De Kerst-/Heilsboodschap van Jezus.

24 december 2018

Daar waar kerken anticiperen op de inborst van angst, (en kortzichtig hameren op schuld en de ongehoorzaamheid aan hun regels en wetten) is het de Geest van GOD Die aan onze zonden voorbijgaat*, wanneer wij persoonlijk Jezus als Zoon van GOD de Vader (Bron van Licht en Leven) erkennen, en Hem als onze Herder aannemen. Lees; tot Heer verheffen, in de plaats van de heersende tijd-/wereldgeest waarmee wij geboren zijn.

(*de zonden zijn met onze mentaliteitswissel [de statuswissel van de ziel bevestigt met de doop in Zijn Heilige Naam] automatisch vergeven en gewist.)

Het recent gevonden en vertaalde Evangelie van Thomas bevestigd  de leer en concrete uitspraken van de Heer Jezus, zoals in ‘Engel of bengel’ verwoord en hier op de website van Stichting Inderdaad zijn opgenomen.

De Joden die verantwoordelijk zijn/waren voor de opmaak en verdraaiingen van de Schriften, de Thora, Tenach en later de Bijbel, hebben Jezus Woorden niet geloofd en hebben Hem naar hun geschiedschrijving monddood gemaakt door Hem te doen kruisigen.

Gelukkig zijn wij, naar het woord van de Heer, niet ons lichaam. Halleluja!

De Geest van GODs Liefde, Jezus, leeft! Herboren in Christus laten wij het kwaad achter ons en leven voortaan als kinderen van GOD in het Licht.

Jezus heeft tot de dag van vandaag dezelfde Blijde Heilsboodschap: “Komt tot Mij … en neem Mij aan als Heer en Herder, en Ik zal je rust en vrede geven!”

Hoelang houden de mensen nog vast aan de Schriften en laat men zich nog misleiden door dezelfde Schriften dat GODs liefde verkracht?

Jezus leeft! Want Hij kwam als het zuivere licht, de Heilige Geest, in de mens wonen om de hele mensheid met de barmhartigheid van GOD de Vader (Genade en zegen) bekend te maken.

Lees het gesprek wat in hemelse gewesten aan de Schepping voorafging op www.karaktersinkleur.nl/Boek en ontdek de verdraaiingen, lees leugens van Mozes, waarop de Schriften en de Bijbel is gebaseerd.

Jezus leeft en klopt, ook nu, aan de deur van je hart om te worden binnen gelaten… Bidden kan je rechtstreeks tot de Vader. Dank Hem nu, alsjeblieft! Laat deze gegeven genadetijd niet zinloos voorbijgaan, maar leef in Christus met rust en vrede op het hart; herboren!

GODs zegen!