In Jezus Naam

Dankbaar voor de bewapening van Jezus naam, om Die te kunnen inzetten tegen elke aanval van ‘het kwaad’ op ons lichaam, worden wij bekend met de erfenis van Jezus, het begrip ‘het Levende water’.

Als persoon zijn wij met ons ‘lichaam en de geest’ de ‘handen en voeten’ van de GOD aan wie wij het gezag over ons zijn erkennen!

Ken, of herken je de stemming van een hartgrondig vloeken, ingegeven door de geest van het kwaad?

Wel, met eenzelfde kracht en intentie, maar dan gesteund door de Geest van GOD (de Trooster) zal jij je mogen uitspreken om een kwaad (pijn of ongemak) te bezweren weg te gaan!

Erken je Jezus (GOD de eeuwige) als jouw Heer, dan heb je het recht en de macht om Zijn Naam in te zetten tegen ongemakken, kwalen en kwaden!

Dat niet de tijd-/wereldgeest van duisternis (de God van de wereld, de kleermaker die ons bestaan in de stof vormgaf) regeert, maar GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) de dienst uitmaakt, kan jij laten blijken door ongemakken in de Naam van Jezus te verjagen.

Laat je geweten* (*de geest van de Bijbel met haar bezwaren) je niet afhouden je te beroepen op de Erfenis van de Heer, naar de belofte van Psalm 23, om pijnen, kwalen en aandoeningen, in ‘Jezus Naam’ te verjagen!

Heb je last van een ongemak*, een zeurende pijn, aandoening of ziekte, benoem haar en spreek dit ongemak (de ergernis) dwingend aan, met: “Jezus is mijn Heer en Hij regeert en jij niet meer. Dus, ga weg in Jezus Naam! Nu, in Jezus Naam ga weg! In Jezus Naam!”

“verdwijn pestkop, maker van pijn, kanker, corona of hoe je ook heet, in Jezus Naam, verdwijn! De Heer regeert, dus jij niet meer. Ga weg!”

Herhaal ‘in de Naam Jezus’ tenminste drie maal, hardop en bevelend!

HOU VOL, ook, wanneer die sluwe vos zich later weer aandient.

Hou vol! Zij zal bij het horen van de ‘Naam Jezus’ moeten wijken!

Want door GOD de Vader is ooit beloofd: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest van Liefde, Jezus, zal Ik u bevrijden uit de macht van het kwaad (de geest van duisternis) waarmee u geboren bent!”

Verleg de aandacht van het ongemak naar een melodie*, en ontdek dat het ongemak is verdwenen of in ieder geval op haar hevigheid heeft ingeboet. (*melodie of lied; “wij eren en aanbidden u Koning en Heer, ja wij prijzen uw genade, prijzen…”)

Het Levende water is ‘niet een kopen’ of ‘claimen’, maar in liefde iets ontvangen en inzetten. Lees doorgeven!

Het gezag van GOD (Zijn Macht) geld niet alleen voor somatische klachten, maar ook voor geestelijke; zoals angst, onzekerheid en verdriet. In deze ‘gevallen’ spreek je de tijd-/wereldgeest ook aan bij haar naam; “geest van angst, onzekerheid, ergernis of verdriet, verdwijn! Verdwijn, in de Naam van Jezus. Nu!”

(*Ook de kleine ongemakken, als bijvoorbeeld de pijn van zeep in je oog of het hebben gestoten van je elleboog of teen, laten zich bij het geloof in de macht van Jezus Naam verjagen!)

*En dit is de Blijde Boodschap van de Heer, onze GOD: “Hij, Jezus, liet ons niet als wezen achter, maar bewapende ons en gaf, die Hem (GODs Koninkrijk) willen toebehoren Zijn Geest; de Trooster en Zijn Zegen (in de vorm van een rijke erfenis) de GODDELIJKE Macht van Zijn Naam waarmee wij persoonlijke ongemakken als aandoeningen, pijn, kwalen en kwaden kunnen verjagen!”

‘In Christus herboren’ is een zielstatus. En daarmee een ander begrip dan ‘vergeving’ van zonden.

Wij, de vrienden van Jezus, verenigd in ‘de Vriendenkring van en naar Vrede en Welzijn’ van Stichting Inderdaad, heten jou van harte welkom als vriend van Jezus.

Vrede en Welzijn (lees geestelijke-/en lichamelijke gezondheid) is ons van Jezus, GOD (De Bron van Licht, Liefde en Leven) in Zijn erfenis gegund en gegeven*.

GODs doel is, dat over heel de wereld; bij ieder mens in elke plaats, dorp, stad of land; gezondheid en hartsvrede ‘als het ultieme geluk’ wordt ervaren. Dit zonder aanzien van de persoon. Lees zonder discriminatie naar huidskleur, volk of geslacht.

Door je dankbaarheid met een donatie te laten blijken, kunnen wij dit fenomeen; het kunnen inzetten van ‘Jezus Naam’, wereldwijd bekendmaken en ondersteunende noodhulp bieden aan organisaties die ook Jezus (GOD de Bron van Licht, Liefde en Leven) als hun Koning en Heer willen kennen.

(*Naar de opvatting van de Heer Jezus hebben wij, de Jezus-fans (die ook het karakter, de tijdloze ziel, als wezenlijk zien), de dominante invloed van ‘het vlees’, de aangeboren inborst, achter ons gelaten. Samen vormen wij nu ‘het Licht’ in de wereld.)

Jij wilt toch óók dat jij, je familie, naaste buren en vrienden blij en in vrede, in gezondheid leven? Dankzij het kennen van de Macht van ‘Jezus Naam’ is dat binnen bereik.

Geef blijk van dankbaarheid! Sluit je bij ons aan en ondersteun in Jezus Naam zo het vredesleger van de Heer, onze GOD!

Namens de nog onwetenden en de Broeders en Zusters in de Heer ergens op de wereld, die wachten op de ware BLIJDE BOODSCHAP van verlichting en verlossing, bedankt!

Delen, is spreken van geluk.

Lucas 6:38 “Geef, en u zal gegeven worden. Want, met dezelfde maat waarmee u meet, zal u ook gegeven worden.”

Stichting Inderdaad wordt gefinancierd door de auteur (een enthousiast Jezus-fan) en de gebruikers als u. Wanneer het werk en doel van de Stichting Inderdaad u bevallen overweeg dan een donatie, want dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat Stichting Inderdaad met haar website en noodhulp beschikbaar blijft.

Word vriend van de Vrienden van Vrede en Welzijn. Help ons helpen en doneer op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Jezus, gekomen met het hemelse Licht, gaf blijk met de Geest van GOD boven de geest* van duisternis te staan. (*de geest van het kwaad, de tijd-/wereldgeest (onze kleermaker) die in opdracht van GOD de Heer, ons uit de stof vormgaf.)

Namens de nog onwetenden en de Jezus-fans, bedankt!

Zie wat er in de oudste versie van Psalm 23 staat!
Deel op social media

6 antwoorden op “In Jezus Naam”

 1. My testimony,

  My testimony is that I had a problem with kidney stones, the pain of which was unbearable. The doctors told me that you will have an operation, but I had faith that in the name of Jesus Christ, every disease runs away, so I placed my hand on my kidney area and ordered the pain and kidney stones to go away now in the name of Jesus Christ. Get rid of my body and my pain and stones will be gone at the same time. A day later I went to the doctors who told me that you will have an operation and they tested me again. And the doctors were surprised to see my report as I was rid of kidney pain and stones . Indeed, when we command any disease in the name of Jesus Christ, it ends
  Glory to God

  Mijn getuigenis,

  Mijn getuigenis is dat ik een probleem had met nierstenen, waarvan de pijn ondraaglijk was. De doktoren vertelden me dat je een operatie zult ondergaan, maar ik geloofde dat in de naam van Jezus Christus elke ziekte weggaat, dus legde ik mijn hand op mijn niergebied en beval de pijn en nierstenen nu in de naam van Jezus Christus uit mijn lichaam weg te gaan. Mijn pijn en stenen gingen tegelijk weg. Een dag later ging ik naar de doktoren die me vertelden dat ik geopereerd zou worden en ze hebben me opnieuw getest. De doktoren waren verrast toen ze mijn rapport zagen, want ik was verlost van nierpijn en stenen. Inderdaad, wanneer we een ziekte bevelen in de naam van Jezus Christus weg te gaan, eindigt het.
  Ere zij God

 2. Beste Yasir Ashiq,
  Gefeliciteerd!
  Fijn, dat je als enthousiast Jezus-fan ook tot GODs Hemelrijk behoort!
  Het bewijs is/blijkt uit je getuigenis.
  Dankzij de erfenis van Jezus Zijn heilige Naam, wens ik je GODs zegen toe in blijvende gezondheid.
  Zet Zijn grote Naam in bij het verdrijven van elk lijfelijk ongemak!

  Met vriendelijke groeten,
  Team Stichting Inderdaad.

 3. Answer:
  My testimony is this; Two months ago I went to a village to preach the gospel. There was a woman who had been held captive by demons for eighteen years. I went to the demon-possessed woman and in the great name of the Lord Jesus Christ commanded all those foul demons to go away, saying, “O filthy demons of darkness, I command you in the great name of the Lord Jesus Christ to leave this woman’s body. Release this woman and go!”
  Then within a few seconds the evil spirits went out of that woman.
  Glory to God!
  Indeed, strength and power is found in the name of the Lord Jesus Christ when we command an evil spirit or disease to depart in His name. After she was freed from the demons, that woman was very happy and praised and glorified the name of Jesus Christ. She went home happy and free.
  Indeed, the name of the Lord Jesus Christ is the highest and most powerful of all names. Amen.

  Antwoord:
  Mijn getuigenis is dit; Twee maanden geleden ging ik naar een dorp om het evangelie te prediken. Er was een vrouw die al achttien jaar door demonen gevangen werd gehouden. Ik ging naar de door demonen bezeten vrouw en beval in de grote naam van de Heer Jezus Christus al die vuile demonen weg te gaan, zeggende: “O smerige demonen van de duisternis, ik gebied jullie in de grote naam van de Heer Jezus Christus om dit vrouwenlichaam te verlaten. Laat deze vrouw vrij en ga weg!”
  Toen gingen binnen een paar seconden de boze geesten uit die vrouw.
  Ere zij God!
  Inderdaad, kracht en macht wordt gevonden in de naam van de Heer Jezus Christus wanneer we een boze geest of ziekte bevelen om in Zijn naam te vertrekken. Nadat ze van de demonen was bevrijd, was die vrouw erg blij en prees en verheerlijkte zij de naam van Jezus Christus. Blij en bevrijdt ging zij naar huis.
  Inderdaad, de naam van de Heer Jezus Christus is de hoogste en krachtigste van alle namen. Amen.

  1. Gefeliciteerd man!
   Fijn, dat je als enthousiast Jezus-fan ook tot GODs Hemelrijk behoort!
   Het bewijs is/blijkt uit je getuigenis.
   Dankzij de erfenis van Jezus Zijn heilige Naam, wens ik je GODs zegen toe in blijvende gezondheid.
   Zet Zijn grote Naam in bij het verdrijven van elk lijfelijk ongemak!

   Met vriendelijke groeten,
   Team Stichting Inderdaad.

 4. My testimony;
  12 years ago a Muslim family knocked on my door. They told me that their three children were sick and that they had oral cancer.
  They then went to the hospital for treatment. The doctors told them there was nothing they could do now because the children’s oral cancer is in its final stages. They referred to another hospital and this hospital accepted the three children in the ICU, and after 1 hour they said to us; “sorry, we can’t save the kids. Take the kids back home”.
  After hearing those stories, I told them not to worry. Lord Jesus will show a great miracle in your life.
  They took me to their home. There I laid my hands upon those children that had mouth cancer and I commanded, “I command you ‘spirit of cancer’ in Jesus Name get out of their mouths now!”
  Immediately the cancer left them, to the glory of GOD.
  Indeed, there is great power in the name of Jesus Christ.
  And after seeing this miracle in them, they accepted Jesus Christ as their Savior and now praise GOD Almighty.
  Amen

  Mijn getuigenis;
  12 jaar geleden klopte een moslimfamilie bij mij aan. Ze zeiden tegen mij dat hun drie kinderen ziek waren en dat ze mondkanker hadden.
  Ze zijn toen naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. De dokters zeiden tegen hen dat zij nu niets meer konden doen, omdat de mondkanker van de kinderen in de laatste fase is. Zij verwezen naar een ander ziekenhuis en dit ziekenhuis nam de drie kinderen op de IC-afdeling aan, en na 1 uur zeiden ze tegen ons; “sorry, we kunnen de kinderen niet redden. Neem de kinderen terug naar huis”.
  Nadat ik die verhalen had gehoord, zei ik dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Heer Jezus zal een groot wonder in je leven laten zien.
  Zij brachten mij naar hun thuis. Daar ik legde mijn handen op die kinderen die mondkanker hadden en ik beval: “ik beveel jou ‘geest van kanker’ verdwijn in Jezus Naam nu uit hun mond!”
  Onmiddellijk verliet de kanker hen, tot glorie aan GOD.
  Inderdaad, er is grote kracht in de naam van Jezus Christus.
  En nadat ze dit wonder in hen hadden gezien, accepteerden ze Jezus Christus als hun Verlosser en prijzen zij nu GOD de Almachtige.
  Amen

  1. Gefeliciteerd man!
   Fijn, dat je als enthousiast Jezus-fan ook tot GODs Hemelrijk behoort!
   Het bewijs is/blijkt uit je getuigenis.
   Dankzij de erfenis van Jezus Zijn heilige Naam, wens ik je GODs zegen toe in blijvende gezondheid.
   Zet Zijn grote Naam in bij het verdrijven van elk lijfelijk ongemak!

   Met vriendelijke groeten,
   Team Stichting Inderdaad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *