Het pact.

Please, klik eerst nog even op de herstelknop (F5), voor het kunnen inzien van de laatste aanpassingen.

Beste tijdgenoot,

Gelet op de onduidelijkheid over CORONA zal ik hier mijn ervaring, de overwinning én het achterlaten, delen.

In goede gezondheid moest ik, bij mijn bezoek aan een supermarkt in een leeg pad, zonder aanwijsbare aanleiding, plotseling twee maal zwaar niezen.

Een paar dagen later werd ik nachts wakker met een flinke keelpijn. Niet zomaar een keelpijn, maar het was alsof er een ragebol met harde stekels door mijn keel ging. Dat was zeer pijnlijk.

Ogenblikkelijk heb ik het ervaren succesvolle wapen; ‘de stok’ (de Naam van Jezus) ingezet, en de pijn aangesproken met: “Pijn in mijn keel ga weg. Nu en direct, in de Naam van Jezus!”

Opvolgend kon ik dankbaar in eenzelfde adem, zonder nog pijn te voelen, zeggen: “dank U Jezus.”

Door me te focussen op mijn lichaamsgewicht en mij daarin te laten mee zakken, sliep ik snel weer in. Morgens stond ik gezond weer op met de lofprijs* op mn hart. (*wat de toekomst brengen zal, mij geleid…)

Misschien zijn er mensen die zich afvragen of ik wel te maken had met corona en of ik er niet mee naar de dokter had moeten stappen.

Lieve mensen, mijn vertrouwen is op de Heer Jezus; GOD, de Bron van Licht, Liefde en Leven.

Pijn, of hoe het ook heten mag, is niet van de Heer, mijn GOD!

Heb je een geestelijk relatie met GOD, de Geest van Hem, dan kan je vertrouwen op je ingevingen! Mijn ingeving was: stuur dat kwaad weg!

Bidden naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, is bidden naar de geest van duisternis, die een prijs vraagt voor elke gunst die je haar vraagt. (Als het gebed al beantwoord wordt…)

De god van de mythologie met haar verschrikkingen blijkt in de religieuze stromingen nog springlevend te zijn. Sla ‘de kerkgeschiedenis’ er maar op na!

Jezus, het Licht van de wereld leeft. Tenminste wanneer je Hem tot Heer hebt aangenomen (gemaakt) en Zijn Naam draagt door Hem als zodanig te erkennen en met de doop hebt bevestigd.

Pijn, aandoeningen en ziektes zijn van de wereldgeest die daarmee probeert  je aandacht ‘gevangen’ te houden. Voor jou die met ellende wordt geconfronteerd is het de aanleiding om Jezus, de Redder, aan te roepen en GOD, de Heer, de plaats in je leven te geven dat Hij verdiend.

Richt, in Jezus Naam, je aandacht op wat Goed is en leef in dankbaarheid aan Jezus, gelukkig en gezond!

Jezus (GOD en Geest) kwam van het hemelse Licht om ons te redden van de tijd-/wereldgeest* de duisternis. (*die ons lichaam vormgaf.)

Door de Heer Jezus te erkennen als Geest van GOD, en onze wil Hem als Heer en Herder te willen kennen én dat te bekrachtigen met de doop zijn wij in de zuivere nieuwe zielstatus verzoend met GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) gekomen.

Dat de Heer werd afgewezen, en verongelijkt door de onwetenden in het kwaad is vermoord, bevestigt de tegenstelling van het Goed en het kwaad.

De Heer Jezus kende Zijn afschrikwekkend levenseinde, maar hield waardig stand, in het geloof en vertrouwen dat Hij met ‘die prijs’ voor vele zielen de toekomst zeker stelde.

Jezus kwam niet om als persoon de Israëlieten van hun aartsvijanden te bevrijden (zoals zij veronderstelden en hoopten), maar als de Geest van GOD om GODs Geest bekend te maken om onze geboren verloren zielstatus te ruilen voor ‘geborgen in Christus’.

Ook aan jou is de keuze: te blijven in de status van ‘verbannen in duisternis’ of voor eeuwig verblijd en verlicht in GODs Liefde te leven.

Blijf je op aanbeveling van de misleidende kerk op iets wachten, wat niet realistisch is? Triest. Daarmee teken jij je doopvonnis.

SVP, laat je leren dat het onzichtbare karakter (ziel en geest) wezenlijk is!

Lees SVP het boek: ‘Engel of bengel’ en mijn artikelen in de weblog; ‘de macht is ons gegeven’ en voor de onderbouwing, dat wij jarenlang door de kerk en haar Bijbel zijn misleid ook ‘de kerkgeschiedenis’.

Jezus Zijn Naam is ons ‘als stok’ gegeven om de geest van kwaden en kwalen te verjagen! Halleluja!

Ben je Goedwillend, word dan ook Vriend van Vrede en Welzijn!

GODs zegen vriend!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *