De reset

De reset.

Het ‘aardse leven’ begon heel lang geleden, vanuit de inktzwarte kille duisternis met de explosie van de samengetrokken materie, bekend als de oerknal.

Door het om haar as draaien van Moeder aarde, en de onderbrekingen van de verwarming van de planeet door onze zon kwam de evolutie van plant, dier naar mens, na het koraal en de wandelende takken, het zaad, gevolgd door maden en insecten in ecosystemen op gang.

GOD, de Almachtige, keek vanuit het Domein van het Licht om en zag de onderdanen van Lucifer (de overste over miljoenen engelen) die Hij na de hemels opstand uit het hemellicht naar de buitenste duisternis had verstoten, wanhopig zoeken naar verlichting.

GOD de Vader ontwierp voor alle zielen die waren verstoten een herstelplan: een tijdelijke woning ín een mens op aarde.

Hij, GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) ontwierp daarvoor de onderbreking van de tijdloosheid met een incarnatie voor een tijdelijk bestaan ín de mens, om het met GOD de Vader in deze genadetijd in orde te maken.

GOD is GOeD en genadig. Hij ontfermt zich over allen die verlichting bij Hem zoeken en dus de focus van het gebed op Hem richt!

GOD de Vader en alle engelen! Dus ook de verstoten engel Lucifer zijn genderneutraal.

Lucifer, de tijd-/wereldgeest van het kwaad (onze kleermaker) maakte ons naar haar beeld van onvolmaaktheid (man en vrouw) waardoor wij, een boreling zoekend naar verlichting om onze ziel in te planten, konden kiezen uit een mannelijk of vrouwelijke boreling, al dan niet in een goede staat van mentale- of lichamelijke gezondheid.

De opgetekende woorden in de Bijbel; “en God zag dat het goed was” betekend niet dat wij perfect zijn geboren. Integendeel!

Het is de eerste misleidende leugen, die de lezer van de Bijbel op het verkeerde been zet!

De tijd-/wereldgeest (onze kleermaker) die ons in opdracht van GOD de Vader vormgaf, om te gaan kiezen tussen het ‘goede en het slechte’ zet ons aan tot destructie, verleidingen als overmaat, drang, driften en lusten.

Zelfs dringt zij er met ‘ingevingen’ bij ons op aan om onze aardse identiteit te betwisten en met machtsvertoon in dit leven vooral leiderschap te tonen. Dit zowel binnen het gezinsleven, maar zéker daar buiten!

Het verhaal van ‘de bloemen en de bijtjes’ alsook de Schriften zijn volgens de Heer Jezus ingegeven door de tijd-/wereldgeest, het kwaad (onze kleermaker).

Je kan de Schriften geloven voor wat zij waard zijn, maar ik geloof en vertrouw op Jezus en Zijn Woord Die constructief en meer vertrouwenwekkend zijn.

De bewapening van Zijn Heilige Naam, waarmee wij kwaden en kwalen kunnen verdrijven zijn overtuigend! Een rijke erfenis van de Heer aan alle Jezus-fans.

Jezus noemt de Schriften in het Thomas evangelie ‘ondeugdelijk’!

Allen die de Heer Jezus tot hun Koning en Heer hebben aangenomen hebben daardoor de Trooster (de Geest van GOD) inwonen, Die de plaats van de tijd-/wereldgeest met de kwade inborst heeft vervangen.

Heeft dus niets met de indoctrinatie van zonden, al dan niet vergeven, te maken!

Gekomen tot verzoening met GOD krijgen jij en allen die Jezus tot Koning en Heer erkennen, ingevingen van Zijn Heilige Geest, de Trooster.

Jezus stelde en ook ik stel: Wij bestaan uit een lichaam en een ziel*, (*gedragen door de levensgeest) die meelift op onze adem in deze aardse genadetijd (de onderbreking van de tijdloosheid). Wij managen met onze wil zowel het functioneren van het lichaam alsook de koers van de ziel.

Wij zijn niet het lichaam, maar wónen er in!

Al met al, dankzij de verscheidenheid van de mens zijn wij tot een onderlinge strijd genoodzaakt, waarbij het gelijk ‘de macht van het ik’ een grote rol is toebedeeld. Die strijd kan worden beslecht in het zo jong mogelijk betrekken van Jezus in het leven en het geloof in de boven alles staande Almachtige Schepper (GOD de Vader).

Door de klimaatcrisis benadrukt, worden wij op de eindigheid van de aarde (en haar wereld van ellende) gewezen en moeten wij ons wel de vraag stellen; hoe en waar verder?

De Bijbelse belofte om, in witte kleding in de hemel te worden opgenomen’, is net als de eerder genoemde stelling (van perfectie) een leugen. Simpel, omdat wij niet het lichaam zijn!

Wij zullen van het lichaam en Moeder aarde (onzichtbaar) afscheid moeten nemen, voordat ons de adem wordt afgesneden! Wij zijn als eenling in dit lichaam gekomen, en zullen ook als eenling en onzichtbaar het hiernamaals ingaan.  

Wil jij ook terug naar het gezonde leven met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven)? Neem dan nu de Heer Jezus aan als jouw Verlosser en geniet van Zijn Liefde en betrokkenheid.

Bewijs het bestaan van de levende Jezus aan jezelf! Begin nu met het toepassen van Zijn wapenrusting, Zijn erfenis, en gebied kwaden de lijflijke ongemakken als pijn en bedreigingen in Jezus Naam weg te gaan!

Jezus leeft! Zijn lichaam hebben Zijn vijanden gedood. Maar, dat verhaal van dood en weer opgestaan, is óók een leugen! Net zoals de andere, hier vernoemd.

Het sprookje van ‘de prins op het witte paard’ is gelogen en definitief uit!

Lees méér in de weblog, en op www.karaktersinkleur.nl/faq

GODs zegen wens ik je toe, in blijvende gezondheid!

Zowel voor het kunnen uitgeven van het boek ‘Blik op oneindig’, als de ondersteuning van de Jezus-fans en zoekers naar De waarheid, heb ik het dringende verzoek: geef blijk van dankbaarheid en wordt met een donatie ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Laatste bijgewerkt op 16 april 2023 om 03.50 uur.

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *