Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

In tegenstelling tot de gangbare leer, die gebaseerd was op ons uiterlijk, wees Jezus 2000 jaar geleden de mensheid er al op dat wij niet het lichaam zijn, maar wezenlijk (feitelijk) een tijdloze ziel (het karakter) in een onderbreking van de tijdloosheid, dat verkleefd aan de levensadem een genadetijd meelift.

Tijdcyclus

Jezus brak met de Schriften en leerde ons; dat wij bij het ‘tijdsmoment van de geboorte’, dat samenvalt met de indaling van de ziel (genreneutraal van een verbannen engel), voor een Genadetijd van dier naar het mens-zijn zijn overgegaan, met als zin; wanneer wij Jezus tot Heer en Koning aannemen, wij er nìet alleen voorstaan om in dit aardse leven ons hele wezen* van de grillige en kwade inborst* te ontdoen. (wezen*; geest en lichaam) (inborst*; agressie, hebzucht, afgunst, egoïsme, geweld en andere kwaden als kwalen).

Nicodemus, een Schriftgeleerde van het Sahedrin*, kwam in conflict met de stelling van de Heer om het onzichtbare als de waarheid te aanvaarden, en bleef verstokt vasthouden aan de visuele waarneming als waarheid. Hij vroeg de Heer dan ook: “hoe kan de mens, een mensenkind, nou terugkeren in de baarmoeder?”

Als het goed is, herkennen en waarderen wij de leer van Jezus (met de wil van de ziel) als de waarheid! En waarderen a priori GOD in de mens, in onze onderbreking van de tijdloosheid, als grootste goed. Niet voor niets wil men bij het graf van een overledene ‘van geen kwaad’ horen!

Onderzoeker en enthousiast Jezus-fan.

Mijn gebed tot de hemelse Vader is: “orden mijn denken Heer, in Jezus Naam. Dank U Vader!”

Voor nadere uitleg over het EGO-DNA ga je naar de FAQ www.stichtinginderdaad.nl/faq 

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *