Jezus laat ons weten

Jezus laat ons weten: Het deugt of het deugt niet.

GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) heeft mij Erik Visser opgedragen om het Gedachtegoed, de kennis waarmee de Heer Jezus op aarde kwam, te beschrijven en op Internet uit te dragen.

Ik schreef in conclaaf met de Heilige Geest het boek ‘Engel of bengel’. Tijdens mijn studie werd mijn hand, heel bizar, naar die Bijbel* geleidt waarin het juiste antwoord stond van de nachts in de Geest ontvangen tekst, op de vraag die ik Hem avonds gesteld had. (*één van de 15 Bijbels (4 talen) die op mijn tafel stonden.)

Jezus kwam speciaal en als enige rechtstreeks uit het hemelse Licht om ons te waarschuwen en op te roepen Hem als de Heer over ons bestaan aan te nemen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.(!!!)

Hij waarschuwde tegen de religieuze leringen, met hun wettische instellingen als regels en tradities, waarin om de waarheid heen wordt gedraaid.

Jezus kwam met de boodschap dat wij Niet het lichaam zijn, zoals religieuze stromingen ons voorhouden, maar wezenlijk het onzichtbare en tijdloze karakter (de Ziel) dat voor een levenstijd van genade dit lichaam is toegewezen, om zich met GOD de Vader te verzoenen!

Omdat Jezus ook van de verhalen van Mozes aangaf als zijnde onjuist (zie het onlangs gevonden Thomas Evangelie), werd Hij als rebel en opstandig tegen de gezaghebbende kerk veroordeeld en gekruisigd.

Vindt jij de metafoor, de verwijzing naar ‘de God van Abraham, Isaac en Jacob’, aan GOD de Vader, de Almachtige recht doen? Ik niet!

Dat de Bijbel met de aanduiding ‘GOD’ geen onderscheidt maakt in de Geest van GOeD en een geest van kwaad, maakt haar en haar leer discutabel, ongeloofwaardig en in de ogen van de Heer Jezus verwerpelijk.

Zolang er leven op aarde is manifesteert de tijd-/wereldgeest (de verworpen geest van duisternis) zich in al haar kracht en macht om ons in gevangenschap vast te houden, zodat wij de status van GODs Heil niet zullen bereiken. Maar eeuwig van het hemelse Licht verdoemd blijven …

Beste vriend, jij bent mogelijk één van de 4950 bij mij ‘aangesloten’ Fb-vrienden, waarvan Facebook er dagelijks maximaal 30 selecteert om een bericht van mij op de startpagina te kunnen zien.

Lieve mensen, de geest van het kwaad (de heerseres van het rijk der duisternis, onze vormgeefster die ons in opdracht van GOD de Vader uit het stof voor een tijdelijk verblijf op de aarde (dit lichaam) heeft gegeven) is degene die wij in de geheiligde status, als de handen en voeten van de Heilige Geest, met hart en ziel kunnen en moeten ‘bevechten’.

Dat er gisteren op mijn website (Stichting Inderdaad) slechts één bezoeker werd geregistreerd doet mij verdrietig omzien met de vraag; hemelse Vader, waar ben ik in Vredes Naam mee bezig?

Lieve mensen, goede vriend, wordt wakker!

Goddelozen zoals geweldenaars, leugenaars, dieven en overspelers zijn de handen en voeten van de geest van het kwaad.

Niet alleen met de mensheid manifesteert de geest van het kwaad zich. Nee, de aarde in heel haar bestaan behoort haar toe. Haar bestaan is tijdelijk en loopt ten einde….

Kijk eens goed om je heen en ontdek de destructie van het ecosysteem,  dat ook in de Bijbel is voorzegt en beschreven. De aarde en al het stoffelijke kent geen duurzaamheid!

Degenen die de statuswissel kennen en weten in Christus herboren te zijn doen geen ondeugende dingen meer. Onze handen en voeten, in Christus herboren, staan klaar ten dienste voor de medemens.

De Homepagina van Stichting Inderdaad begint met de uitleg; het deugt of het deugt niet.

Ik merk de invloed van ons Bijbelse verleden op Facebook.

Gedeelde teksten als ‘Jezus leeft’ en zalvende woorden als: ‘REMEMBER: YOU ARE NEVER ALONE. GOD IS ALWAYS WITH YOU’ worden meer geliked dan de artikelen die ik als commentaar op Bijbelteksten schrijf. Overigens is dat laatste een leugen, wanneer jij je nog niet in de herboren status van Christus weet.

SVP Laat je niet langer zoet houden met de gestolen woorden van de Heer, Die in de Bijbel zijn opgenomen.

GOD de Vader heeft ons wezenlijk* lief! (*wezen; is ons zijn, het karakter.) Hij wil dat niemand verstoten buiten blijft en straks voor eeuwig verloren is!

Jezus, en nu ook op Stichting Inderdaad, kwam/komt met de waarheid over ons wezen en de Heilsboodschap van verzoening met GOD de Vader.

Lees en bestudeer de Waarheid! Er wordt niet omheen gedraaid.

Koop, lees en bestudeer het boek ’Engel of bengel’ en ga naar de website en loop bezinnend door alle pagina’s.

Laat je kennen en geef jouw intentieverklaring af op: www.karaktersinkleur.nl/word-vriend  strek je vervolgens uit naar Hem die (gratis) eeuwig Leven geeft, in Rust en Vrede!

Niemand weet of hij/zij het komend weekend nog haalt.

De dood dreigt, zonder een uitzondering te maken.

Stel daarom de bezinning niet uit en reageer nu, als Leven je lief is!

GODs zegen!

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *