Open brief.

Open brief.

Geachte bezoeker, beste vriend,

Goedendag.

Diverse correspondentie heb ik in gebed bij de Heer gebracht in afwachting van Zijn reactie.

Van de week werd ik gewekt met de herinnering aan mijn eerste wanhopige gebed: “Heer, dat ik ziende mag worden.”

Na veel aanpassingen van de website komt dit wakker maken met deze herinnering bij mij over als het einde aan ‘het opmaken en redigeren van de teksten’ op de website. Hij is klaar, halleluja! GOD geeft Zijn fiat tot publiceren.

Mijn uitstrekken ‘GOD te kennen’ (1986) heeft tot veel openbaringen geleid. Deze heb ik in het boekje ‘Engel of bengel’ en op de website van ‘Stichting Inderdaad’ verwoord. Nu is de waarheid over ons wezen ook bij jou in de eigen taal bekend en kan je het fundament, wat Jezus bracht, eigen maken.

Men heeft volkomen gelijk, wanneer men stelt dat mijn taalgebruik (lees de taalfouten en zinsopbouw) te wensen overlaat. Mijn excuses daarvoor! Reden dat ik een rewriter zoek.

Ik geloof dat de opmaak van de Bijbel door de Geest van GOD is geïnspireerd, maar, ook en helaas, niet alleen door Hem!

Reden waarom ik het plot van de Bijbel, met haar oproep ‘haar voor de waarheid te houden’ en onbekritiseert te geloven en te gehoorzamen, naast mij heb neergelegd om alleen de woorden ‘direct en indirect van de Heer ontvangen’ als waarheid, juist en goed te erkennen. Het loslaten van de (ingebakken) Bijbelse stellingen kost wel enige moeite. Maar wanneer je oprecht het ‘onze Vader’ bidt,  is het loslaten niet onmogelijk. Er is niets onmogelijk voor de Vader en Zijn kinderen!

Het stadium om de Bijbel voor zoete koek aan te nemen en intellectueel te geloven ben ik met de opmaak van het boek ‘Engel of bengel’ (dat ik in conclaaf met de Heer heb geschreven) gepasseerd.

Met het krijgen van de antwoorden op de vele gestelde vragen, is mijn onzekerheid weg en kan ook voor jou het zoeken naar antwoorden in de Bijbel met haar dogma worden los gelaten.

Naar Galaten 2:20 zeg ook ik: “niet ik, maar Hij, de Geest van GOD, leeft in mij.”

Om het in mijn termen van uitleg te zeggen: “de status van de tijd-/wereldgeest waarin ik 71 jaar geleden ben geboren, is vervangen in de herboren status van Jezus, ‘in Christus’.”

Ik nodig jou uit om van ‘het onthouden woord’ dat aan de Bijbel is onttrokken (en de reden was Hem, Jezus, het leven te ontnemen) op de website kennis te nemen.

Dit is door de Heer exclusief aan mij opgedragen om aan de hele mensheid bekend te maken. Nu is er gelukkig Internet en wordt deze informatie niet door het Joodse volk geclaimd als hen alleen toekomend…

Op de website www.karaktersinkleur.nl ontdek je (naar het Gedachtegoed van de Heer) wie je bent en vindt je ook waarom ik, net als Jezus destijds, kritiek heb op de gevestigde kerkelijke orde.

Van 1998 tot 2012 was ik in zuid Frankrijk als evangelist actief. Geen kerk/denominatie vertegenwoordigend maar geleidt door GODs Geest ben ik, gehoorgevend aan de oproep in Marcus 16:15 “Trek de wereld in en wees mijn getuige.”

Als laatste was ik daar lid van een Pinkstergemeente die overging in een ‘Vol Evangelische’.

Gezien men in de kerk de Bijbel van kaft tot kaft (de Schriften) aanhangt, ben ik daar (en elders) niet meer ‘thuis’ omdat men preekt vanuit de Bijbel en deze als wet dicteert.

Jammer! Want persoonlijk mis ik wel de samenkomsten met gezamenlijk zingen in lofprijs.

Deze ‘open brief’ heb ik inmiddels (enigszins aangepast) naar diverse kerkelijke organisaties verzonden. In de hoop, dat men er serieus aandacht aan zal besteden en het woord van de Heer, nu na 2000 jaar, wél toegang krijgt bij de verkondiging van het woord van de Vredevorst Jezus.

Jezus was onze Adviseur en Verlosser op onze levensweg naar rust en vrede.

Helaas is Zijn woord niet geloofd en slechts deels opgetekend. Dit omdat Zijn Gedachtegoed en Zijn weerwoord/kritiek op de Schriften van de gevestigde orde sterk afwijkt. Zoals je dat ook hier op de website kan lezen.

AUB/SVP. Wanneer je de onrust en ontevredenheid op je hart wilt stillen,  en tijdloos deelgenoot wilt zijn van Licht en Vrede, neem dan de gepubliceerde kennis tot je en neem Jezus en Zijn woord aan als bepalend!

Het is aan mij, om als Zijn aardse vertegenwoordiger opnieuw de realiteit over ons wezen (het zijn) in deze eindtijd te herhalen.

Dank voor het uitlezen van dit bericht en welkom als een geregistreerd vriend van Vrede en Welzijn. Niet een geloven in een religieus kader, maar het herboren zijn in Christus is het leven in Welzijn! Amen.

Gods zegen!

Erik Visser (karakteroloog, onderzoeker, evangelist, …)

 

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *