— Kennisgeving —

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Kennisgeving: kennis is macht. Laten wij blijven openstaan voor nieuwe inzichten!

Omdat wij niet ons lichaam zijn, maar er feitelijk voor een bepaalde tijd gebruik van mogen maken, heb ik hier een bemoediging voor allen die zichzelf ziek, verslaafd of als halfbloed (bastaard) hebben gediskwalificeerd.

Ook al tref je herkenningspunten in de eerste twee menstypen aan. Richt je op Jezus en houd vol!

Ook jij zal van je destructieve inborst en van haar imperfecte verpakking bevrijding vinden, door Jezus als Koning en Heer aan te nemen.

Uitgaande van ons uiterlijk zijn er drie huidtypen; donker, geel en blank. Waarbij wij ook nog eens naar ons ‘watermerk’, het geslacht, kunnen worden gediscrimineerd.

Uitgaande van het individuele karakter zijn er (in geestelijk opzicht) drie typen mensen:

Lees verder “— Kennisgeving —”

Nicodemus en de JezusLeer

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad, het Sanhedrin. Hij begreep de leer van Jezus niet.

In het hier en nu opnieuw de uitleg van de JezusLeer en haar onderbouwing:

Op zoek naar de basis van ons natuurlijk leven heb ik Erik Visser (onderzoeker) de wetmatig astronomische bewegingen van ons zonnestelsel naar hun karakters in kleuren geduid.

Evolutie

Door deze wereldprimeur aan geboortedata te koppelen, moment van de menswording, ontstaat een praktische hulp om genderneutraal personen te identificeren, te herkennen en te vergelijken naar onze aanleg.

Welkom dus bij ons onzichtbare ik, de archetypen*, de zuivere identiteit van de mens, het EGO-DNA geduid als KleurID in percentages van de drie primaire kleuren. (archetypen*;  het centrale archetype is de persoonlijkheid. Het omvat het bewuste en de onbewuste psyche, met de wil als basis naar Hebreeën 11:3.)

Lees verder “Nicodemus en de JezusLeer”

Reizigers

Reizigers.

Volgens Erasmus zijn wij in deze wereld reizigers. Tijdreizigers wel te verstaan.

En dat klopt, ook wanneer wij de JezusLeer erbij halen…

Jezus houdt ons voor dat wij een tijdloos karakter zijn in een tijdelijk lichaam, een verloren ziel, geboren in duisternis op weg naar de dood.

Het lichaam is vanaf de geboorte slechts ons tijdelijk verblijf, een jas voor de ingedaalde ziel die gevormd is door de tijd-/wereldgeest*. (*de kleermaker.)

Lees verder “Reizigers”

GODs beloften

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Om dwang en druk weg te nemen zijn hier de Bijbelse 10 geboden geduid naar GODs beloften:

De 1e belofte; Als Ik (GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven) de eerste plaats in je leven inneem, zal je geen andere goden meer willen dienen, want Ik zal de ereplaats in je leven hebben!

De 2e belofte; Als Ik in jouw hart woon, hoef je geen beelden van Mij te maken want jij zult Mijn beeld zijn!

De 3e belofte; Als je van Mij houdt, zal Mijn naam nooit een vloekwoord op je lippen kunnen zijn! In alle omstandigheden zal Mijn naam vereerd en verhoogd worden!

Lees verder “GODs beloften”

Bestuursbesluit

Op 10 juni 2022 is een eerder genomen bestuursbesluit van Stichting Inderdaad gewijzigd.

Tegelijk met het inzetten van een betaalprovider*, voor het kunnen doen van donaties en aankopen van het KleurID, zal het logo van Stichting Inderdaad worden vervangen. Tevens wordt de naam ‘STICHTING INDERDAAD’ in het Hoofd aangevuld met wie wij zijn.

Aanleiding is het voorschrijdende inzicht over ons wezen.

Lees verder “Bestuursbesluit”

Stadia van de tijdloze ziel.

Stadia van de ziel van grijs naar zwart, of naar WIT van het Licht.

Dit verslag is belicht vanuit mijn levenservaringen en verkregen inzichten.

Ooit één in de tijdloosheid met GOD de Vader in het hemelse Licht was er op een zeker moment opstand in de hemel en werden de opstandelingen (de bengels) afgescheiden van het hemelse Licht.

Het idee van GOD, Die GOeD is en was, om het leger van engelen die onder de opstandige Satan stonden en die sinds in de buitenste duisternis vertoeven genade te schenken, door hen (dat zijn wij) in de gelegenheid te stellen zich in een tijdelijk aards bestaan weer bij Hem in het hemelse Licht te kunnen voegen.

Lees verder “Stadia van de tijdloze ziel.”

Het waarderen van ons leven.

Het waarderen van ons leven.

Het kan worden samengevat ‘ongelukkig’ te zijn, of met het woordje; geluk of welzijn.

Hiermee hebben wij het geestelijke, mentale- en fysieke welzijn correct verwoord.

Lotgenoten, vertrouwelingen; doktoren, psychologen, psychiaters en kerken zijn er druk mee, nu er zoveel te kiezen valt aan soorten ziektes, begrippen en opvattingen over ‘beter en gelukkig zijn’.

Wanneer wij ons geen raad weten ‘over een niet te kunnen hanteren levenssituatie’ wenden wij ons doorgaans, naar eerste ingeving, tot de ons bekende specialisten voor antwoorden.

Lees verder “Het waarderen van ons leven.”

Vallen en opstaan

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Vriend, wanneer ook jij het Goede wilt, is er hoop op vrede en herstel!

“Het is niet dat wat wij denken of geloven dat de toekomst bepaalt, maar onze zielstaus bepaalt tot welk hemelrijk wij behoren!”

Op basis van wat GOD ooit sprak is er op alle niveaus van leven een terugkerend patroon van ‘vallen en opstaan’ waar te nemen; het wordt bepaalt door onze wil!

Toen GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de opstandige engel opdracht gaf om een genadetijd voor ons (de engelen die onder haar in de hemelse gewesten tegen GODs engelen hadden gevochten) uit genade te vormen, wist GOD (de Schepper) dat list en bedrog deel zou gaan uitmaken van onze inborst.

Lees verder “Vallen en opstaan”