hij wil in Zijn macht van genade worden erkent en gedankt!

Die tijd van genade, om Hem het gezag te geven, is bijna voorbij!

Wij kunnen nu nog onze ziel, met onze gezondheid, redden van de verschrikking van de dood. Neem ook Jezus aan als jouw Heer, zodat Zijn Geest de Trooster kan komen inwonen!

Geen religie of geloofsgemeenschap redt de ziel! Alleen Jezus redt!

Alleen Jezus redt!

Prijs de Heer Jezus dat Hij ons, bij geloof in Hem en Zijn Naam, de Trooster als erfenis naliet. Halleluja!

U, mevrouw Ollongren bent als regeringsleider verantwoordelijk voor ons welzijn!

Sla AUB acht op dat wat Stichting Inderdaad (NGO) op haar website www.karaktersinkleur.nl/faq met betrekking tot rust, vrede en welzijn ter berde brengt.

Welgemeend aanbevolen!

Hartelijke groet en met blijvende hoogachting,

Erik Visser (Voorzitter en auteur Stichting Inderdaad.)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *