Domeinen Licht en duisternis.

De domeinen van het Licht en de duisternis staan naar hun karakters tegenover elkaar in de tijdloosheid.

GODs Koninkrijk, Zijn Macht in het Licht, tegenover het rijk van het kwaad, de duisternis.

Dit artikel gaat niet over de bloemen en de bijtjes, maar het wil je wel wegwijs maken over de waarheid van het leven.

Dieren, in al hun soorten, hebben hun leiders. Meestal het mannetje, maar bij de bijen is het de koningin die domineert.

Geboren in ‘duisternis’ legt Moeder* natuur de mens, bij de incarnatie van de tijdloze ziel in het lichaam, ons ook haar wil op. (*onze kleermaker.)

De mens (ook een kuddedier) kent zijn volksvertegenwoordigers, hun voorgangers, hun idolen en kampioenen ook een hiërarchieke rol toe.

Wordt een wedstrijd van bijvoorbeeld een voetbalploeg gewonnen, dan wordt de leider in het zonnetje gezet en komt deze, met de beker ‘van verdienste’, naar voren.

Bij de mensheid wordt, bij gebrek aan een leider, door een groep/een politieke partij of een volk er één persoon uit hun midden aangewezen; democratisch gestemd of met strijd en geweld, gelijk bij de dieren, de macht gegrepen.

Onderling wordt er ‘gestreden’, gezwaaid met vlaggen van verdienste, of macht, gelijk dat bij ‘de dieren’ ook het geval is.

Maar, hoe zit het dan met ons die niet de verpakking (het lichaam) maar de tijdloze ziel (het karakter) als wezenlijk ‘het zijn’ beschouwen?

Staat de Heer Jezus niet te boek als Overwinnaar? En waarop dan?

Hij werd ondanks Zijn bovennatuurlijke Macht vermoord en vond de dood aan het kruis…

Wel, het mag duidelijk zijn dat, ook hier, alleen een feitelijk gegeven het bewijs kan leveren dat Jezus, GOD, nog steeds leeft en er leven is na de fysieke dood. Saulus een Romeinse Schriftgeleerde van Tarsus (Paulus) was de eerste Jezus-fan die in Handelingen 26: 13-18 verhaalt over zijn ontmoeting met GOD en de strijd met de heersende geest van duisternis.

Het gegeven dat Jezus, met Zijn erkende Goddelijke macht de vertegenwoordiger was van het hemels Koninkrijk, en het inmiddels blijkt dat er méér mensen zijn die over de Macht van Zijn Naam beschikken* bewijst enerzijds dat Die Macht niet persoonsgebonden was/is, en anderzijds dat Die Macht betrekking heeft op de individuele overwinning op ‘de macht’ van de geest van duisternis (onze kleermaker) die nu voor en door de Jezus-fans (de leden van ‘GODs Koninkrijk’) ‘in Jezus Naam’ bevolen, plaats moet maken! (*maar dan met geloof ‘in de Naam van Jezus’ bevolen!)

NB. De Heer Jezus zei: “Ga heen en wees Mijn getuige!”

Jacobus 2:18  Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Jezus antwoordde: “Toon Mij uw geloof uit uw werken, en Ik zal u uit Mijn* werken mijn geloof tonen.” (*Mijn werken zijn het wegdoen van geweld, pijn, kwaad en kwalen.)

Jezus riep niet op om samen te scholen en kerken te stichten, maar sprak ons persoonlijk aan (!) om Hem tot gezaghebbend Heer* over ons wezen aan te nemen! (*Hij zei: “Komt allen tot Mij die vermoeid en met zorgen beladen zijn, Ik zal u rust geven!”)

De profeten van vóór Jezus gaven de boodschap van bevrijding al aan. Maar ook die werden, net als de woorden van Jezus, in de Schriften (door de Bijbelschrijvers) onvolledig en onjuist geduid, om met hun schrift van de geschiedenis ‘als bewijs’ de macht met persoonsverheerlijkingen te grijpen…

NB. De ‘kerkgeschiedenis’ verhaalt van veel geweld en liefdeloosheid. Een heel andere boodschap dan dat de Heer Jezus (de Bron van Licht, Liefde en Leven) ons voorhoudt.

Als voorzitter van Stichting Inderdaad beweer ik, gelijk Paulus, de waarheid te spreken en verklaar dat ik, naast vele anderen, sinds 1997 waarin ik Jezus als mijn Heer en Koning aannam, met succes Zijn grote Naam heb kunnen inzetten om pijn, kramp en andere ongemakken als griep, kanker en vorig jaar het coronavirus heb kunnen bevelen weg te gaan!

Lieve mensen, Het is beter om problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen!

Je geluk is verweven met de kijk op het leven!

Verander je denken en het wachten naar handelen!

Blijf niet staan bij de situatie van vandaag, laat het de plek zijn van waaruit je springt!

Ajb, identificeer je niet langer met de leer van een religie, maar neem de Heer Jezus aan als GOD en Heerser!

Laat je ter bevestiging in Zijn Naam dopen. Dit ter vervanging van je gebondenheid aan de Schriften met hun verzonnen God, de triniteit van vader, zoon en heilige geest.

De Geest van GOD sprak ooit: “Onthoud van Mij: Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) is het Mijn wil jou te bevrijden van de geest van duisternis (het kwaad) die over de wereld heerst. Ik zal jou, bij erkenning van Jezus als Heer, van een zuivere zielstatus voorzien.”

Jezus, GOD en Geest van het Licht, hield Zijn Woord en zag om.

Hij gaf ons, Die Hem geloven en Hem tot Koning en Heer verheffen Zijn Naam (de Stok en de Staf) als erfenis, om daarmee de overwinning op pijn, bekende en onbekende kwalen en ziektes te kunnen claimen.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.