Het hiernamaals herzien.

Evangeliseren is niet de Bijbel uitleggen, maar recht doen aan het Gedachtegoed van de Heer Jezus en van Hem getuigen i.p.v. het óver Hem te hebben.
Dus, terug van de focus op ‘het hiernamaals’ naar het hier en nu.

Niet alleen ik, maar ieder mens heeft zo zijn/haar momenten van bezinning van; wie ben ik, waar zit/sta ik, waar ben ik mee bezig, in welke ontwikkeling ben ik, wat zijn de vooruitzichten?

Om te kunnen vaststellen dat wij als mens ‘onderweg’ zijn in dit tijdelijk bestaan van leven, beperkingen hebben en vervolgens al inventariserend onze wil gaan voeden met antwoorden te vinden op: “wat wil/kan ik doen om deze situatie naar mijn wil te veranderen, en hoe en waarmee?”

Uitgaande van onze waarneming van licht en donker, dag en nacht, rust en onrust, en onze onmacht om beperkingen om te kunnen toveren stelden/stellen wij hoop (geloof) aan Boven-/buitenaardse machten en krachten.

Ons denken kent twee bewegingen van richting: positieve en negatieve. Of anders benoemd; constructieve en destructieve. Het is onze persoonlijke verantwoording om voor GOD (GOeD) te kiezen of dat niet te doen!

Gezond onderweg naar Het hemellicht.

Vanuit de geschiedenis weten wij dat er tevergeefs is gebeden naar alles wat maar benoemd kon worden.

Groepen met eensluidende opvattingen, de kerken, stelden de onwetende mens voor om ‘onder hun vlag’ godsdienst te bedrijven.

Het christendom (de R.K. kerk) stelden o.a. de aflaat* in. (*de aflaat was de mogelijkheid om beleden zonden, tegen de door hen opgestelde wetten, als zijnde een schuld aan God af te kunnen kopen…)

NB. Volgens het Gedachtegoed van de Heer Jezus (de Gnostiek) zijn wij als tijdloos karakter (de verbannen ziel) uit genade voor een levenstijd in de mens bij geboorte geïncarneerd om ons met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) te kunnen verzoenen*. (verzoenen*: lees ‘Engel of bengel’.)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20200301-attached.jpg
Het plaatje verbeeld onze onderbreking van de tijdloosheid in onze genadetijd.

Zo kwam Jezus 2020 jaar geleden met de fantastische informatie dat iedereen die zich met GOD verzoenden en Hem als Heer (GOD) erkende, dus aannamen als Geestelijke Partner en dit bekrachtigd werd met de doop in Zijn Naam, wij (Zijn Geestverwanten en Naamdragers) in gezondheid kunnen leven door bedreigingen van ziektes en andere kwaden, dankzij de inwoning van de trooster, in Zijn Naam kunnen verjagen!

Dit betreft onze status van zijn!

Het is niet een geloven, maar de statuswissel van de ziel dat Vrede brengt. Jezus liet ons niet als wezen achter!

Als mens gelijkwaardig aan ieder ander, dit is wat Jezus ons leert. Dus geen discriminatie naar afkomst, huidskleur en geslacht!

Doordat de kerken bewust van de grillige tijd-/wereldgeest waarin wij worden geboren, anticipeerden op de angst voor onheil werd de focus van hun leer naar voren (met een ‘hiernamaals’) uitgebreid. Met het gevolg dat er door hen geen straf, maar beloningen werden toebedacht aan diegenen die braaf en netjes naar de normen van hun kerk hadden “afgerekend”.

Dat de Leer van Jezus niet aansloot/aansluit bij de opvattingen van de kerk, die hun normen ook nog eens bij wet hadden vastgelegd, resulteerde dit in afwijzing van de Heer Jezus en Zijn dood.

NB. Ons denken kent twee bewegingen van richting: positieve en negatieve. Of anders benoemd; constructieve en destructieve. Wij zijn, indien hiervan bewust, vrij te kiezen!

De vraag of er na de laatste ademhaling, de dood, een hiernamaals bestaat houdt ons, die in Christus herboren zijn, niet meer bezig. De onrust en angst daarover is weg!

Het hoe ‘ons bestaan in het hiernamaals inhoud’ krijgt is totaal niet interessant of belangrijk meer, omdat wij ons vertrouwen op de GOD van leven hebben gesteld, en Hij Zijn aanwezigheid in ons leven heeft bevestigt.

Zo weten wij (jij en ik) dat Hij, GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en leven) ons door onze relatie met Jezus, in Christus herboren, als Zijn Naamdrager, ons als Zijn Geestverwanten zal herkennen en in het hiernamaals in het hemelse Licht zal verwelkomen.

Met deze geruststellende gedachte is er geen ‘storm’ meer te sterk en geen ‘berg’ meer te hoog om ons met angst te vullen.

De vraag hoe dit leven haar vervolg krijgt na de laatste ademhaling is voor de atheïsten, degenen die het bestaan van een GOeD niet willen kennen, geen levensvraag. NB. Een verschrikkelijk vooruitzicht, gezien mijn bijna dood ervaring in het hellevuur.

Met dit standpunt, de wilsbeschikking, geven zij gehoor aan de wil van de geest van het kwaad, de duisternis, die als regisseur van de Schriften de mens in haar netten gevangen wil houden, en oproept om met kennis aan GOD te wachten…

Wijsgeren, filosofen en ook anderen dan ‘de waarheidszoekers’ hebben zich in het verleden over de vraag gebogen, maar vooral over de beantwoording; hoe wij grip zouden kunnen krijgen op de onzichtbare buitenaardse machten die genadeloos en onverwacht kunnen toeslaan.

In diverse culturen zijn er zo verschillende geloofsovertuigingen ontstaan, die variëren van natuurgodsdiensten tot minnaars van door de mens zelf gevormde ‘beelden’.

Ik zeg het nog maar eens; wij zijn geest, geboren in een onderbreking van de tijd om ons, hier in de mens op aarde, met GOD te verzoenen. Wij behoren toe aan dat ‘hemelrijk’ waarin wij zijn geboren, mits wij ons met GOD hebben verzoend en Zijn Naam (Jezus) in een ‘geestelijk huwelijk’ zijn gaan dragen.

Jezus zinspeelde niet op onze vorm van bestaan in het hiernamaals. Hij had het zelfs niet over het strafbaar stellen van onze slechte daden. Nee, die informatie komt niet van onze lieve Heer, maar uit de koker van het kwaad.

Jezus kwam met de blijde boodschap dat wij in dit leven van de Genadetijd ons met Zijn verkregen Naam kunnen weren tegen de geest van het kwaad, door Hem als beschermheer aan te nemen, in de plaats komend van de tijd-/wereldgeest waarin wij geboren zijn. Hij heeft ons het Leven gegeven zoals dat in Welzijn en Vrede door GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) is voorgesteld, én na de dood qua gemoedsrust geen einde kent.

In het Bijbelse tweede gebod van de tien (Exodus 20:4-5) zou GOD Zich volgens Mozes hebben uitgesproken; dat het verboden is van Hem een voorstelling te maken, te vereren en daarvoor te knielen.

Desondanks vertelt de kerkgeschiedenis ons, dat de eerste christelijke kerk (de R.K.) dat gebod volledig negeerde en dat men, daarmee zichzelf en haar volgers een veroordeling op de hals hebben gehaald…

Het verwachtingsbeeld dat in de Bijbel aan ‘geheiligde christenen’ wordt voorgehouden, is; dat er in de hemel een eigen huis/woning op hen wacht, dat door de Heer Jezus is voorbereidt, dat mooi en compleet is zoals dat men zich maar kan voorstellen…

Onzin! Al het aardse, inclusief behuizing is uit de tijd. Lees verledentijd en afgedaan!

Het verwachtingsbeeld van het hiernamaals bij Islamisten is ook een beloning, in en naar de mate men goed of slecht heeft geleefd. In het bijzonder is er een specifieke toezegging in het vooruitzicht gesteld aan hen die onder geweld, als martelaars, sterven. Helaas geld ook voor hen dat er na de laatste ademsnik geen weg terug is.

Het is voor het heden, voorzeker het hiernamaals, triest en verschrikkelijk om geen kennis aan de Heer te hebben!

Ik hoop van harte dat ook de onbereikten op hun levenspad de Heilsboodschap van Verlichting van de Heer Jezus zullen horen én deze zullen aannemen tot Heil van hun zielen!

Er is een gezegde: “Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.” En zo is het maar net!

Wanneer de hele website door jou/u bestudeerd is, dan ben je van onwetend naar wetend bevorderd… Toch?

Ieder mens ervaart ‘bergen en dalen’ in het leven. Het is zaak; hoe gaan wij er mee om?

Aan het graf rest niet de Bijbelse afweging in de beoordeling van je doen en laten, maar zal de mate van waardigheid* bepalen hoe je door de mensheid herinnerd zal worden. (*waardigheid’ ook te lezen; of GODs Vrede met de zielstatus van Hem op het hart, ‘herkend’ wordt.

Wordt iemand herdacht als vriendelijk, waardig, positief, met altijd ‘de moed er in houdend’ dan is zo een begrafenis feestelijk af te sluiten. De indianen kenden/kennen zo een traditie.

Met het vooruitzicht op het thuiskomen van een overledene bij onze lieve Heer in het hemelse paradijs, wordt bij ons, ten onrechte, het aards gemis aan de persoon herdacht.

De Heer Jezus ging ons, Zijn levenseinde kennend, waardig voor! Hij was niet aan het hectische en losbandige wereldse leven gehecht. Integendeel! Hij is ons tot voorbeeld geweest van een voorbeeldig leven.

NB. Je bent als eenling met één ziel geboren en ja, je zal de wereld ook als eenling verlaten. Alle verbeelding naar het dierlijke, instinctieve en materiële kunnen wij als Geestverwant van Jezus loslaten.

Gelukkig is ‘de omstandigheid van sterven’ niet bepalend voor de status van de ziel! In een gevangenis, ziekenhuis, rijk of arm, met familie of eenzaam de wereld achterlatend is voor ons wezen, de ziel, totaal niet belangrijk. Alleen de gemoedstoestand, de vrede van de zielstatus telt.

Gelukkig is het óók niet aan de mens (of kerk) om de zielstatus te beoordelen, maar weet GOD alleen wie de mens is die bij Hem binnengaat.

NB De moordenaar naast Jezus aan het kruis werd genade geschonken; op basis van zijn verklaring (erkenning) aan Jezus dat Jezus wel van GOD moest komen.

Geloof je dat GODs Geest bij je is komen inwonen, dan heeft ‘geloven’ plaats gemaakt voor de status geheiligd te Zijn met Zijn Naam en heeft de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis waarin wij zijn geboren) haar dreigen en destructieve grip op jou voor altijd verloren.

Jezus liet zich niet door teleurstellingen, omstandigheden of tegenvallers meeslepen naar een geest van neerslachtigheid, verdriet, onrust, klagen of angst. Hij bleef waardig en fier.

Vriend. Houd je gezicht op de zonzijde gericht en je zult nooit schaduwen zien!

Wanneer wij rechtens Jezus Naam dragen, dan delen wij in Zijn overwinning en staan wij “bij tegenwind” met Hem sterk en blijven strijdvaardig onheil verjagend (waardig) overeind.

Met Jezus Naam geregistreerd (gedoopt) gaan wij, bevrijdt van angst en zorgen over onze zielstatus, verheugd en met hemels vertrouwen, al vechtend (met de ‘stok’ van de Heer Jezus) tegen de geest van kwaad, ons levenseinde tegemoet.

Daarom, aan jou deze oproep: hou vol het onheil te bestrijden! Leef gezond, in Welzijn en Vrede!

Jezus leeft! Bij Zijn genade zet je met succes Zijn Naam (de ‘stok’) in om kwalen en kwaden de deur te wijzen…

Want met blijdschap en vreugde kunnen en zullen wij de dagen die ons resten vullen!

Bevrijdt van de oude inborst zullen wij dansen van zielenvreugd.

Jezus is overwinnaar. Geprezen is de Heer, Hij Die in/met jou leeft!

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen. Van Harte GODs zegen bevolen!

Opgemaakt door Erik Visser. (Onderzoeker,…, Godsdienstfilosoof en Geestverwant van de Heer Jezus.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *