Jaarfeesten.

Jaarfeesten staan in verband met de zonnewendes, waarbij de zon-/maanstanden naar een tijdstip worden onderscheiden.

Wij zouden deze ook atmosferische onderbrekingen van de tijdloosheid kunnen noemen, zoals onze incarnatie als mens (in een tijdelijk bestaan) er ook een is.

Jaarfeesten als kerst, verjaardagen, jubilea, carnaval, joelfeest, Driekoningen, St. Nicolaas, Pasen, Pinksteren enzovoort zijn voornamelijk door de kerk als tradities ingevoerd, om vast te kunnen houden aan een verleden.

Op zich niets mis mee. Ware het niet, dat hiermee het begrip ‘vasthouden’ wordt getraind en onderhouden.

Het gevaar bestaat namelijk, dat men ‘met vasthouden’ in het verleden blijft staan en deze onderdeel gaat uitmaken van toekomstige ‘te beantwoorden’ verwachtingen.

Hiermee beperkt men het leven nog meer! En, wij hebben al zoveel beperkingen. Toch?

Door niet volledig open te staan voor wat er zoal gebeuren kan, wringt de schoen van echte vrijheid.

Ja, gevangen in je verwachtingen ben je kwetsbaar en niet bestand tegen de onverwachte stormen van het leven!

Wanneer je met (zelf)vertrouwen de toekomst in wilt gaan, moet je (kunnen) loslaten…

Jezus geeft ons de mogelijkheid om met een schone lei, opnieuw, te beginnen.

Hoe? Simpel:

 1. Aangenomen, maar zelf niet nader onderzochte waarheden en wijsheden los te laten.
 2. Je verleden, de gewoontes, met de daaraan inherente tradities, overboord te gooien en achter te laten.
 3. Besef, dat het de tijd-/wereldgeest was (onze kleermaker en geest van duisternis) die de schrijvers van de Schriften heeft geïnspireerd, om ons (lichamelijk verkleefd) vast te willen houden aan de verering van het lichaam (onze verpakking) zodat wij met haar de eeuwige dood ingaan.
 4. Besef dat Jezus, afgezand van de hemelse Vader GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven), ons deze Genadetijd op aarde gaf om ons met het hemelrijk van GOD te verenigen/te verzoenen. Wanneer wij Hem niet hebben erkend, aangenomen en verhoogt, komt er een definitief einde aan ons individuele bestaan.
 5. Jezus was/is het Licht en Hij kwam dat ons brengen. Door Zijn Naam aan te roepen vinden wij gehoor in onze nood. Door Zijn Naam (als Stok) in te zetten om ongemak als aandoeningen, pijn en ziektes te verjagen erkennen wij Hem als de hoogste macht, en bewijzen wij als Jezus-fan tot Zijn hemelse familie, GODs Koninkrijk, te behoren. En het rijk van ‘de duisternis’ te hebben achter gelaten…

Geen jaarfeest, fotoalbum of religie, maar Verlicht, Verblijdt en Dankbaar leven in een gezond lichaam met een tijdloos bevrijdde zielstatus ‘in Christus herboren’ klaar zijn voor de toekomst. Wow!

Met de Geest van GOD (Jezus de Trooster) inwonend is er ‘geen berg meer te hoog’! Want, met Zijn Stok, Zijn Naam, verjagen wij bedreigingen.

Met de aankondiging van het liedje “wijzen uit het oosten, uit zo een verre land…” op mijn hart, wordt ik regelmatig ‘wakker’ gemaakt om alert te zijn op opvolgende ingevingen, welke van de Trooster, de Heilige Geest, afkomstig zijn…

Jezus is de weg van leven vol liefde en mededogen. Dat staat voor omzien naar elkaar en helpen daar waar dat mogelijk is!

Wanneer je Jezus kent en geloofd dat Hij met de Trooster (GODs Geest) is komen inwonen ben je gemachtigd Jezus Naam (als Stok) in te zetten, en zal een kwaal, de geest van het kwaad, moeten verdwijnen!

Dit neemt niet weg, dat zolang wij dit lichaam als verpakking van onze ziel/karakter hebben, ook zij trouw is aan haar duistere intentie om ons te plagen en geluk in de weg wil staan met ongemakken.

Het gehoorzamen van een geest van kwaad, ziekte of pijn, (de tijd-/wereldgeest, de geest van duisternis waarmee wij geboren zijn) aan jouw bevel/sommatie ‘in Jezus Naam’ te verdwijnen is het bewijs, dat zij ondergeschikt is en jij, de ziel dus, daarmee tot GODs Koninkrijk bent toegetreden.

Lucas 6:37 “laat los, en gij zult losgelaten worden.”

Het boek “Engel of bengel” dat ik samen met de Geest van GOD in 2017 schreef, kan online worden ingezien en gekocht bij boekenbestellen.nl

Het Gedachtegoed van de Heer, Zijn Leer, is zo anders als het plot van de Bijbel.

Jezus roept op, in tegenstelling tot de Bijbel, om niet op Hem in een fysiek persoon te wachten, maar in actie te komen en Hem tot Koning en Heer het gezag over ons wezen toe te kennen!

Dus, begrijp mij goed; voor mij geen jaarfeest met kerstboom, kransjes of wenskaarten meer, want ik leef nu ‘met Jezus inwonend’, bevrijd van religie en haar wereldse jaarfeesten!

Voor mij is het, met GODs Geest inwonend, elke dag feest! In Galaten 2:20 zegt Paulus het ook…

GODs zegen!

Erik Visser/ Stichting Inderdaad

(Onderzoeker, karakteroloog en Jezus-fan.)

Ik waardeer het zeer wanneer je een reactie hieronder plaatst, of een donatie doet op www.karaktersinkleur.nl/word-vriend zodat de Naam Jezus en Zijn Macht alom bekend wordt. Bedankt!

Deel op social media

Eén antwoord op “Jaarfeesten.”

 1. Hello, greetings in the mighty name of Jesus Christ our Lord.
  For many months we have been organizing monthly educational / healing meetings.
  There, in those Gatherings by the grace of Jesus Christ, we can preach about the Lord Jesus Christ.
  Many accepted Jesus Christ as their personal Spiritual Leader.
  And now many people are ready to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
  Some were once baptized into the Trinity, but now we baptize them in the name of Jesus Christ our Lord.
  We are followers of the Lord Jesus Christ, so they are baptized in His Holy Name.
  Amen
  The Name our organisation is: Community Christian,
  Place: Lahore, Pakistan

  Thanks for sharing!

  NL:
  Hallo, groeten in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer.
  Sinds vele maanden organiseren we maandelijkse educatieve / heling bijeenkomsten.
  Daar, in die Bijeenkomsten door de genade van Jezus Christus kunnen we prediken over de Heer Jezus Christus.
  Velen aanvaardden Jezus Christus als hun persoonlijke Geestelijk Leider.
  En staan nu veel mensen klaar om te worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus.
  Sommigen zijn ooit gedoopt in de Triniteit, maar nu dopen wij hen in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
  Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus, daarom worden zij in Zijn Heilige Naam gedoopt.
  Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *