Is er nog hoop?

Is er nog hoop voor de mensheid?

Wanneer wij lering trekken uit de geschiedenis, dan weten wij dat geweld en dreigen met geweld (angst aanjagen) geen vrede brengt.

Toen Mozes het volk Israël uit Egypte leidde naar “het beloofde land”, kwam hij en zijn volk van de regen in de drup.

Hij vluchtte met zijn volk de woestijn in en zij verbleven daar 40 jaar vermeld de Schrift; de Bijbel, het geschiedenisboek van de Israëlieten.

En hoe staan deze (orthodoxe) Israëlieten er nu voor?

Met geweld hebben zij zich toegang verschaft tot Palestina, een vruchtbaar land ‘van melk en honing’, dat tot op heden hen in de door hen bezette gebieden onrust en strijd brengt.

Hun God is blijkbaar geen God van vrede, maar van oorlog, machtswellust, onrust  en geweld. Het begrip ‘mijn land’, al dan niet gestolen, wordt met hand en tand verdedigd.

Wanneer wij lering willen trekken uit wat er nu in (en met) de wereld gebeurt, dan kunnen wij er niet omheen dat deze berooid haar einde nadert…

Ziektes en oorlogen zijn niet uit het zicht verdwenen, maar zijn uitgebreid met een klimaatcrisis, dat met noodweer,  overstromingen en zelfvernietigende ecosystemen het einde inluid van aards leven.

Zijn wij dan ter dood veroordeeld?

Wanneer wij uitgaan van het zichtbare dat leeft, ja.

Alle leven heeft een tijdelijk bestaan. Maar wij zijn niet het lichaam, het zichtbare leven. Nee!

Dat het lichaam in de Bijbel wordt verheerlijkt is mooi, maar zij vertelt slechts een halve waarheid! Een halve waarheid heet een leugen te zijn.

Laat je door de Schriften, waaronder de Bijbel, die uitgaan van de visuele waarneming, niet misleiden! GOD en de geest van het kwaad zijn onzichtbaar en tijdloos als geest aanwezig!

Wij zijn een onzichtbare tijdloze entiteit (ziel) die tijdelijk op aarde in het lichaam ‘woont’.

Nader onderzoek leert ons, dat wij met de geest van het kwaad uit het hemelse Licht zijn verbannen. Zielen, die in de duisternis zochten, en nog zoeken, naar licht en verlichting…

Het aardse bestaan (ziel, levensgeest en lichaam) geeft ons de gelegenheid om (individueel) afstand te nemen van onze agressieve gewelddadige inborst van kwaden, waarmee wij zijn geboren.

De Heer Jezus was de eerste mens die daar volledig in is geslaagd. Daarom werd Hij door GOD de Vader verheerlijkt en verhoogt met de zielstatus gelijk aan GOD de Vader*. (*GOD de Vader is de Bron van Licht, Liefde en Leven. Onze Schepper.)

Jezus kreeg macht om kwalen te genezen en kwade geesten te verjagen.

Jezus liet een erfenis na, die luidt: “Allen, die zich zuiveren van agressie, macht-/hebzucht en andere kwaden, en Hem daarin volgen (nastreven) zullen bij erkenning van Hem tot Koning en Heer Zijn Naam kunnen inzetten met de macht van het verjagen van pijn, kwalen en kwaden!”

Is er nog een bonus op ons gezuiverde leven? Ja!

De bonus is, dat jouw status van de ziel ook is verhoogd en je,  ongeacht jouw verleden (gelijk die ene mede-gekruisigde van Jezus) naar het hemelse Licht verhuist, het hemelse hiernamaals.

Weg met de onzekerheid en angst voor de dood! Er is hoop op Leven; het eeuwige leven in het Licht!

Het bedrijven van een religie zónder erkenning en vertrouwen op de Heer Jezus als Koning en Heer is een verloren zaak.

Ga een relatie met Jezus aan en stel het vertrouwen op Hem boven dat wat je in de Schriften opgetekend vindt!

NB. In het recent gevonden Thomas-Evangelie verklaard de Heer Jezus dat de Schriften ondeugdelijk zijn…

Wees bewust van je zijn!

Geestelijke en lichamelijke gezondheid is onze grootste schat. Zie om naar elkaar en wordt donateur op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van Jezus, het karakter van GOD de Vader.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *