naar Galaten 2:20

Een bijzondere ervaring waarvan ik getuigen wil, naar Galaten 2:20 “Niet ik, maar Hij de Geest van Christus leeft in mij voort”.

Gisteren voor de 4e keer overdag naar de bank om toe te geven aan mijn vermoeidheid om daar weer 1 tot 2 uur te moeten slapen…

Beseffend dat niet ik, maar naar Galaten 2:20 de Geest van GOD mijn Herder (mijn status) is, begon ik de geest van vermoeidheid die mij zo plaagde aan te spreken. Net zoals ik dat met succes in Jezus Naam doe met andere ‘plagen’ als jeuk, een dip of pijn. Zelfs zo een kanker bedwongen.

Eerst stil ‘lezend’ in mijn gedachte; ‘geest van vermoeidheid ga weg, verlaat mij in Jezus Naam’. Toen, via fluisteren dit steeds sterker en harder uitsprekend. Ik dacht overeind komend dat het al werkte en herhaalde, in geloof, hardop nog enige malen mijn wil.

Tot mijn verrassing begon ik aansluitend in tongen te spreken…  Ook was ik bevrijd van de moeheid en kon ik weer helder denken.

Ik besefte dat ik gehoor had gegeven aan het gebed ‘het Onze Vader’ (niet mijn wil maar Uw wil geschiede) en mij naar Zijn woord van Galaten 2:20 de regie over mijn leven van het kwaad (Moeder natuur) bewust had overgenomen.

Wow!

Lieve mensen, de Geest van GOD, Jezus, leeft!

Hij kwam een nieuw tijdperk inluiden van Geestverwanten (statushouders van herborenen in Christus) voor allen Die van Hem houden, Hem geloven, en het oude misleidende geloof achter zich laten.

Lees de Jezus Leer, Zijn Gedachtegoed, het Evangelie van Jezus in mijn weblog www.karaktersinkleur.nl/blog. Zij is onderbouwd elders op de website en in het boek ‘Engel of bengel’. Laat je leren wie je toebehoort!

Ontdek wat jij in Jezus Naam mag en kan doen om het welzijn te verbeteren. Het is geweldig!

Neem Jezus aan als je Heer en Herder en ga met Zijn Geest inwonend door met reinigen, naar GODs wil!

GOD is GOeD!

Nu de Heer blijkbaar leeft en is opgestaan, moeten wij ons voortdurend bewust zijn dat niet de oude geest met haar wetten nog jouw baas is, maar dat de Heer regeert!

Hij heeft al die wetten overwonnen. Amen!

NB Met het schrijven van ‘Engel of bengel’ heeft de Heer mijn hand geleidt naar die Bijbel (1 van de 15) waarin ik, in antwoord op mijn vraag, de nachts ontvangen referentie kon vinden.

Strek je uit naar Hem en hou op de Bijbel met haar onwerkelijk, wettisch en misleidend beeld te onderzoeken, te verstaan.

Wanneer je geloofd dat Hij bij jouw liefde voor Hem komt inwonen, wordt je bevuilde status met al de zonden met hulp van de Geest van GOD vervangen tot een nieuwe schepping; de status ‘herboren in Christus’.

Het is Jezus Die redt!

Ter bevestiging van deze statuswissel laat je je dopen naar Zijn voorbeeld, door volledig in het water te gaan.

Het was geen loze kreet die Jezus uitte: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Allen die tot Mij komen zullen bevrijdt, gezuiverd en verzoend bij GOD de Vader komen.”

Juist omdat ik met jou betrokken ben, blijf ik er op hameren; de Bijbel niet te verafgoden, maar je uit te strekken naar een relatie met Hem Die ons kracht geeft.

AJB lees de website www.stichtinginderdaad.nl van A tot Z! En zegt het voort.

GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *