Polarisatie

Ieder mens is uniek naar het uiterlijk, en naar zijn/haar aanleg.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘tegenpolen’ elkaar intrigeren.

Geaccepteerd dat wij individueel niet perfect zijn, in een wereld die in conflicten, oorlogen, ziekten en een klimaatcrisis in haar laatste stuiptrekkingen haar einde nadert, is er voor de zielstatus van het individu wel hoop!

Er is hoop voor de individu die accepteert dat wij niet het lichaam zijn!

Er is hoop wanneer je hebt geaccepteerd dat wij een tijdloze entiteit (ziel) zijn in een onderbreking van de tijdloosheid, reizend/wonend in het lichaam (onze verpakking).

Er is hoop voor de status van de ziel!

Vrij! Eindelijk vrij.

Het was mijn persoonlijke keus om vrij te zijn, om voortaan te worden geleid door de GOD van het Licht.

Bevrijd van de kwade inborst, waarin wij geboren zijn.

Bevrijd van mijn dominerende wil, om deze (gewelddadig) er maar door te drukken.

Bevrijd van het afschuiven van de verantwoording naar oude leermeesters, die het ‘naar de Schriften’ wel zouden weten.

Bevrijd van de wil om te heersen.

Bevrijd van de zucht naar eer, macht en bezit.

Bevrijd van drank-/wellust.

Bevrijd van overmaat.

Bevrijd!

Vrij!

Bevrijd door Jezus, de Geest van het Licht.

Hij, de Geest van GOD, heeft mijn oude inborst* (*mentaliteit) vervangen om met ‘minder’ genoegen te kunnen nemen.

Verslaving, vervangen voor maatwerk.

Verdraagzaamheid, in de plaats van rancune.

De angst, vervangen voor moed.

Verdriet, vervangen voor innerlijke vreugde.

Destructieve ingevingen, vervangen door constructieve.

Agressie, omgezet naar dienstbaarheid.

Haat en boosheid vervangen voor liefde.

IJdelheid, vervangen voor bescheidenheid.

Niet (meer) andermans ideologie te volgen, maar om (verzelfstandigd) te zijn.

Polarisatie, staat voor verzelfstandiging van de mens, tegenover het negatieve en kwaadaardige narcisme.

Ik heb het heden geaccepteerd,

om in vrede gelukkig te zijn met mijzelf.

Mijn uiterlijk, mijn omgeving of omstandigheden doen er niet toe!

Ook jij hebt, zolang er adem is, de keus in dit nu.

Het nu, het leven tussen verleden en toekomst.

Het geluk van zijn.

Het leven van nu en ‘het hierna’.

Daarvan ben ik overtuigt.

Al uren en dagen lang.

20230507 — Erik Visser

NB. De informatie over de individuele aanleg, in een unieke kleurnuance geduid waardoor het contrast of aanvullende aanleg ten opzichte van een ander zichtbaar wordt, vindt je in de FAQ.

Zowel voor het kunnen uitgeven van het boek ‘Blik op oneindig’, als de ondersteuning van de Jezus-fans in de wereld, én zoekers naar De waarheid, heb ik het dringende verzoek:

geef blijk van dankbaarheid en wordt met een donatie ook Jezus-fan op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Op voorhand hartelijk dank!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *