GODs beloften

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Om dwang en druk weg te nemen zijn hier de Bijbelse 10 geboden geduid naar GODs beloften:

De 1e belofte; Als Ik (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) de eerste plaats in je leven inneem, zal je geen andere goden meer willen dienen, want Ik zal de ereplaats in je leven hebben!

De 2e belofte; Als Ik in jouw hart woon, hoef je geen beelden van Mij te maken want jij zult Mijn beeld zijn!

De 3e belofte; Als je van Mij houdt, zal Mijn naam nooit een vloekwoord op je lippen kunnen zijn! In alle omstandigheden zal Mijn naam vereerd en verhoogd worden!

De 4e belofte; Als Ik de ereplaats in jouw leven heb zal de rustdag het hoogtepunt van de week voor jou zijn! Het zal een vreugde voor je zijn om Mij te bezingen in de gemeenschap van gelovigen.

De 5e belofte; Als Ik in je leven ben, zal het een voorrecht zijn om je ouders te eren en lief te hebben. Het zal niet moeilijk voor je zijn, want achter hen kan je Mij zien!

De 6e belofte; Als je Mijn liefde eigen hebt gemaakt, zul je nooit iemand pijn willen doen of haten, laat staan doden!

De 7e belofte; Als je van Mij houdt, zal het niet moeilijk zijn om trouw te zijn aan je partner. Als Ik een plek heb in jullie huwelijk, zullen jullie van elkaar houden en Ik zal dit geluk vasthouden!

De 8e belofte; Als Ik op de troon van je leven zit, zul je Mij vragen: “Orden mijn denken Heer, wie kan ik dienstbaar zijn?” En je zult nooit iets van een ander willen afpakken!

De 9e belofte; Als Ik in je leven ben, zal het niet fijn zijn om over een ander zijn kwaad te praten. Door Mijn inwonende Geest zal je het kwaad aan het licht brengen, maar van de persoon in kwestie ook het goede willen aanhalen.

De 10e belofte; Wanneer je van de grillige en kwade inborst bevrijdt bent en dus één met Mij, zal Mijn inwonende Geest je de voldoening geven om tevreden te zijn met wat je hebt, er op vertrouwend dat GOD op Zijn tijd je geeft, wat je in Zijn welwillendheid, nodig hebt.

‘Lekker in je vel zitten’ is vanzelfsprekend wanneer de Geest van GOD de Heer de oude inborst heeft vervangen.

Eerlijkheid gebied mij; duidelijk te stellen dat wij in deze aardse genadetijd met natuurlijke onmacht (beperkingen, grilligheid en met kwaden) zijn geboren.

In een val van de geest van duisternis gelopen kunnen wij ons optrekken aan een andere belofte van GOD de Vader: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde (Jezus) zal Ik je bevrijden uit de macht van het kwaad (de geest van duisternis) waarmee je geboren bent!”

Hier wijst GOD de Heer ons op de erfenis van Jezus, waarbij wij, nádat wij ons geweten tegenover Hem hebben gezuiverd, in ‘Jezus Naam’ ons van lijfelijke ongemakken als pijn, kwalen en kwaden, kunnen ontdoen door deze te bezweren, te gebieden, weg te gaan.

Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: “Meester, wat is het grote gebod in de wet?” Mattheüs 22:36-40

En Jezus antwoordde hem, en zei: “Gij zult liefhebben GOD de Vader, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede, hieraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk u uzelf liefheeft.

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.”

Erik Visser. (Onderzoeker en enthousiast Jezus-fan)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *