Kerst 2020.

Als Jezus-fan en ‘vriend van Vrede en Welzijn’ kondig ik graag de lang verwachte en besproken Opwekking aan, door hier een lijst van kerken samen te stellen, waar zinvol enkel en alleen in de Naam van Jezus kan worden gedoopt. En dus niet langer in de naam van de drie-eenheid of anderszins!

Erken jij ook de Heer Jezus als GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) als jouw persoonlijke Koning, Die boven de Schriften (De Bijbel) staat, laat dit standpunt dan bekrachtigen door je te laten zegenen (dopen) in de Naam van Jezus, waardoor je Zijn Naamdrager wordt.

Met de Geest van GOD inwonend is het ALLE DAGEN van het jaar Kerst, en Pasen tegelijk.

Deze actie is te vergelijken met het aardse huwelijk zoals wij dat tussen man en vrouw kennen. Ook hier verkrijgt de nieuwe verbinding de status van een eenheid en draagt de Naam van de man.

Het is alle dagen van het jaar Kerst, wanneer men als Naamdrager van de Heer gebruik kan maken van Zijn Stok (Jezus Zijn Naam) om ongemakken als aandoeningen, pijn en ziektes kan verjagen.

Als Naamdrager van de Heer Jezus hebben wij, de Jezus-fans, de status van de dominant negatieve invloed van het rijk van duisternis achter ons gelaten. In Jezus zijn wij met Hem overwinnaar op kwalen en kwaden.

Waarom zou men nog op wachten om Jezus tot Heer te verhogen?

Voor mij is het al enige jaren geleden dat ik de kerk met haar Bijbel (als opgelegde waarheid) achter mij heb gelaten en mij sindsdien rechtstreeks en volledig tot de Heer Jezus heb gericht*. (*Dit nadat Hij mij, bij een bijna doodervaring, uit het hellevuur had gered.)

Dankzij het willen kennen en erkennen van Jezus als Heer en het zuiveren van mijn leven van ondeugd ontstond een bijzondere relatie.

Hij GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) achtte mij op zeker moment waardig en capabel om Hem bekend te maken.

Door Zijn aanwezigheid getuig/bewijs ik Zijn inwoning, door het doen van wonderen in de Naam van Jezus, en deze ook van anderen te publiceren.

Nu jij nog ademt leef je in de gegeven genadetijd en is het voor jou nog niet te laat, om het leven Verlicht* en in gezondheid voort te zetten. (*Verlicht tot in eeuwigheid.)

Intussen verjaag ik in Jezus Naam met succes reumatische klachten en krijgt de griep, de kanker en pijn geen kans meer om zich te nestelen.

Immuun zijn en worden wij niet, vandaar dat wij waakzaam moeten blijven om haar negatieve acties direct te verjagen, wanneer zij ons weer bedreigd!

Ook covid-19 het beruchte coronavirus heb ik direct kunnen wegjagen, nadat zij mij in de nacht met een verschrikkelijke pijn in de keel had gewekt.

NB. De zielstatus ‘in Christus herboren’, het Zijn, bepaalt onze gezegende toekomst…

De macht van GOD is niet ver weg, maar jij en ik zijn naar Jezus woorden ‘Het Licht’ geworden, dankzij de erfenis die Hij ons naliet.

Als Naamdrager van de Heer Jezus zijn wij met Zijn Naam bewapend en kunnen direct in actie komen wanneer zij (die ons vormgaf) ons weer eens bedreigt met een ongemak…

Wanneer jij als Jezus-fan een aandoening benoemt en jij die met gezag (GODsvertrouwen) aanspreekt met: “kwade geest van pijn, griep, corona of welke naam je ook draagt, ‘verdwijn, in Jezus Naam’!” zal zij moeten wijken!

Alle eer komt Jezus, onze Heer, toe!

Overigens, GOD de Vader is Autonoom! Dat wil zeggen, dat wanneer Jezus je waardig acht Zijn Naam te mogen gebruiken om een aandoening te verjagen, zal Hij zeker instemmend gehoor geven.

Omdat wij voor geestelijke zorg traditioneel gewoon zijn om bij een kerk hulp te zoeken, stel ik voor een lijst van kerken samen te stellen, die de grote opwekking van de Heer volgen, en die alleen nog Jezus erkennen als GOD en Heer.

Ben je, net als mij géén kerkganger dan is i.i.g. het advies om je leven te beteren (het geweten te zuiveren) door gedane ondeugden als fout bij GOD (de Heer Jezus) te belijden, en bij voorkomend geval van ‘ongemak’ niet te gaan vloeken, maar de tegengestelde weg van Leven te nemen, door het kwaad in Jezus Naam te verjagen!

Met het verdwijnen van dat benoemde ongemak wordt Jezus verheerlijkt en zal je GODs vertrouwen steeds meer gaan groeien.

Als blijk van dank hoop ik dat je Stichting Inderdaad met deze wake-up cal ondersteund met een donatie:  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Terug naar de vraag van dit kerstartikel; het doen opstellen van een lijst van kerken die aangeven alleen Jezus als GOD te erkennen en ‘in de Naam van Jezus’ te willen dopen…

www.karaktersinkleur.nl

Wanneer je een protestante kerk of gemeente kent die niet de Bijbel, maar de Heer Jezus als hoogste GOeD erkend, plaats dan in een reactie hieronder de ‘naam en de plaats (land) van die kerk’, zodat de Jezus-fan daar terecht kan om gedoopt te worden in de Naam van Jezus.

Je helpt er de GODzoekers mee die de samenkomsten als traditie in eer willen houden.

Alvast bedankt en GODs zegen!

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *