Heengaan

In het geloof van een ‘heengaan’ ligt het besef, de erkenning, dat wij niet ons lichaam zijn maar als een karakter* tijdloos bestaan. (*de ziel met een levensgeest.)

Beste tijdgenoot, lieve mensen, vriend,

Om in veilige en betere levensomstandigheden te komen roept Jezus ons op om in actie te komen.

Als eerste, respecteer het lichaam door het goed te verzorgen.

Opvolgend, ontdoe jezelf van ondeugd, gewelddadige neigingen en hebzucht.

Daarbij (niet in de laatste plaats) roept Hij (GOD de Architect, de Bron van Licht, Liefde en Leven) ons op; om Hem ‘Gezaghebbend’ in de plaats te stellen van de tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn, zodat wij met de Geest van Waarheid (de Trooster inwonend) de macht hebben om kwaden en kwalen in Zijn heilige Naam te verjagen, wanneer die zich aandienen.

Ook, om genezingen te verkrijgen moeten wij in actie komen. Niet wachten en bidden, maar bezwerend gebieden!

Zo, riep Hij de tien melaatsen op, om, vertrouwend op Zijn Woord, zich in de rivier te gaan wassen.

Zo was er een blinde waarbij Jezus modder op de ogen smeerde en hem opriep heen te gaan en zich te wassen…

Zo roept de Heer ons op, om gezuiverd en gesterkt met de inwoning van de Geest van Waarheid heen te gaan en Zijn Getuige te zijn, zodat wij, tot voorbeeld van anderen, gezond en bewapend het aardse leven aankunnen!

Door het rijk van duisternis achter ons te laten zijn wij bewapend om ons fragiele lichaam (en leven) te beschermen tegen aanvallen van de geest van het kwaad, onze kleermaker.

Actie dus. Vul het Codicil in en berg het ondertekend op bij je waardepapieren, zodat je zelfs na de dood van Jezus kan getuigen.

Doe dit tot Mijn gedachtenis!

Doe evenzo en wees gezegend, door wezenlijk tot Leven te Zijn gekomen!

Paulus getuigde van GODs aanwezigheid met de woorden in Galaten 2:20: “niet ik, maar Hij leeft in mij verder.”

NB. Het Nederlandstalige boek ‘Engel of bengel’ werd in 2017 uitgegeven en kan online worden ingezien en besteld bij boekenbestellen.nl 

Vriend, De ware Liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Bij iemand die angst kent, is de ware Liefde geen werkelijkheid geworden. — 1 Johannes 4:18

www.karaktersinkleur.nl/Jezus

Opgetekend door Erik Visser, Lichtdrager en Jezus-fan. (Twitter @VISSERErikO)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *