Bewapend, beschermd en verzekerd.

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

GOD, de duivel en de mens als tijdloze wezens respecterend, maakt het begrijpelijk dat wij (behorend tot een volk) in Naam van die Wetten iemand tot de orde mogen en kunnen roepen.

Zo is het ook, om in Jezus Naam (GOD) een bedreiging van het lichaam (ongemakken als zeurende pijnen, ziektes en corona, aan te spreken) en deze in ‘Jezus Naam’ te bezweren weg te gaan.

In feite, wanneer je dit begrepen hebt, is het simpel om het geloof in Jezus Naam ook in de praktijk te brengen. Toch?

Hij, Jezus, liet ons een waardevolle erfenis na.

Hij kwam ons bevrijden van kwalen en kwaden.

Nee, geen bevrijding van een rivaal (een vijand van vlees en bloed), maar heel persoonlijk een vijand van ons zijn!

Hij heeft allen, die Hem liefhebben, bewapend met Zijn Stok (Zijn Naam) en Zijn Staf (de inwoning van de heilige Geest, de Trooster)!

Aldus Psalm 23, dat in de oude, niet herziene, Bijbelbeschrijving staat opgetekend…

Elke burger wordt geacht de wetten van het eigen land te kennen, om zich daarop te kunnen beroepen wanneer men onrecht wordt aangedaan.

En ja, de natuur heeft óók haar wetten die wij, willen wij in gezondheid leven, moeten respecteren!

Maar GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), de Architect van de materie, de aarde, dit lichaam (de wereld) staat boven de geest van duisternis (onze kleermaker), die naar GODs ontwerp al het zichtbare en onzichtbare* (*driften en emoties) voor een zekere tijd* vorm heeft gegeven. (*onze genadetijd).

Ons tijdelijk aards bestaan heeft een doel!

Als 1e leren wij ons aardse bestaan als dierlijk wezen te duiden vanuit de waarneming van onze omgeving.

Als 2e zijn er door intelligente mensen wetten gemaakt, die met het stellen van grenzen het mogelijk maken ons in natuurlijk opzicht in bescherming te nemen. Oftewel, door het kunnen onderscheiden van wat goed voor ons is of juist niet, in de tegenstelling van ‘goed en slecht’.

Als 3e volgt het inzicht dat de natuur een afspiegeling is van het tijdloze bestaan in de eeuwigheid; of Verlicht in welzijn, of de status verloren. NB. Een noot van herinnering; wij zijn niet het lichaam, maar wij wonen er met onze zielstatus (karakter) in.

GOD de Heer heeft het goede met ons voor.

Naast de Stok en de Staf heeft hij opdracht gegeven om ons ook van talenten te voorzien, zodat wij ons beste beentje kunnen voorzetten.

Deze talenten zijn inzichtelijk geworden door de terugkerende tijdsbewegingen van de seizoenen als karakters te vergelijken met de karakters van de drie primaire kleuren (Rosy, Yellow en Blue).

Het zogenaamde KleurID van het EGO-DNA dat onze individuele aanleg in kleurnuances toont staat in de steigers om te worden gepubliceerd, maar wacht nog op haar financiering.

Wanneer jij ook een wereld wilt van vrede en welzijn, wordt dan vriend en steun Stichting Inderdaad.

www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Namens de nog onwetenden, de Broeders en Zusters in de Heer, hartelijk welkom als Lichtdrager en bedankt voor de support!

Zolang er adem is, is er hoop op Leven!

Erken de Heer Jezus als Koning van het universum, zodat je verzekerd bent dat het Koninkrijk van GOD jou kan verwachten.

Met je ingevulde en ondertekende Codicil* (*in de weblog te vinden) laat jij je nabestaanden weten waar jij na je overlijden verblijven zal.

Opgetekend door Erik Visser, Lichtdrager en Jezus-fan. (Twitter @VISSERErikO)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *