Bestemming

Bestemming.

Toen wij ‘ten doodde gedoemd’ aan de buitenste duisternis wilde ontsnappen, om bij het Licht te komen, vonden wij een boreling die op het punt stond haar of zijn eerste buitenmoederlijke adem te halen.

Dankbaar nestelde onze ziel zich op deze levensgeest en lifte mee op de adem.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘ontsnapping uit de kelder van duisternis’.

Het maakte niet uit of de boreling gehandicapt of anderszins gebreken zou vertonen, als wij maar uit die verschrikkelijke duisternis weg waren.

Huilend, kwam onze ziel in dit aardse leven tot leven.

Het moment van de geboorte in onze aardse tijdzone bepaalde onze aanleg om met de Wil, met vallen en opstaan, een karakter te gaan opbouwen.

Dat wij in de buitenste duisternis vertoefden geeft aan, dat wij in een vorig aards leven de gelegenheid om ‘het met GOD de Vader in het reine te komen’ niet hebben benut en veroordeeld waren!

Het is opgevallen, dat er tot onze verwondering mensen worden geboren met uitzonderlijke afwijkingen in zowel negatieve als positieve zin.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘opvliegen’ was mijn beeld van een start maken.

Qua uiterlijkheden vindt men dat meestal terug in het vergelijken met de ouders.

Qua inborst (de ziel) moet men terug naar de erfenis van de vorige incarnatie.

De eerste 8 levensjaren leert ons (vanuit het aangeboren kopieergedrag) dingen en begrippen uit onze omgeving eigen te maken.

Vanaf ongeveer het 9e jaar laten wij dat ‘kopiëren’ meer los en bepalen onze eigen weg, voor zover daar ruimte voor wordt gelaten…

Zo zal een verdorven ziel, gestorven in angst voor de dood (van het hiernamaals) in het nieuwe leven weinig vertrouwen in de toekomst meedragen.

Degenen waar die angst door de Heer, in het nu, is weggenomen komen in het hemellicht, en gaan nìet terug naar die duisternis!

Genoeg reden om de zin van dit tijdelijke leven te kennen, en door GOeD te zoeken en Jezus tot Koning en Heer aan te nemen, daar werk van te maken!

Overigens, het is geen kwestie van je goed voelen of aardig gevonden te worden, maar het herboren zijn!

“Zijn/haar ziel rust in vrede” is bij het graf van een geliefde een veel gehoorde wens.

NB. De zin van het leven is; met GOD de Vader (Jezus) in het reine te komen!

Is dit het geval, dan ben je ook verzekerd van constructieve hulp van Boven. Ingevingen, als inspiratie en daadkracht, kunnen met zelfvertrouwen worden ingezet om je doel te bereiken.

Ben je nog niet met GOD de Vader in het reine gekomen, dan wil de tijd-/wereldgeest (onze kleermaker moeder natuur, waarmee wij geboren zijn) ons verleiden haar destructieve neigingen te volgen… gekend in narcisme (dominantie, hebzucht en geweld) om deze te doen zegevieren.

Mijn leven onder de loep, was ik altijd al een buitenbeentje.

Als 8 jarige ging ik niet met mijn schoolvriendjes spelen, maar trok ik mij op de slaapkamer terug om na te denken.

Toen ik tot de conclusie kwam en de reden vond waaròm mijn broers en zussen wél aandacht kregen (al dan niet gevraagd) en ik niet, stopte ik met lief en gehoorzaam de huisregels te respecteren. Dát hielp!

Rond mijn 9e jaar ben ik drie maal van huis weggelopen en door de politie weer terug gebracht, toen ik verdwaast en hongerig in de nachten ronddoolde.

Zo hebben wij allemaal wel onze levenslessen, die ons moeten helpen om ‘orde, wet en regel’ te accepteren in de geboden levensruimte.

Ieder mens is uniek. Als denker en onderzoeker was en ben ik een buitenbeentje in de familie.

Mijn gedachten over reïncarnatie kregen aansluiting en betekenis bij de vondst van de naam van een Russische geleerde, die op mijn geboortedag was overleden…

Een intelligente denker en onderzoeker.

Hij was een vooraanstaande wetenschapper, van wie ik jammer genoeg de naam ben vergeten.

Bijgaand intuïtief gemaakt schilderij ‘onderweg naar het Licht’ was mijn beeld van de gouden stad ‘het Paradijs’ dat mij wacht.

Mijn geloof in reïncarnatie komt voort uit de ervaren visioenen:

Hierbij werd ik eens, naar het Bijbelse verhaal van de gevangen Apostel Petrus uit de donkere kerker door een lichtende Engel dwars door de muren heen naar buiten gebracht. Om zonder de kettingen waaraan ik geketend was, met de ogen knipperend tegen het daglicht, buiten te komen.

In het vorige artikel ‘doodsnood’ heb ik naar GODs plan van genade uitgelegd dat; zolang er adem is, er ook hoop is op het met Jezus juist, zonder prijs of kosten, afsluiten van dit leven.

Het ColorID, ons ego-dna, onze individuele aanleg in een anima geduid, heeft wel een prijs dat past in het wereldbeeld van ‘voor wat, hoort wat’. Zie www.karaktersinkleur.nl/faq

Laatste bijgewerkt op 28 februari 2023 om 10.30 uur.

Ik, wens je er goede ontvangst van!

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van GOD de Vader, het karakter van Jezus.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *