Prioriteiten stellen.

Wat zet je bovenaan; je identiteit, je gezondheid, of het klimaat?

Wanneer je onze onzichtbare identiteit (de ziel, het karakter) als zorg over ons wezen vooropstelt, komt onze status ‘bij wie en waar wij in de toekomst (de eeuwigheid)’ zijn, volgens mij als eerste ‘uit de bus’.

Als goede tweede (neem ik aan) dat je ook met mij mee gaat, dat onze tweede zorg onze gezondheid is.

Als derde zorg komen onze omstandigheden aan de beurt; waarbij naast comfort, ook het klimaat een vraagstuk is dat inmiddels in de politiek een belangrijke plaats van zorg heeft ingenomen.

Inhakend op de omstandigheden (prioriteit 3) het omgaan met elkaar is mijn aanbeveling aan de verantwoordelijke politiek:

Het discrimineren op grond van uiterlijkheden kan voor de toekomst worden uitgebannen, wanneer de gelijkwaardigheid van de mens in Artikel 1 van de grondwet, naar de JezusLeer, nader wordt getypeerd met de erkenning van ons onzichtbaar tijdloos karakter, de ziel.

       Aansluitend kan ook de conclusie worden getrokken dat de JezusLeer (verwoord in ‘Engel of bengel) aantoont (en het EGO-DNA.ID bewijst dat), dat met de erkenning van GOD als GOeD (in gunnen, geven en vergeven, lees genade) het angstaanjagende beeld van een boze god (overeenkomstig met de mythologie) in alle religieuze stromingen is achterhaald  en een verkeerd en angst onderhoudend uitgangspunt was.

Een aanfluiting op de waarheid van de Boodschap die Jezus kwam brengen.

       De niet hoopgevende waarheid is, dat wij niet ons lichaam zijn (zoals in de Boeken is beschreven) en alle natuurlijke materie, gelet op de krimpende wereldtijd, van tijdelijke aard is.

Inhakend op prioriteit 2 is het geweldig en hoopgevend dat Jezus ons bij verandering van Zielstatus (als de herborenen in Christus bij het uitkomen van het doopbad) in een nieuw tijdperk plaatst, waarbij wij, in Zijn Naam, bij machte zijn om de geest van het kwaad (waarmee wij geboren zijn) met al haar negatieven en bedreigingen; als aandoeningen, ziekten en verleidingen tot verslavingen te beheersen en te bezweren.

(NB In het artikel; ‘worden als Jezus’ getuig ik van mijn ervaringen.)

Inhakend op prioriteit 1. De website van Stichting Inderdaad weidt uit over het boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer Jezus; dat wij niet het zichtbare lichaam zijn, maar het onzichtbare tijdloze karakter!

Ajb, lees de website www.karaktersinkleur.nl  volledig en bestudeer het boek ‘Engel of bengel’ zodat je de prioriteiten naar waarheid kan en zal bevestigen.

Jezus klopt aan de deur van de mensheid en wil met Zijn Geest ook bij jou komen inwonen.

Aanbid in dank GOD de Vader, de Bron van Licht en Leven, Jezus de Vredevorst en Geneesheer, de GOEDHEID zelf. Met Hem inwonend gaat de zegen voor je uit!

STOP met het aanbidden van de schepper van hemel en aarde, want dat is de geest van duisternis (!) die de onwetenden gunstig proberen te stemmen met offers, hypocriete gehoorzaamheid en boetedoening.

GOD de Vader wil dat niemand verloren blijft.

GOD is GOeD en wil dat het ons goed gaat.

Wees dus niet ongelovig, maar gelovig!

Ben je GOeDwillend, word dan Vriend van Vrede en Welzijn!

Door Erik Visser.

(Evangelist van ‘de JezusLeer’, het Evangelie van Jezus.)

Het boek ‘Engel of bengel’ te bestellen bij boekenbestellen.nl

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *