Genderneutraal, de macht van onze Goden.

De macht van onze Goden.

GOD, het Licht, was eerst. De geest van duisternis, onze kleermaker, kwam later. Genade: Jezus kwam om ons uit de greep van de duisternis* (*het kwaad) redden!

GOD, the Light, was first. The spirit of darkness, our tailor, came later. Grace: Jesus came to save us from the grip of darkness* (*evil)!

Beste tijdgenoot, lieve mensen,

Onderwerp ‘de macht’: De macht van het Licht en de duisternis, de beide Goden.

Kijken wij naar ons tijdelijk lichaam, dan willen wij naar een gezonde en in onze ogen perfecte status. (Goethe; het is al ijdelheid dat ons drijft.)

Het lichaam dat, gelet op de evolutie (van plant, dier naar mens), in het duister is ontstaan en langzaam groeit naar volwassenheid.

Kijken wij naar onze tijdloze ziel in de onderbreking van de tijdloosheid, dan komen wij bij ons karakter, de wil van onze ziel terecht, en willen wij van onze aardse pijnen, verdriet, angsten en onrust af.

GOD (Geest van het Licht, en genderneutraal) kloonde zichzelf, waardoor de Engelen ontstonden, Die, in kracht en macht, Zijn Gelijken zijn!

Doordat de rebelse engel Lucifer, overste van een legioen Engelen, tegen GOD, het Licht, opstond werd zij, met haar toegewezen Engelen verdreven uit het hemelse Licht. En werd zij, met haar demonen en door haar gemaakte virussen onze vijand.

Verbannen van het hemellicht zochten wij (de aan Lucifer onderdanige Engelen) vanuit de pikzwarte buitenste duisternis, naar licht en verlichting een aardse boreling, om bij de geboorte ons op die adem te nestelen. Het maakte ons niet uit of de boreling gezond of gehandicapt was, het zou/zal altijd beter zijn dan in die verschrikkelijk duisternis te blijven.

Uit liefde en genade gedreven, gebood GOD (de Vader) de bengel Lucifer om (ten gunste van de van Hem verbannen onderdanen) het zwarte en versteende hemellicht, specifiek de aarde, te bewerken en daar met wonderbaarlijke macht via evolutie van plant en dier de mens tot ontwikkeling te brengen, zodat onze zielen bij de geboorte konden indalen, en in vrijheid konden gaan kiezen tot welke Heer wij tijdloos wilde behoren; de Heer van het Licht (GOD) of niet te kiezen en bij de heer van de wereld, in de dood te blijven.

Gelukkig trok de Heer Jezus (de mensenzoon Die onze kwade inborst, de tijd-/wereldgeest, met al haar verleidingen overwon) ons lot aan, en werd, dankzij Zijn vertrouwen op GOD (de Architect) en Zijn overwinningen op de kwaden als eerste door GOD de Vader tot Christen, behorend tot Zijn hemels koninkrijk, verhoogt.

De erfenis van Jezus Heilige Naam stelt ons, degenen die Jezus als Koning en Heer hebben aangenomen, in staat Zijn Naam in te zetten om kwaden en kwalen te bezweren uit ons lichaam weg te gaan!

Jezus Zijn lichaam werd door hen, die Hem niet geloofde (vertrouwde), gedood. Maar Jezus in persoon (zowel Hij als wij) zijn niet het lichaam! Wij hebben een ziel die tijdloos is en qua status tijdens deze levenstijd, door aanname van Jezus verwisseld kan worden; van veroordeeld naar verhoogd en geborgen!

Dankzij het geloof en vertrouwen in Jezus, zijn wij in staat om ‘niet alleen duivelse verleidingen te weerstaan’, maar ook haar producten als ziektekiemen, virussen, krampen en pijn, in Jezus Naam te verdrijven.

De moordenaar naast de Heer Jezus aan het kruis die in Jezus geloofde (Hem vertrouwde) ontsnapte aan de dood, het juk van de tijd-wereldgeest (het kwaad), en op het zelfde moment dat hij zijn vertrouwen in de Heer uitsprak kwam zijn ziel in GODs (Geestelijk) Koninkrijk. Daarop sprak de Heer, waarvan de Schrift getuigt: “heden zult u met Mij in het Paradijs (het Licht) zijn!”

Je kan de Schriften geloven voor wat zij waard zijn, maar ik geloof en vertrouw op Jezus en Zijn Woord Die meer vertrouwenwekkend, nadat de Bijbel in haar twee testamenten was uitgegeven, in het Thomasevangelie te lezen zijn. En ingevingen van/door Zijn Heilige Geest, de Trooster. 

Bij de aanhef van dit artikel is het woord ‘klonen’ al gevallen. Dat staat voor; zichzelf, zónder geslachtsverkeer met een ander, te kunnen delen.

NB. GOD (Geest van het Licht, én genderneutraal) kloonde Zichzelf!

Lucifer, de verbannen opstandige engel (de tijd-/wereldgeest) zag in dit item een kans om naar haar aard conflicten (onrust in tweestrijd) in onze inborst te planten.

Zij ontwikkelde, naar GODs opdracht de mensen, zodat wij in vrijheid zouden kiezen tussen het goede en het kwaad.

Naar Lucifers aard en uitwerking kwamen wij gelijk de dieren in de tijdelijke woning van een mens, met voor een ieder een verschillend geslacht. Onze imperfectie noopt om met partners samenwerking te zoeken…

In aanleg verschillend van verlangens en wedijver zoeken/zochten wij elkaar dus op, om aldus de ander de loef af te kunnen steken. Lees; te willen domineren. Het gevecht om ‘het gelijk hebben’.

Vluchtpogingen. Al is het maar voor even, vluchten wij uit de actuele onrust, zorgen en verdriet. met spel, sport, drank en drugs. Obsessief ingezet/benut leiden zij tot verslavingen…

Seks, in haar geweldloze en zuiverste vorm, is een probaat middel om ‘teruggetrokken’ voor even uit deze wereld van zorgen te vluchten. Men noemt het liefde, maar is niet meer dan Zijn zusje…

In de aanhef is het woord ‘klonen’ al genoemd.

Klonen, is volgens Wikipedia het proces om genetisch gelijke organismen te maken.

Naast GOD, kan ook de geest van het kwaad (de tijd-/wereldgeest, Moeder natuur) zich klonen.

De geest van duisternis, het kwaad, kan niet alleen demonen scheppen, maar ook haar producten op aarde en deze op hun beurt weer doen klonen… Hierbij denk ik aan insecten, pandemieën, geluid en de onstuimigheid van de zee.

Veel organismen, waaronder deze populieren, planten zich ongeslachtelijk voort en kunnen enorme groepen klonen genereren met hetzelfde genoom.

Laat de Geest van de Heer Jezus jouw levensweg (ook) vrijmaken van ongemakken als pijn, angsten en blijvend verdriet, en ga straks gezond, van lijf en leden, vol vertrouwen terug naar het Licht, GODs hemelrijk!

De stelling ‘Het licht verdrijft de duisternis’ geldt ook voor de geestelijke wereld!

Destructieve ingevingen van de tijd-/wereldgeest moéten plaats maken voor constructieve en positieve ideeën, wanneer de Geest van GOD de zielstatus (het hart) heeft vervangen!

Vanuit mijn persoonlijke ervaringen om (bijna dagelijks) in de Naam van Jezus kwaden te kunnen verdrijven zeg ik: Mét Jezus, zijn wij beter af; dit zowel voor de aardse tijd alsook voor het hiernamaals, de eeuwigheid!

Bijkomstig aspect: Wanneer je ‘Gezondheidszorg’ aan de uitleg van ons bestaan koppelt, en Jezus tot Koning en Heer hebt gemaakt, dan kan het niet anders dan dat de premiekosten naar beneden gaan…

Ik wens je GODs zegen toe, in blijvende gezondheid!

Ik hoop en wens dat de uitleg begrepen wordt; dat wij niet, zoals de Bijbel ons voorhoudt op de Heer in persoon op de wolken moeten wachten, maar actie zullen ondernemen door Hem tot Koning en Heer te kronen!

Binnenkort in boekvorm verkrijgbaar.

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.

Laatste bijgewerkt op 26 maart 2023 om 08.40 uur.

Deel op social media

2 antwoorden op “Genderneutraal, de macht van onze Goden.”

 1. Dat God zichzelf heeft gekloond tot engelen lijkt me onwaarschijnlijk. Aangezien een kloon een identieke kopie is, zou dat betekenen dat engelen zelf ook God zijn. Het Christendom wordt dan ineens een polytheïstische religie. In (onder meer) Psalm 103 wordt beschreven dat engelen dienaren van God zijn. Ook dat is tegenstrijdig met de stelling dat ze een kloon van God zijn; er is dus geen gelijkwaardige relatie, zoals tussen klonen wel zou bestaan.

  Ter aanvulling op het populierenverhaal: populieren kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten (klonen), maar kunnen het ook geslachtelijk. Ze zijn zelfs tweehuizig (dus er zijn mannetjespopulieren en vrouwtjespopulieren). Bestuiving van de vrouwelijke katjes vindt plaats via de wind, waarna de zaden ook door de wind worden verspreid. Het beste van twee werelden. Als de omstandigheden gelijk blijven zullen de klonen het goed doen, maar doordat ze zich ook via bestuiving kunnen voortplanten, kunnen ze zich gemakkelijker aanpassen (evolueren) aan veranderende omstandigheden.

  1. Beste Alfred,
   Bedankt voor de reactie! Mijn gepubliceerd commentaar zal jou en anderen, die dit lezen, helpen om mijn artikelen en de woorden van Jezus voor waarheid te houden.
   1. Nadat de Bijbel (1e en 2e Testament) en haar updates zijn uitgekomen, spreekt de Heer Jezus zich, in het recent gevonden Evangelie van Thomas uit over de Schriften, en zegt Jezus (met de Geest van GOD inwonend) dat de Schriften ondeugdelijk zijn!

   2. Mijn onderzoek van de Schriften en mijn openbaringen, sinds 1986, onderschrijven die vaststelling van de Heer!

   3. De schrijvers van de Bijbel blijken niet door GOD de Vader te zijn geïnspireerd, maar door de (ook tijdloze) geest van duisternis, het kwaad.

   4. Het inzetten van ‘Jezus Naam’ om kwaden en kwalen te verjagen (Zijn erfenis) is het bewijs dat GOD én de Zijnen, toebehorend aan het Koninkrijk van het Licht, de macht hebben om gelijk ‘het licht duisternis verdrijft’ ook de geest van duisternis te gebieden om plaats te maken.

   5. Het zo genaamde christendom, dat op de Bijbel is geënt is, is een doctrine, een corpus van een religieus dogma, waar ik als Jezus-fan niet in mee ga. NB. Niet kan en niet wil!

   6. Mijn ervaringen van het kunnen doen van wonderen ‘in de Naam van Jezus’ bevestigen het gestelde in mijn artikelen. Visa versa; worden de door jou aangehaalde Bijbelse standpunten weersproken.

   7. De Bijbel, het geschiedenisboek van de Joden, heeft zich gericht op de functie van het lichaam (onze verpakking) het gezag van koninkrijken (het mijn en dijn), met in het verlengde de niet-gelijkwaardigheid, de dominantie van de man binnen het gezin, en onze zondige daden.

   8. Jezus daarentegen spreekt ons persoonlijk aan. Hij richt zich op de essentie van het individu (de ziel) dat aansluit bij het verband van deze tijd en de onderbreking van de eeuwigheid, waar ook ik op wijs.

   9. Jezus lééft, alleen Zijn lichaam is gedood! Feiten van de werkelijke macht als het bezweren van kwaden staan voor de waarheid! Op Jezus kunnen wij bouwen en vertrouwen! Niet op de Bijbel!

   10. Dat God zichzelf heeft gekloond tot engelen verklaard de macht die ook de geest van duisternis, het kwaad en onze kleermaker, heeft, om ons met plagen te plagen.

   11. GOD, het Licht, is GOeD en niets is voor Hem onmogelijk!

   Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *