Het schiet-gebed.

Intussen is wel duidelijk dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk de inborst de ziel/het karakter.

Een schietgebedje, bekend als een schreeuw om geestelijke steun, gaat zonder vorm of lichaam de ruimte in.

Beste vriend. Bidden kan je niet leren, maar het is wel beter dit te richten.

De richting van een gebed, of schietgebedje, is, of naar GOeD de Vader (de Bron van Licht en Leven), of tot de wrede geest van duisternis (Moedernatuur) waar vanuit wij gevormd zijn.

De eerste stap om het Goede te bereiken, is GOD de Vader aan te spreken en Die in je gebed te benoemen.

Wanneer je bidt, bid dan tot; ‘Jezus of onze Hemelse Vader’. Hij is de Bron van Licht en Leven, de Goedheid zelf!

Beperk je met bidden niet in het aanspreken/benoemen tot de ruimtelijke richting van ‘god of heer’.

Want, met de bekendmaking door de Heer Jezus* van het bestaan van de goede God; GOD de Vader (de Bron van Licht en Leven) is de oude leer, die van een wrede god vervangen.

(Heer Jezus* met in herhaling door mij in ‘Engel of bengel’ en op de website van Stichting Inderdaad verwoord.)

Vóór de introductie, en de erkenning van de Heer Jezus, werd ‘God’ in de brede term van ‘de schepper van hemel en aarde’ benaderd met smeken en offeranden om gunsten als genade te verkrijgen.

Voordat Jezus de Geest van GOD de Vader bekend maakte legden de geschiedschrijvers met hun zintuiglijke waarnemingen ons in hun boeken een beeld van god en de goden voor. Dit, ondanks dat in het citaat van de 10 geboden opgeroepen werd; géén beeld van Hem te maken.

Tot en met heden hield/houdt men vast aan die oude waarnemingen (beschreven in de Bijbel en de Koran), waarbij God als een wrede en toornige God wordt verbeeld. (is afgespiegeld.)

Het is met dat beeld voor ogen geen wonder dat gebeden onbeantwoord blijven en zijn gebleven…

Feit: Vanaf de mythologie (met haar wrede mensenoffers) is het gebed van de religieuzen aan de ruimte gericht. En daarmee gericht aan de wrede god van duisternis (de tijd-/wereldgeest, Moedernatuur, waar vanuit wij allen zijn geboren).

Het beeld van een boze god, om deze via bidden, giften en goede daden gunstig te stemmen is via de aflaat, collectes en legaten helaas nog steeds, ook bij de bestaande religies, in zwang gebleven.

Te triest voor woorden. Uit de overgeleverde teksten van kerkvaders blijkt dat de kerk van opvatting was dat de gnostiek een vorm van ketterij was.

Natuurlijk, het aanbidden van destructieve geesten zal geen heil brengen, maar haar bestaan verloochenen en zelfs aanbidden is hypocriet. Ik kom hier nog op terug met een artikel speciaal gewijd aan de gnostiek. wanneer je in ZOEKEN ‘gnostiek’ plaatst, ga je het vinden.

Het blijft dan wel vreemd, dat de kerken ons blijven voorgaan in het aanbidden van een toornige god, naar mythologische voorbeeld, om Die met offers en gehoorzaamheid proberen gunstig te stemmen…

Jezus, kwam het grote nieuws brengen van het GRATIS kunnen krijgen van genade, door Hem als Heer en Herder aan te nemen!

AUB Aanbid in dank Jezus, GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, Jezus de Arts/Geneesheer en Vredevorst, de GOEDHEID zelf.

Met Hem, Zijn Geest, inwonend worden deze geadresseerde gebeden gehoord en verhoord. Ja, gaat de zegen voor je uit!

Wanneer je bidt, stop dan met het aanbidden van ‘de schepper van hemel en aarde’, want dat is de geest van duisternis (!) die naar het ontwerp van GOD de Vader ons lichaam uit het stof heeft gevormd om genade aan onze inborst, ons wezen (de ziel, het karakter) te kunnen geven.

De (tijdloze) Geest van Jezus is opgestaan in alle mensen die Hem hebben erkend als Heer en door de volwassenendoop Zijn Naam dragen.

Gelet op de vasthoudendheid van karakter en eigenzinnigheid van de mens vraag ik mij inmiddels af: “zal er geloof gevonden worden?”

Jezus kwam de mensheid redden. Niet de wereld, zoals de Bijbel in Johannes 3:16 ons voorhoudt!

Met de koran en de Bijbel worden religies overeind gehouden welke geen recht doen aan de zin van ons bestaan, zoals GOD de Heer dat bedoeld heeft!

Jezus klopt aan de deur van ons hart om te worden binnengelaten.

Wees niet ongelovig, maar geloof in Jezus en de Geest van Hem Die op mij rust. (Galaten 2:20)

Neem mijn woorden in acht, en ga met Jezus en met een gereinigd hart de toekomst in.

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. (Klaagliederen 3:24)

Ik mag met allen die ook in Christus herboren zijn, met Jezus Geest inwonend ‘in de wolken’ zijn en leven.

Heus waar, de oude goden leiden met haar leer (de religies) naar de dood, maar Jezus en Zijn Leer (de JezusLeer) leiden naar verlichting en het eeuwige leven!

Degenen die Zijn Naam dragen, en inmiddels Zijn Naam in geloof bezwerend over het kwaad kunnen en in geloof durven uitspreken, zijn mijn getuigen.

Want de Geest van GOD is één in allen. Amen!

Maak van je hart geen moordkuil, maar leef in gezondheid, rust en vrede met Zijn Geest als inborst.

Please, in Jezus Naam! Het Goede, van gezondheid tot en met het eeuwige leven, zijn je gegund en in de Naam van Jezus gegeven.

mGbu!

Het boek ‘Engel of bengel’ van Erik Visser te bestellen bij boekenbestellen.nl

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *