Vrede, een status van Zijn.

Vredelievend zijn, is inhoud geven aan het gebed ‘het Onze Vader’.

“Niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden” is onderdeel van het gebed dat, de Heer Jezus bekend als ‘het Onze Vader’, ons leerde.

Het gebed verteld ons ook wat er zoal mis was, en is, met de gewortelde gedachte over ons zijn.

Ervan uitgaande dat de mens het zichtbare uiterlijk betrof tracht de mens, sinds mensheugenis, in haar zelfingenomenheid macht over de ander te verkrijgen, door deze en zelfs de Goden, haar de wil op te leggen.

De macht-/bezitsdrang uit zich in het opleggen van wetten, discriminatie, het veroveren van andermans bezit (zowel een land als haar bewoners), het ontnemen van individuele vrijheid en de mannelijkheid bij slaven (castratie).

Het groeibelemmerend afbinden van de kindervoetjes, dat wij uit de geschiedenis van het Oosten kennen, zou ‘de jeugd’ vasthouden, is ook weer zo’n voorbeeld van bijgeloof en machtsmisbruik. Lees, opleggen van de wil.

Ook het offeren van wat persoonlijk waardevol was (kinderen en bezittingen) aan de ‘goden’ (mythologie) om zekere gunsten te verkrijgen (lees kopen cq. de wil opleggen), het kannibalisme (antropofagie) en met het scalperen van de scalp bij de Inca’s dacht men macht te verkrijgen over de aan dat vlees en het haar toebedachte geestelijke krachten.

Het met geweld kruisigen van de Heer Jezus is wel het meest aangrijpende bewijs dat wij van doen hebben met de natuurlijke inborst van kwaad (lees ondeugd), waarmee een ieder is/wordt geboren.

Over het stelen, verdraaien en deels misbruiken van Jezus woorden binnen de opmaak van de Bijbel wordt regelmatig door mij op Facebook, alsook op de website Stichting Inderdaad.nl gewaarschuwd.

Dat de kerkvaders de misleiding in de Schrift in stand hielden en daarmee de macht over het gehoor hielden, heeft de Heer Jezus er niet van weerhouden om, met gevaar voor eigen leven, hen daarop aan te spreken en Zijn Gedachtegoed met betrekking onze identiteit en de weg naar wezenlijke vrede en welzijn bekend te maken.

Jezus leeft (Zijn Geest is opgestaan) en roept de mensheid toe: “kom tot Mij. Vind rust in de verzoening met GOD de Vader. Ik zal en kan je Die rust geven, wanneer je Mij (Zoon van GOD de Vader) als jouw Heer en Herder aanneemt!”

Vrede ervaren is een status van zijn! Om die vrede (mentaliteit) te kunnen uitdragen en bij anderen te kunnen bewerkstelligen is de wissel van onze geboortestatus nodig. Jezus is als Zoon van GOD de enige tot wie wij ons kunnen wenden om die verandering van status te verkrijgen. Bij Zijn inwoning op ons hart zijn wij niet langer kinderen van het kwaad, maar kinderen van GOeD, Geestverwanten van Jezus, geworden.

Om jouw intentie GODs wil van Goed te willen doen, en het zijn, te bekrachtigen word je natuurlijk ook vriend van de vriendenkring van Jezus. Ga naar www.karaktersinkleur.nl/word-vriend en vul daar het registratieformulier in. Doen hè?!

Jezus zei ook nog: “wie niet voor Mij is, is tegen Mij.” Daarmee aangevend dat de gevestigde kerkorde, die vasthoud aan de oude Schriften en Hem, Jezus, op basis daarvan hebben vermoord, vertegenwoordigers van het kwaad zijn… én blijvend zijn verloren, wanneer zij zich niet tijdig bekeren.

AUB. Blijf niet onwetend, maar laat de Geest van Jezus toe te komen inwonen! Laat je niet in slaap houden met mooie woorden, maar wordt wakker en kom met de Geest van GOD op je hart tot Leven!

Jarenlang zijn wij met indoctrinatie misleid, waarbij de woorden, het Gedachtegoed van de Heer ons in essentie is onthouden. Jezus is de Vredevorst Die echte vrede brengt. Laat je leren wat je identiteit is!

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ boekenbestellen.nl

Zing met mij mee: “Heer, laat mij nog zingen wanneer de avond valt. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.”

Erik Visser.

(karakteroloog en Evangelist/Geestverwant van Jezus)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *