De Anima

Anima = Wereldziel  

Een Anima is volgens verschillende denksystemen een intrinsieke verbinding tussen alle levende wezens op onze planeet aarde.

Vgl. Wikipedia is de traditionele animatie, soms ook wel cel-animatie genoemd, waarvan de met de hand getekende animatie de oudste en, historisch gezien, de populairste vorm van animatie is.

Anima kan betrekking hebben op: eigenlijk onszelf, luchtstroom, adem. Verder: lichamelijke levenskracht, levensbeginsel, levend wezen….

Anima kan betrekking hebben op het Latijnse woord voor ziel (filosofie).

‘Anima’, is een belangrijk werk van Aristoteles.

Anima is ook een archetype uit de psychologie van Carl Gustav Jung.

De mysterie, lees onbekendheid van het hiernamaals (de tijdloosheid versus ons tijdelijk bestaan) prikkelde de auteur in zijn onderzoeken.

Als kleurendeskundige (karakteroloog) kent hij de psychologische waarden (karakters) van de kleuren. Hij stelt: Kleuren hebben karakters.

Zo kennen wij drie primaire kleuren die onderling verschillend van karakter zijn en niet door onderlinge menging kunnen worden gemaakt.

Gezien de bewegingen van de maan rond de aarde en de aarde (samen) rond haar kern, de zon, zich in een ovaal bewegen, is de afstand tot de kern in verschillende kleurkarakters te duiden die daarmee overeenstemmen.

Om de ziel naar haar karakter in de primaire kleuren uit te drukken werd voor de animatie van de onzichtbare ziel (indaling met de geboorte) een geslepen diamant gekozen, waarbij de vlakken de mogelijkheid geven om deze met kleuren te vullen, zodat een geboortemoment in procenten van de drie primaire kleuren kan worden uitgebeeld.

Naar zijn overtuiging zijn mensen tweeledig: het tijdloze onzichtbare karakter (de ziel) dat tijdens dit aardse leven aan de levensadem is verkleefd (meelift), en het door stof en evolutie gevormde lichaam.

In afwijking van bestaande opvattingen binnen religieuze stromingen, is Hij met zijn filosofie met betrekking tot de fysieke ontwikkeling uitgegaan van de oerknal, dat gevolgd werd met zes fasen van evolutie om tot mens te komen.

Hij erkend GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als de Schepper, Die in genade omzag en de opstandige en verbannen engel Lucifer opdracht gaf om alle onder haar ressorterende engelen in een aards leven van een tijdelijk lichaam te voorzien…

Met het doel, de mens als individu, verzoening en verlossing te bieden in een vrije keus tot Hem (GOD de Vader) terug te keren, kwam de mens Jezus ons vertellen hoe het zit.

Daar wij niet het lichaam zijn, maar naar Eriks overtuiging een tijdloos onzichtbaar karakter (een ziel, een entiteit met een eigen wil) dat op de levensadem van de mens in een onderbreking van de tijdloosheid een genadetijd kent, heeft onze auteur ook de niet tastbare regenboog (met haar karakteristieke drie primaire kleuren) een hoofdrol toebedeeld in de herkenning en betekenis van ons menszijn.

Dat de aarde en daarmee alle materie terugkeert tot haar oermoeder de zon maakt de atoomklok duidelijk, met de registratie van de vierjaarlijkse terugtelling van de tijd van de omwentelingen rond de zon.

Wees je bewust: de klimaatcrisis wordt met de dag herkenbaarder.

Anima = Wereldziel

Voor de beeldvorming van de ziel vond hij een geslepen diamant het beste passend om het individuele karakter, vastgelegd bij de geboortedag, als aanleg in kleur weer te geven. Die, wanneer het licht er op valt deze tot kleuren (karakters) breekt in de individuele basiswaarden.

In de drie grote velden wordt een geboortedatum in kleurnuances aangegeven. NB. Uit zijn onderzoek blijkt de geboortedatum het moment te zijn van de indaling van de ziel!

In de twee buitenste velden staan de duidingen in een specifieke kleurnuance van het moment dat de aarde met de maan rond onze zon draait.

In het middelste veld worden deze beide kleuren als het ColorID samengevoegd (gemengd) en wordt dit in de balk met percentages van de drie primaire kleuren weergegeven.

Aldus, geboren in duisternis met de vrije keus om te komen tot een kind van GOD, gezuiverd van natuurlijke onrechtmatigheden, heeft elk individu een deel van het kleurenspectrum, bij geboorte als exclusieve kwaliteiten (aanleg/talenten) meegekregen, het zogenaamde ego-dna.

Aldus in een sterk geabstraheerde vorm wordt het basiskarakter van de ziel zo in kleurnuances blootgelegd. Zo geduid kunnen wij ook van een EGO-DNA spreken dat haar nut als wetenschappelijk gegeven in de medische wereld kan gaan laten zien…

Anima =  Wereldziel

Wereldziel (Grieks: ψυχή κόσμου, Latijn: Anima mundi) is de etherische geest waarvan volgens sommige antieke filosofen alles in de wereld doordrongen zou zijn.

Als gevolg daarvan werd – bijvoorbeeld in de Timaeus[1] en de Wetten'[2] van Plato – de wereld beschouwd als één levend wezen, begiftigd met een ziel en intelligentie, als één enkele zichtbare levende entiteit die alle andere levende entiteiten bevatte.

Hierdoor is ook alles wat leeft met elkaar in ecosystemen verbonden. Dit komt overeen met de verschillende denksystemen dat een anima de intrinsieke verbinding is tussen alle levende wezens op onze planeet aarde.

Gelijk de planeet aarde materie is, is ook elk aards lichaam tijdelijk van aard!

Belangrijk en van levensbelang is, dat wij nu, in deze genadetijd, de keus maken tot welk universum wij willen behoren; het vredige Licht of zonder die keus te maken te blijven in duisternis. Jezus (de Geest van GOD) is de Weg, van de Waarheid naar het Licht!

Het resultaat van een tracering van het basiskarakter, gestileerd als een Anima, gaat er straks met de drie primaire kleuren; ‘rood, geel en blauw’ zo uitzien:

Erik Visser, auteur.

Uit “Blik op oneindig”

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *