Van verbannen naar verlicht.

Geboren vanuit de duisternis (de van het hemellicht verbannen ruimte) zijn wij met een ondeugdelijk karakter (verkleefd aan de geest) voor een zekere tijd van leven in dit lichaam bij de geboorte ‘in het stof’ geïncarneerd.

Jezus, ook als mens geboren kwam niet uit die duisternis, maar met de Geest van GOD vanuit het Hemellicht om ons GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) bekend te maken; om Hem als Heer en Herder aan te nemen ter vervanging van de grillige tijd-/wereldgeest waarmee wij zijn geboren.

Naar GODs Heilsplan zijn wij ‘in duisternis’ geboren om in dit leven tot verzoening te komen met GOD en Zijn hemels Vrederijk.

Dit houdt in, als het goed is, dat ons leven twee statusperioden kent; beginnend, nog verloren in duisternis om bij bezinning en aanname van Jezus als Heer, te worden verlicht.

De Bijbel is daar omslachtig over. In Mattheüs 6:32-33 staat: “Uw God en Vader weet heel goed wat u nodig hebt. Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.”

Jezus was direct en duidelijker in Zijn Heilsboodschap om de status van ons wezen onder Zijn (GODs) Heilbrengende heerschappij te brengen. Hij stelde als Zoon van de Vader: “Komt allen tot Mij…en Ik zal u rust geven!”

Het is een algemeen aanvaard begrip dat “onzekerheid doet verenigen” en aardse machten, de kerken, daar handig misbruik van hebben gemaakt om macht over de onwetende mens te krijgen.

Wij mogen inmiddels rustig concluderen dat die machtswellust niets te maken heeft met Godsdienst, maar voornamelijk het eigen opgezette imperium heeft gediend. Het is ook juist dat waartegen Jezus opstond!

De Bijbelschrijvers hebben hun geschiedschrijving met oude ‘profetische waarnemingen’ samengevoegd tot een script, geschikt om als handboek voor een religieuze organisatie te gebruiken…

Met veel fantasie en misleiding is zo het oude en het nieuwe testament schaamteloos samengesteld en met verdraaiing van feiten, die hier op de website zijn belicht, geschreven. Om aldus de Godzoekers met een veelheid aan regels, wetten en tradities bij overtreding aan hun wetten dwingend onder controle te brengen. Dat is slechts voor een deel gelukt.

Gevoelens van schuld, boete en boetedoening gingen bij de kerkelijke overheden hand in hand, ter manipulatie van de onzekere en onwetende gemeenschap die naar leiding zocht.

Nu het inmiddels tot de mensheid is doorgedrongen dat de kerk als club van Godzoekers (lees lotgenoten) alleen sociale en materiële hulp bieden wil en geen zekerheid bij geestelijke nood geven kan, is de trend van loskoppeling van kerk en Godsdienst meer en meer zichtbaar.

De trend van individualisering die wij maatschappelijk zien gaat ook met de leegloop van kerken door. Dit, zolang daar Jezus in Zijn Gedachtegoed, zoals hier nader gepubliceerd, wordt miskent als de waarheid.

Overigens; geen enkele religie houdt stand op basis van wet en regel!

Alleen een persoonlijke directe geestelijke relatie met de Heer, onze hemelse GOD en Vader, is ons tot Heil en zegen.

Jezus stelde: “Voor een relatie met GOD de Vader hebben wij geen tussenpersoon, of het aanhangen van een religie nodig.” Maar Hij werd om deze woorden als rebel veroordeeld.

Jezus gaf aan; met de woorden (waarvan akte): “kom tot Mij… en Ik zal je rust geven”. Daarmee aangevend dat wij in de gelegenheid zijn gesteld Hem als Heer en Herder over onze zielen te plaatsen in de ons gegunde en gegeven genadetijd.

Alleen erkenning van Jezus als Zoon van de Vader en het geven van vertrouwen in Hem, door zich rechtstreeks op Zijn aanwijzing met GOD de Vader te verbinden, biedt uitkomst tot verlichting en bevrijding van de geest van duisternis.

In genade als kind met de Vader verzoend kan en mag ik van Hem getuigen.

Ajb, lees en bestudeer het boekje: ‘Engel of bengel’ en mijn toelichtingen op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl in het belang van jouw rust, welzijn en persoonlijke-/en wereldvrede!

De trend van ons leven in de gegunde en gegeven Genadetijd is van ‘gebonden’ (verloren en geboren in duisternis) naar in Christus gezuiverd en herboren verlicht. Dit, wanneer wij onze wil (lees trots) ondergeschikt maken aan die van Jezus; de statuswissel naar dienstbaar zijn.

Sta jij ook al te boek als vriend van Vrede en Welzijn? Je kan je makkelijk aanmelden op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend  Het zal je eerste stap naar verlichting kunnen zijn.

De Heer herkent de intentie. Hij ziet het hart aan! Kies voor de Heer en stel een daad! GOD de Vader is de enige macht die GOeD is!

Hij, Jezus, is de Geest van Liefde Die leeft!

Erik Visser. GODs zegen!

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *