Leven is leren.

Leven is leren, ook van de door anderen gemaakte inschattingsfouten.

Laat de website van Stichting Inderdaad je helpen meer inzicht te krijgen over ons wezen en bestaan.

De tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) die ons lichaam in opdracht van GOD (de Bron van licht, Liefde en Leven) vanuit de stof (met een drie-eenheid als model met de evolutie) vormgaf, laat zich ten onrechte aanbidden met ‘Heer’.

Hiermee is een verwarrend beeld ontstaan. Zeker wanneer wij bidden tot de Heer, en GOD, Jezus, bedoelen!

Deze kleermaker van onze ziel (de geest van duisternis) geeft zich in de Bijbel uit als God de Heer (de Triniteit) en zij claimt/steelt ongeadresseerde gebeden waarin (dus) de Naam Jezus ontbreekt…

Stelling: Het is duisternis, daar waar licht ontbreekt!

Wanneer wij onbekend blijven met de Heer Jezus, Die met de Geest van GOD (Het Licht) van de hemelsferen naar de aarde kwam, zal, met het vasthouden aan de Bijbelse leer, net als bij haar Joodse schrijvers, de Heer Jezus als bestaande eeuwig levende GOD (Geest) worden ontkent… Onbeantwoorde gebeden, onzekerheid, angst en verdriet behoren zo tot het levenslot.

Wat wij nodig hebben is een relatie, een veranderde zielstatus,  Kennis aan Jezus en Zijn Gnostisch Gedachtegoed!

‘In Christus herboren’ is een zielstatus. Daarmee volledig het Bijbels tijdelijke beeld van zonden en schuld passerend…

Dankzij de erkenning van Jezus tot hoogste Heer, en wij Zijn Naam zijn gaan inzetten om kwaden te verjagen, én dopen in Jezus Naam (ter vervanging van de door de kerk opgelegde Triniteit) is er een nieuw tijdperk ingegaan dat door de Bijbelschrijvers misleidend als ‘de nieuwe wereld’ wordt geduid.

Wanneer je Jezus kent, ken je GOD.

Met de Trooster (GODs Geest) inwonend* zijn wij gemachtigd ‘Jezus Naam’ (*de Erfenis voor allen die Jezus als hoogste Heer belijden) in te zetten, om de bedreigingen op onze zwaktes van de geest van duisternis ‘de kleermaker’ een halt toe te roepen en te verjagen.

Dankzij de acceptatie van Jezus tot Heer wordt ons verkrampt denken veranderd naar bevrijding en verwachting. En dat niet alleen!

De Bijbel met haar angst onderhoudende leer en wetten, dat door de geest van het kwaad is geïnspireerd met de natuurwetten*. (*Die hard en wreed zijn, en ons in de individuele ontwikkeling (vrijheid) belemmerd.) Lees, onze verloren zielstatus gevangen wil houden…

Zij, de Bijbel, vangt ons met de niet nader geadresseerde aanroep ‘Heer’, en wil ons vasthouden met verering van onze inborst en uiterlijk; ons ego, in zelfgenoegzaamheid en ijdelheid!

Jezus, de Eeuwige, zei/zegt: “kom allen tot Mij die vermoeid en met zorgen overladen zijn. En Ik zal je rust geven!”

Begrijp jij nu ook ‘waar de schoen wringt’ wanneer men bid tot ‘de Heer’ en er geen onderscheid is gemaakt tot wélke Heer men bid?

Met de Heer Jezus (de Trooster inwonend) als Heer, is het bidden vervangen tot gebieden in Zijn machtige Naam, Jezus!

Belangrijk dus, wanneer je naar GODs wil zoekt, om de Naam Jezus in de adressering van het bidden mee te nemen.

Overigens is het bidden van onze wil en ‘noden’ niet effectief, wanneer dat geen verband heeft met GODs wil in onze relatie met Jezus!

De Waarheid is terug te brengen tot twee tegengestelden: Het licht en de duisternis*! (*duisternis is het ontbreken van licht).

Deze tegenstelling gaat op voor de fysieke waarneming, alsook voor de geestelijke wereld!

Conclusie: Er is maar één GOD Die GOeD, rechtvaardig en waardig is om aanbeden te worden, en dat is de Heer Jezus.

De Heer Jezus zegt van Zichzelf dat Hij (met de Geest van GOD) het Licht is, de Waarheid en de Weg van Het Leven is.

Ons geestelijk ‘zijn’ vergelijkend:

Om het in termen* van het licht te zeggen: wij zijn geboren met een gebroken deel van het licht (een percentage van de *drie primaire kleuren, bekend als het EGO-DNA), en met de Geest van GOD (de Trooster) inwonend zijn wij gekomen tot het volle licht en is de status van de ziel (het karakter) naar honderd procent licht gezuiverd…

Dankzij de verzoening/ hereniging met GOD én het inzetten van Jezus Naam is onze schrijver, sinds 1998, gevrijwaard van zich aandienende (vastzittende) ongemakken als pijn, kramp, de griep, een sterker wordende jeuk en een steken in de borst van een snel groeiende knobbel (kanker). Alsook, recent, het COVID-19 virus (corona) dat zich in de keel ‘als een metalen rasp’ wilde nestelen.

Verenigd (één) met de Geest van GOD behoren wij tot Zijn Koninkrijk en delen het gezag, de macht, over de tijd-/wereldgeesten!

Vriend, wanneer je meer van Jezus en Zijn Gedachtegoed weten wilt, lees dan de hele website rustig door. Reageer eronder.

Met jouw reactie (indien gepubliceerd) kunnen anderen worden bemoedigd om de Bijbel als dictaat los te laten en de volgende stap in het proces van ‘verandering van denken’ vorm te geven.

Koop en lees het boek “Engel of bengel” dat Erik samen met de Geest van GOD in 2017 opmaakte. Bestel het boek online bij boekenbestellen.nl

Steun ‘de vriendenkring van Vrede en Welzijn’ van Stichting Inderdaad met een donatie op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bedankt en GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *