Alle eer aan Jezus, de levende Heer!

Gelukkig gaf de Heer ons de natuur om van te leren.

De opwekking van ‘de kerk’ is te vergelijken met de ontknopping van een bloem, dat, ondanks haar tere kleurrijke blaadjes, zich toch uit de harde tak en knop weet te ontworstelen.

Ook te vergelijken met de rups die tot een vlinder wordt.

Zo óók ‘de Bijbelse tijd’ die nu achter ons ligt, om te beseffen dat kennis aan de levende Jezus de kerkelijke opwekking heeft ingeluid.

De Rooms Katholieke kerk (de R.K.) kwam als 1e met de Bijbel op de proppen, dat die de waarheid zou bevatten; zo genaamd een brief van God…

Wel, de Bijbelse aantekeningen van Profetische uitspraken en gebeurtenissen uit een ver verleden maken het met de ongelooflijke verhalen tot een interessant geschiedenisboek.

Toch citeert de Heer Jezus in het Thomas Evangelie (recent gevonden en vertaalt, na publicatie van de Bijbel) dat de Schriften niet deugen en bedriegend zijn…

Ook ik ben tot die conclusie gekomen!

Mijn overtuiging hierin is sterker geworden naar gelang ik de Naam van Jezus heb ingezet (Zijn erfenis) om ongemakken en aandoeningen als pijn en ziektes met succes te hebben kunnen verjagen…

Jezus heeft uitgelegd dat wij wezenlijk een tijdloze geest zijn, verbannen van het hemellicht, geboren in een tijdelijk lichaam met de geest van duisternis (het kwaad) en die door aanname van de Heer Jezus tot Koning verzoend worden met GOD ( herboren, wedergeboren) worden.

Jezus kwam deze blijde boodschap van Zijn erfenis vertellen, maar werd door het kerkelijk gezag van die tijd niet geloofd en verworpen.

Al gaat ‘de leugen’ nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!

Samen, herborenen in Christus, zijn wij met Jezus het Licht in de wereld.

Na Jezus leven genieten wij, Die Hem tot Koning hebben verhoogd, nu in een nieuw tijdperk van Zijn erfenis om van Hem, als GODs familie, te getuigen met wonderen, door ongemakken en aandoeningen in Zijn Naam te kunnen verjagen.

De auteur van de Bijbel is niet GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), maar blijkt de tijd-/wereldgeest te zijn die de opdracht van GOD kreeg om onze genadetijd op aarde vorm te geven.

Zij heeft zichzelf met kwaad in de zin (ten onrechte) in de Bijbel tot God verhoogd en ons, die kritiek hebben op de Bijbel, op voorhand verdoemt.

Bidden tot de God van de Bijbel heeft dus geen enkele zin! Actie nemen en in Jezus Naam kwaden en kwalen verjagen, dat is wat wij, herboren in Christus, kunnen…

Dat ons lichaam de verpakking van onze ziel (het karakter) ons tijdelijk huis of reiswagen is, en geen hogere status verdiend, is wel duidelijk met dat de Heer Jezus zich openbaart in het (herboren) karakter met toepassing van Zijn Macht in Zijn machtige Naam!

Kerstmis een feest van GODs familie, ingetogen en in stilte, voor de mensen die in Christus herboren zijn.

Maar luister en kijk wat de wereld er in navolging van de kerk van heeft gemaakt; een zieke wereld van strijd, wetten en geweld. Zij het wel gevuld met goede bedoelingen, maar gemaskeerd met schijnheiligheid, kerstbomen en luid geknal…

Laat de kerk met haar kwaad, haar triniteit, haar tradities en discriminaties los, en ga met een gezuiverd leven met Jezus inwonend verder op de weg van heling en bevrijding!

Vol medelijden kijk ik naar de wegzakkende wereld, en zoek een manier om duidelijk te maken dat het ook Jezus (GOD) verdriet doet, wanneer de mensheid lijdt en verloren gaat.

Aub, lees de artikelen in de weblog van Stichting Inderdaad en word vriend van Vrede en Welzijn! www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

AUB Niet (meer) Bijbels wachten op de persoon Jezus, maar treed in plaats daarvan in het Geestelijk huwelijk met GOD, Jezus, en leef voor eeuwig verlicht in gezondheid!

GODs zegen!

NB. De natuur is ons gegeven om GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) te leren kennen en ons leven, het karakter, te zuiveren en ons lichaam in gezondheid te onderhouden!

Als je bidt, bid dan: “Here Jezus, Uw Naam wordt geheiligd, Uw Koninkrijk komt en Uw wil zal geschieden. U heeft mijn plaats, de plaats van mijn willen, ingenomen. Amen.”

Wanneer je een protestante kerk of gemeente kent die niet de Bijbel, maar de Heer Jezus als hoogste GOeD erkend, plaats dan in een reactie hieronder de ‘naam en de plaats (land) van die kerk’, zodat de Jezus-fan daar terecht kan om gedoopt te worden in de Naam van Jezus.

Je helpt er de GODzoekers mee die de samenkomsten als traditie in eer willen houden.

Geschreven door de voorzitter van Stichting Inderdaad Erik Visser.

Deel op social media

4 antwoorden op “Alle eer aan Jezus, de levende Heer!”

 1. Aan het inzetten van de Naam van Jezus zijn “condities verbonden”:
  a. Allereerst, neem afstand van de kerkelijke benadering en neem aan (geloof) dat je niet het lichaam bent maar een tijdloos karakter (ziel), dat vanaf de geboorte in je lichaam woont en zich manifesteert.
  b. Vervolgens dien je de ergernis, het kwaad (pijn, aandoening of ongemak) als een negatieve kracht (geest) te identificeren en te benoemen.
  c. Vervolgens dien je jouw onzekerheid (of het in de ontkenning willen weglopen ervan), om te zetten in dat van eigenaar, de gezag-/machthebber!
  d. Je neemt dus autoriteit aan van de Schepper, GOD Jezus.

  Het is dus niet zo, dat je i.p.v. (geëmotioneerd) te gaan schelden simpel de woorden in de mond neemt, van: “pijn of kramp, of hoe je ook heten mag, ga weg, in Jezus Naam, ga weg!”
  Nee! Gelijk jij jouw hond africht, corrigeert of bestraft, niet met een vriendelijke vraag maar met een bevel, zo spreek je ook gezaghebbend een kwaad aan!

  Denk en verbeeld je nu niet dat je Jezus, of GOD, beledigt of geworden bent, wanneer je met succes van Zijn Stok (Zijn Naam) gebruik hebt gemaakt!
  Nee, dank Hem, en blijf je bewust dat jij aan GODs verlichte Koninkrijk toebehoort, waar geen plaats is voor ongemak en lijden! Ontdek, dat je vertrouwen (je zelfvertrouwen) toeneemt naar gelang je vaker de autoriteit van Jezus aannam.

  Gisteren schreef ik GOD is trouw.
  Helaas is de tijd-/wereldgeest (zij die ons aardse bestaan in opdracht van de Heer vormde) óók tijdloos, en trouw aan haar destructieve intenties…

  Gisteren nog, werd ik overvallen met een stekende schouder, bekend als een slijmvliesbeurs ontsteking. Door de pijnscheuten werd ik eraan herinnerd ‘hoe ermee om te gaan’.
  Toen ik mij had uitgesproken en de pijn niet wegging, realiseerde ik mij dat ik mij beperkt had door alleen de woorden in de mond te nemen.
  Pas, nadat toen ik mij richtte op de geest van het ongemak en haar bestrafte, pas toen liet zij los en bleef de pijn weg…

  1. Een wake-up call.
   Is God een narcist?

   Gisteren interviewden twee leerlingen, die zelf niet met het christendom zijn groot gebracht, mij voor school, over mijn geloof en het christendom.
   Vorige week een moslim meisje uit de klas van Noa. Ik merkte hoe fijn ik het vond om geen theoretisch verhaal op te hangen op hun vragen aan mij maar om te getuigen hoe mijn leven is verlopen en Hij daarin de hoofdpersoon is. Ik merkte dat mijn boodschap vooral was: als je dingen doet, horen ze uit je hart te komen, anders is het niet echt!

   Op de vraag: wat zou je willen veranderen aan het christendom, was ik even stil….
   En ik zei eerlijk: Het klopt niet dat er zoveel kerkgebouwen zijn met zoveel verschillende naam bordjes, omdat hoogmoedige en trotse mensen vonden dat er scheuringen moesten komen over doopstandpunten, zondagsrust, uiterlijkheden etc.
   Ik schaam mij daarvoor en het is niet het hart van Jezus!

   En ik vertelde ze over de God die in het eerste boek van de bijbel wordt neergezet als een God die offers vraagt en wetten voorschrijft. En over het feit dat wij daarin altijd tekort schieten. En dat Jezus kwam en zei: nu jullie Mij kennen, weten jullie wie de Vader is.

   Ik heb ze verteld dat ik reformatorisch ben opgegroeid en daarna in de pinksterbeweging kwam. En dat het daar nog steeds gaat om een podium en perfectionisme, om gezien worden.
   En dat dat beeld van God helaas vaak ook wordt neergezet. Een God die offers vraagt, een God die wil dat we onze portemonnee leeg gieten, vaak in de verheerlijking van degenen die graag in de schijnwerpers staan en dát is geen echt christendom!

   Ik vertelde over Jezus, die kwam voor de onderkant van de samenleving, hongerigen eten gaf, naakte mensen kleding gaf en samen at met zijn volgelingen. Ik vertelde dat kerk zijn niet in een gebouw plaatsvond maar gewoon in het alledaagse leven, 24/7.
   Dat God niet van je vraagt om zelf niks te zijn maar om Hem gewoon te vertrouwen en te volgen. Ik sprak een half uur zonder ophouden en deze tieners waren geboeid van A tot Z.
   Door hun scherpe vragen kwam ik weer bij de kern;

   Jezus was duidelijk zichtbaar, maar niet om gezien te worden.
   Jezus zei dat we nooit tekort hoeven te hebben en het niet is om er zelf beter van te worden. Jezus ging niet bij de Farizeeërs zitten om zelf podium te krijgen. Jezus pochte niet op Zijn wonderen om te pretenderen dat Hij die krachten bezat. Hij profeteerde niet omdat Hij in een glazen bol keek. Hij bleef bij Zichzelf en zei: Ik doe niets, tenzij ik het de Vader zie doen. En zo mogen jullie dat ook doen. En dat vraagt relatie. Tijd doorbrengen met de Geest van GOD, met Mij. Nederig zijn van hart. Religie nagelde Hem aan het kruis om deze boodschap.

   Vaak lees ik dat we als Jezus moeten zijn en dan met de nadruk op de wonderen. Daar horen dan ook andere dingen bij want Jezus leerde ook deze tekst: Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen!
   Wat zou het goed gaan met de wereld als we niet in onze kerkpaleizen er over zouden horen, of in een minder luxe auto zouden reizen, maar Hem naar Zijn voorbeeld ook dat zouden navolgen.
   Verkoop wat je hebt!

   Hij sprak: zal Ik nog geloof vinden op aarde als Ik terugkom?
   Gelovigen genoeg op deze wereld maar Zijn boodschap was eenvoudig. Zal Hij die nog vinden?

   Alles wat je aan de minste hebt gedaan heb je aan Mij gedaan. Rijkdom is een zegen, laten we het op de goede manier gebruiken.

   Is God een narcist?

   Nee!
   Hij legde Zijn leven af. Voor ons, voor mij.
   Geen wetten maar leefregels. Geen religie maar relatie.
   Geen theorie maar praktijk.
   Petrus sprak, Jezus volgend: “Goud en zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus sta op en wandel.”
   En Jezus had niets om het hoofd op neer te leggen…

   Die Jezus dien, en volg ik.
   Geen andere keus dan Jezus. Volg jij deze Jezus al?

   Liefs en fijne dag
   Mirjam van Luijk

   1. Bedankt voor je getuigenis Mirjam.
    In reactie op: “Jezus kwam en zei: nu jullie Mij kennen, weten jullie nu wie GOD de Vader is.”
    Op “Verkoop alles wat je hebt en volg Mij” werd mij duidelijk gemaakt dat daarmee niet direct de materiële rijkdom werd bedoeld, maar ‘onze hoogmoedige en destructieve natuur’; namelijk het wegdoen van het kwaad*.

    Vormen van kwaad* zijn van onze natuurlijke aard. Hiermee zijn wij geboren!
    Deze zijn onder andere; machtswellust, hoogmoed, eer-/hebzucht, boosaardigheid, uitbuiting, mateloosheid, gewelddadigheid, wetteloosheid, een ander te discrimineren naar huidskleur, volk en gender. Idolatrie.

    Jammer dat ik de getuigenissen gedaan in de macht ‘van de Naam van Jezus’ zo weinig tegenkom.
    Maar, ik heb vertrouwen dat onze getuigenissen helpen de drempel te nemen om dat geloof ook bij anderen te bewerkstelligen.
    GODs zegen!

 2. De video voor op YouTube is in de maak:
  “Ignorance kills the mind, to acquire knowledge is living on.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *