Een groot verschil

Een groot verschil

Er bestaat een groot verschil tussen het aannemen van informatie, het begrip ‘geloven’ en het begrip ‘vertrouwen’.

Het is lastig uit te leggen, maar ik ga toch een poging wagen.

De simpelste benadering is: geloven doe je met het verstand en vertrouwen doe je met het hart.

Het Vertrouwen is het verstandig kunnen zijn; wie en wat jij wilt geloven! Jij bent het toch ook die persoonlijk bepaalt wat jij prettig (goed) vindt en wat vies (slecht) is?

Wij geloven in het bestaan van wat wij zien; de hemellichamen, de aarde en alles wat daar aan ruimte en schroot omheen is.

Wij geloven in het bestaan van de mensheid en de wetenschap, dat opgetekend is in de schriften waaronder ook, het (al dan niet) hebben bestaan van Jezus en de profeten.

De duivel en consorten geloven het wel. Alléén, zij hebben géén vertrouwen in Jezus woorden, Zijn macht en de kracht van Zijn Geest!

Ik, de auteur, geloof in het bestaan van de Schriften, de Bijbel, maar ik vertrouw haar niet, omdat er onjuistheden in staan.

Ik geloof en vertrouw op de Geest van Jezus, en op Zijn Naam waarmee ik al veel wonderen van genezing heb gedaan!

De schrijvers van de Bijbel hanteren het geschiedenisboek van het Joodse volk, vermengt met profetische uitspraken, fouten en verzinsels als ‘handboek soldaat’ en dát is níet terecht!

Jezus, de mensenzoon met het GODDELIJK LICHT, kwam ons (onze ziel) verlossen van de tijd-/wereldgeest (het kwaad, onze kleermaker, Moeder natuur). Terwijl het Sanhedrin, de geestelijken en schriftgeleerden van destijds, Jezus wel verwachtte, maar hun verwachting hadden gesteld op hun interpretatie, de bevrijding van de Romeinen, die hen overheersten.

In Ezechiël 36:26-27 staat; Ik (GOD de Vader) zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie Mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Een verwisseling van zielstatus, dus!

Terwijl de kerk met de Bijbel hamert op het vasthouden van het geweten met zonden, angsten, schuld en boete (vergeving), doet de Heer simpel, zonder prijs of geld, bij het aanroepen van Zijn Heilige Naam heel ons verleden weg door de status van onze ziel te vervangen voor een nieuwe! En zegt; gaat heen en zondigt niet meer!  

Zijn heilige Geest Die is komen inwonen en begeleidt/waarschuwt ons bij het voorkomen van het doen van nieuwe zonden. Maar ook heeft Hij ons bewapend met Zijn Heilige Naam om de zich aandienende ongemakken als pijn, kramp of virussen, te bezweren weg te gaan.

Gezien wij niet het lichaam zijn! Maar in een onderbreking van de tijdloosheid onze wil (de ziel) zich geestelijk in het lichaam manifesteert (op de adem meelift) hebben wij GODs aanwezigheid, de geestelijke steun van de Heer, nodig!

Dit mag en kan rechtstreeks in dialoog met de Geest van GOD, Jezus! Daar is geen geestelijke verzorger, pastoor of dominee, bij nodig!

Het is belangrijk om twee tijdloze hemelse machten (Goden) te onderscheiden, deze voor waarheid aan te nemen, te erkennen: 1. het Domein van het hemelse Licht, waarin GOD de Vader met Zijn Engelen huist, en 2. het domein van de duisternis waarin Lucifer en wij, haar verbannen onderdanen, verblijven.

In GODs goedheid heeft GOD de Vader ons in een aards leven de tijd en keus gegeven wíe wij willen dienen; 1 GOD, of 2 Zijn macht-/eerzuchtige engel Lucifer (onze grillige kleermaker), die, na een hevig gevecht met haar onderdanen uit het hemelse licht, naar de duisternis is verbannen.

Lucifer (de tijd-/wereldgeest) kreeg de opdracht* om mensen te vormen in een natuurlijke omgeving waarin 1, het warme karakter van GODs betrokkenheid (Liefde) spreekt, en 2, ook de kortzichtige narcistische wraak-/hebzucht van het gewelddadige kwaad tot uitdrukking komt.

(*’Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis…’ staat te lezen in Genesis 1:26 van de Bijbel.)

Nu, na bijna 40 jaar onderzoek, constateer ik ook dat het plot van het geschiedenisboek ‘de Bijbel’ behoorlijk dubbel, onvolledig en misleidend is.

Na de uitgiften van de Bijbel, en haar updates, spreekt de Heer Jezus zich, in het recent gevonden Evangelie van Thomas uit over de Schriften, en zegt Jezus met de Geest van GOD, dat de Schriften ondeugdelijk zijn!

Er is een wisseling van onze zielstatus nodig, van verloren/verbannen naar geborgen!

Dankzij de acceptatie van de Heer Jezus tot onze Heer en Koning genieten wij van Zijn erfenis, en kunnen als Naamdrager van de Heer Zijn Naam inzetten om bedreigende pijnen, kwalen en kwaden in ‘Jezus Naam’ te bezweren weg te gaan…. Én hebben wij de bonus; om ná de laatste ademsnik bij Hem in het hemellicht, het hiernamaals, te komen verkregen.

Helaas zijn de mensen door hun opvoeding, de oudsten, de kerk geïndoctrineerd, en vinden dat ongemakken en gebreken bij het ouder worden horen.

Onbegrijpelijk, maar waar! Het in Jezus Naam gebieden om een ongemak, pijn, kramp of virus, te bezweren weg te gaan, gaat volledig tegen onze overtuigingen (de aangenomen waarheid) in.

Niet het geloven (het vasthouden) van de oude opvattingen, maar het vertrouwen op Zijn Naam (Jezus erfenis) zal de waarheid van GODs goede wil, Zijn plan met de mensheid, bevestigen!

Dit is de blijde boodschap die de komst van Jezus inhoud geeft en gaf, maar, helaas, zo niet in de Bijbel is te vinden.

Delen van de Bijbel kan je geloven en andere delen weer niet. Vertrouwen kan je volledig op de Heer Jezus en Zijn Naam!

Wanneer je bidt, bid dan in de aanroep niet ‘heer of god’, maar spreek GOD de Vader aan, bij Zijn grote Naam; Heer Jezus!

Stichting Inderdaad is de klokkenluider van onze geestelijk misleiding, de leer van de kerk.

Stichting Inderdaad wijst op Facebook en deze website ‘de weg van de waarheid’ naar het Licht.

Onze aardse tijd, onderweg naar een hiernamaals; het Licht of de eeuwige duisternis.

Ik, hoop en wens dat de uitleg begrepen is, dat wij niet op de Heer moeten wachten, maar actie ondernemen door Hem aan te roepen!

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.

Laatste bijgewerkt op 5 maart 2023 om 22.40 uur.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *