Het onzichtbare zijn.

De onzichtbare waarheid: Het Evangelie van Jezus.

Vóór de grondlegging van de wereld zijn alle verbannen engelen, die onder de rebel Lucifer (de geest van duisternis) stonden, een zekere Genadetijd in een menselijk lichaam op aarde gegund om tot verzoening met GOD te komen.

Elk mens is uniek, maar zeker niet volmaakt! Zowel de ‘verpakking’ (gevormd door de geest van duisternis) als onze ontheemde inborst is fragiel, en gevoelig voor invloeden van buitenaf.

De waarheid ligt niet in het waarneembare, maar in het onzichtbare van de geest, de tijdloosheid; de geestelijke wereld die nader in het Gedachtegoed van de Heer Jezus als de Gnostiek bij de Katharen haar entree heeft gemaakt.

Wij, de verbannen engelen, kunnen ons met GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) verzoenen, door de Heer Jezus als Heer en Herder aan te nemen, in de plaats komend van de tijd-/wereldgeest (de geest van duisternis) die in opdracht van GOD ons uit ‘de stof’ heeft gevormd, waarin wij zijn geboren.

Het plaatje verbeeld onze onderbreking op aarde in de tijdloosheid van ons zijn* in ons bestaan. (*het karakter, de ziel.)

Onze voorkeur, de verwisseling van heerschappij over onze ziel (de zielstatus), wordt bij de daad van de doop in de Naam van Jezus* bekrachtigd. Wegens de verwisseling van de zielstatus niet (meer) in de Naam van de Drie-eenheid, zijnde het model van de stof! (*Handelingen 2:37-39.)

Schroom niet, om kwalen (destructieve krachten) in Jezus Naam te verjagen!

Hét wapen tegen de griep, coronavirus of een pijn, is de Naam van de Heer Jezus.

Wij, als Lichtdrager en Jezus-fan, kunnen Zijn Naam ‘als Stok’ inzetten om de veroorzaker ‘een kwade geest uit het rijk van duisternis’ te verjagen.

In de wil, de focus in wat wat wij willen met ons leven ligt onze kracht!

Wanneer het lichaam een aandoening, pijn of ziekte aangeeft, spreek je dan, met gezag (geloof), hardop uit: “pijn, griep of hoe je ook heet, in Jezus Naam, verdwijn!” Herhaal dit zo vaak als nodig, totdat je zeggen kan en zal: “Dank U Jezus!”

In Christus herboren onderweg naar GODs hemellicht.

Lees en bestudeer de onderbouwende artikelen op deze website!

Please, help ons helpen!

Voor donaties aan Stichting Inderdaad hebben wij drie bestemmingen:

  1. Evangelisatie van deze Blijde Boodschap, het (Gnostisch) Gedachtegoed van de Heer Jezus dat gericht is op persoonlijke Vrede, Gezondheid en Zegen.
  2. Humanitaire Noodhulp.
  3. en de derde optie; het Crowdfonds. Dat staat voor het kunnen laten opmaken van de website EGO-DNA.ID dat ons Archetype bij geboortedatum met de unieke individuele aanleg in een kleurnuance traceert.

Jezus is overwinnaar. Geprezen is de Heer, Hij is het Die leeft en ons niet als wezen achterliet!

Hij, Jezus, is het die ons bij onze keuze (de wil) voor Hem dubbele kracht geeft om kwaden en kwalen te bestrijden.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen.

Van Harte GODs zegen bevolen!

Erik Visser. (karakteroloog, Godsdienstfilosoof, Lichtdrager, Geestverwant van de Heer.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *