Weten en accepteren

Weten en accepteren.

Dat de simpelste ziel weet dat wij een lichaam hebben, dat is één.

Dat wij niet het lichaam zijn, maar hebben geleerd dat de geest die er in woont (gemanaged door de wil) bepaalt hoe, is twee!

Met dat de tijd/-wereldgeest onze zielstatus bij de geboorte de zelfbeschikking gaf, begon ons willetje zich te manifesteren.

Ons aards bestaan begon met afwisselend huilen en lachen, slapen en spartelen, zwijgen en sporten alles gedoceerd ‘voor enige tijd’.

Geboren in conflict met ons wezen, zoals bij sommigen het geslacht waarin zij zijn geboren, de kwaliteit van de niet perfectie van het lichaam en de vele beperkingen maken het leven op zoek naar wijsheid en vrede (geluk in welzijn), tot een strijd.

In het vorige artikel ‘Identiteit’ heb ik uitgelegd dat het universum bestaat uit twee Machten; het Licht en de duisternis.

De tijd/-wereldgeest is de duistere Macht die hier, over het functioneren van de wereld (Moeder aarde) en alles wat deze voortbrengt, en heeft voortgebracht, regeert.

Wij kennen haar als veranderlijk en grillig.

Zo ook ons lichaam en de ziel!

Ons lichaam is een tijdelijk leven beschoren.

Maar níet de ziel! Onze ziel (het karakter) heeft een tijdloze status dat zich gelukkig, dankzij erkenning van de Heer Jezus, van haar verloren status in dit leven kan ontdoen door zich te verzoenen met GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) en ‘geborgen in het Licht’ met Hem als inborst verder te leven.

Van ons wordt verwacht dat wij ons lichaam met al haar beperkingen aanvaarden, respecteren, onderhouden en in wijsheid managen!

Zo is het goed te weten, dat wij niet hoeven te lijden onder de grilligheden van Moeder natuur. Dat kan, wanneer wij in deze genadetijd beide Machten erkennen, als regerend over ons wezen.

De genadetijd op aarde (in dit lichaam ons gegeven) is zinvol, wanneer wij die benutten door wijsheid en vrede na te streven!

Jezus kwam naar de aarde om ons de waarheid te vertellen over ons wezen en ons lot. Wanneer wij blijven wachten en niet voor GOD (Jezus) zouden kiezen tot Koning en Heer rest de duisternis als dood.

Hij liet aan allen die Hem belijden een geweldige erfenis na; de erfenis van het kunnen inzetten van de macht van Zijn Naam.

Zo kunnen wij ‘in Jezus Naam’ ongemakken (als pijn, kramp en ziektes) verdrijven, door deze kwaden van de tijd/-tijdwereldgeest aan te spreken en te gebieden weg te gaan. Te gebieden, ja!

Als enthousiast Jezus-fan ga ik met de woorden van Paulus (opgetekend in Galaten 2:20) mee: “Niet ik, maar de Geest van de Heer leeft in mij verder”. Aldus sprekend over de verwisselde zielstatus.

NB. Toen ik vanmorgen uit bed stapte, werd ik overvallen met een verschrikkelijke kramp in mijn rechter bovenbeen, de hamstring.

Gelukkig wist ik hoe dit ongemak te managen. Heb geen hulp ingeroepen of gebeden, maar het kwaad dwingend aangesproken met: “ga weg! Ga weg kwaad, kramp of hoe je ook heten mag, ga weg ‘in Jezus Naam’! Jezus is mijn Heer en Hij regeert, dus jij niet meer. Weg jij! In Jezus Naam! Prompt zakte de kramp weg!

Jezus is de beste zorgverzekeraar. Met Zijn Naam als wapen inzetbaar, kan onze verplichte ziektekostenverzekering op maximale ‘stand eigen risico’ blijven.

Wanneer iedereen zijn/haar vertrouwen op Jezus stelt en Hem als zorgverzekeraar neemt. Dus Zijn Naam inzet bij aanvallen van een ongemak, zal, op de langere termijn de vraag naar zorg moeten afnemen, en dus de zorgpremie gaan zakken! Toch?

Want wij zijn niet ons lichaam, maar verblijven er met ons karakter (ziel) tijdelijk in, meeliftend op de levensadem.

Dankbaar voor deze praktische informatie ga ik naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend om Stichting Inderdaad te steunen.

Geprezen is de Naam van Jezus, tot in alle eeuwigheden.

Tekst uit ‘Blik op oneindig’. Auteur Erik Visser (onderzoeker, ontdekker en enthousiast fan van het karakter van Jezus, van GOD.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *