Belijden van de Waarheid.

Het Gedachtegoed van de Heer Jezus werd buiten de Schriften gehouden, maar de Gnostische betekenis heeft klaarblijkelijk, na de uitroeiing van de Katharen, toch nog en ook, bij ons Koningshuis gehoor gevonden.

Ons zijn (bestaan) in de onderbreking van de tijdloosheid.

Jezus liet ons niet als wezen achter, maar stuurde ‘de Trooster’ in Zijn plaats. Wanneer wij de Heer Jezus in de plaats stellen van de geest van duisternis, die ons lichaam en inborst vormgaf, vindt er een zielstatuswisseling plaats.

Doordat niet meer zij, maar Hij het gezag heeft overgenomen (Galaten 2:20) bidden en smeken wij niet meer om genezing/verlossing of bevrijding (van een kwaad of kwaal) maar verjagen wij haar in de Naam van Jezus…

Het was volgens Gilles Quispel vooral aan koningin Juliana te danken dat Egypte kopie van de teksten van het Evangelie van Thomas in de jaren vijftig heeft vrijgegeven voor publicatie.

De volgens Quispel “koloniale” opstelling van de Fransen, die meenden recht te hebben op de geschriften, maakte de Egyptenaren in de jaren vijftig “schichtig’’, waardoor zij de teksten niet vrijgaven voor publicatie.

Op aandringen van Koningin Juliana, zeer geïnteresseerd in alternatieve spiritualiteit, richtte de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Beyen zich tot de Nederlandse ambassadeur in Caïro met het verzoek Quispel toegang tot de bevoegde autoriteiten te verschaffen.

Quispel smokkelde in 1956 een fotokopie van het Evangelie van Thomas, een van de belangrijkste teksten uit de Nag Hammadi-collectie, het land uit.

Wij hebben het waarschijnlijk aan haar (voorheen Juliana der Nederlanden) te danken, dat Z.K.H. Koning Willem-Alexander zijn kerstspeech (kerst 2019) zonder traditionele kerstversiering, als de kerstboom, omringd afstak.

Reden om aan te nemen dat het Gedachtegoed van de Heer Jezus bij het koningshuis, dankzij het Thomas Evangelie, in de Gnostische betekenis (Geestenleer) gehoor heeft gevonden…

Waarom zou jij, bij zoveel aanhangers/getuigen van de waarheid, Jezus, de misleidingen van de kerk ook niet achter je laten, en de Heer de Hoogste plaats geven?

Lees de codex www.stichtinginderdaad.nl/de-kerkgeschiedenis  en ….nl/Begrippen

Onderweg in de tijdloosheid.

In Jezus Naam, zet de eerste stap naar Vrede op het hart en schaar je ook onder de supporters www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Bronvermeldingen: Ingevingen van de Trooster, de Geest van Jezus, en voor zover feitelijke geschiedenis; voornamelijk vanuit Wikipedia.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *