De Blijde Boodschap van Heil.

De opdeling van de Bijbel had met Kerst te maken.

De opdeling van de Bijbel in het oude en nieuwe testament vindt haar criterium in de aankondigingen en voorgeschiedenis van de Heer Jezus, en Zijn aards bestaan.

Dat er ook in het nieuwe Testament wel over (en heel weinig van) de Heer wordt getuigd ligt aan de afwijzing van de Heer en Zijn Gedachtegoed door haar schrijvers.

Gelukkig leeft de Heer door de Geest van GOD, Die eeuwig is voor allen die Hem als Heer hebben aangenomen.

Onze aardse onderbreking van de tijdloosheid.

De Bijbelse oproep om tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, te bidden is achterhaald! In feite wordt daarmee gebeden tot de oude mythologische duistere god, waarbij men met aanhoudend bidden en smeken conditioneel hulp zou verwachten…

Hoe heel anders ligt het bij diegenen die de Heer Jezus wel geloven en Zijn Heerschappij hebben aangenomen.

Wij, de Geestverwanten van de Heer, hebben Zijn Naam gekregen dat met de volwassenendoop werd bekrachtigd.

Wij staan Herboren (geestelijk gehuwd met de Heer) samen met alle andere Geestverwanten over de wereld geboekt als het hemelse Vrederijk, dat voorzien is van een andere zielstatus dan waarmee wij zijn geboren.

Dat er ook in het nieuwe Testament wel over (en heel weinig van) de Heer wordt getuigd ligt aan de afwijzing van de Heer en Zijn Gedachtegoed door haar verslaggevers.

De wissel van zielstatus is wezenlijk belangrijk! Ja, zelfs belangrijker dan de theologie die men kent of aanhangt.

Dat de Bijbel zich in het opdelen van de verslaglegging beperkt tot Jezus komst met Zijn fysieke geboorte in een stal is tekenend voor verslaglegging van waarnemingen…

De overgang van onze zielstatus naar GODs hemels Vrederijk is een feestelijke beleving, dat, gelijk met de andere Geestverwanten met Kerst, in ‘familieverband’ gevierd kan worden.

Gezamenlijk vormen wij het hemelse Licht op deze duistere en verloren aarde, om van GOD te getuigen, door het doen van wonderen. O.a. van genezing.

Gekomen in relatie met Jezus is het bidden (vragen) vervangen voor ‘delen in’. Een ander zijn, in een ander denken…

Niet meer bidden en smeken, maar handelen in Jezus Naam.

Beste tijdgenoten,
De hemelse Blijde Boodschap is; dat door de Naam van Jezus in te zetten onze wil tot verbeteringen wordt gesterkt tot overwinnaars van alle kwaden. Aldus Jezus belofte!
Niet meer bidden en smeken, maar handelen in Jezus Naam!

In dankzegging kunnen wij Zijn Naam inzetten en kunnen wij de heersende wereldgeest bezweren.

Er zit kracht in de verbintenis met Jezus Zijn Naam!

Daar de geest van duisternis, met haar angst onderhoudende leugens de regie had over de opmaak van de Bijbel (zie ‘de kerkgeschiedenis’) is het niet verwonderlijk dat wij, net als Jezus destijds, haar tegenwerking ervaren bij het overbrengen van het Gedachtegoed van de Heer. Dit, mede vanwege de ingeboezemde angst van 2000 jaar indoctrinatie.

In plaats van ‘te bidden’ is het een grote stap (vanuit een ander denken) om niet te vragen, maar het kwaad, in de Naam van de Heer Jezus, ‘te gebieden’ weg te gaan.

De hemelse Blijde Boodschap is, dat door de Naam van Jezus in te zetten wij, bij onze wil tot verbeteringen, gesterkt worden tot overwinnaars van alle kwaden.

Overigens is het ongeadresseerd bidden tot een God óók een greep in het duister, omdat er twee Goden zijn. Één van Het Licht en één van duisternis!

Stelling: Wij staan (naar de JezusLeer) met onze wil en wilskracht boven ons lichaam en kunnen haar instrueren!

De psychosomatiek bewijst het in zowel positieve als in negatieve zin.

Twijfel maar eens aan dat wat je hebt gegeten en ‘denk/zeg’ tegen jezelf; ik voel mij niet goed’. Prompt ervaar je dat je maag en/of hoofd daar gehoor aan geeft.

In positief denken, bestrijdt je de geest van kwaad en gebruik je niet het negatieve woordje ‘niet’, maar zegen je de maaltijd in dankzegging alsnog in de Naam van Jezus.

Voor de Geestverwanten van de Heer (GOD inwonend) geldt, dat wij ‘in Jezus Naam’ hulp vinden om ook de zwaktes van het lichaam, zoals pijn, op te heffen.

Het nieuwe Testament zoals die is, zou moeten getuigen van de geboorte van Verlichting, maar doet dat niet. Zij geeft een fysieke weergave van Zijn komst!

Die ‘Verlichting’ vieren de Geestverwanten met Kerst wel! Wij dragen in de status van het hemels Vrederijk Herboren Zijn grote Naam.

Diegenen die wel gedoopt zijn, maar geen succes boeken bij het in Jezus Naam uitspreken van een gebod ‘tot opheffen van bijvoorbeeld pijn of een aandoening’, zullen zich serieus moeten beraden of zij zich wel naar de Heer hebben uitgestrekt en zich rechtens en oprecht met Jezus hebben verbonden. Of, dat zij alleen gehoor hebben gegeven aan de kerk en haar schijnheilige vertoning van tradities!

Ja, je conclusie is juist: Ik ben boos en verontwaardigt over 2000 jaar misleiding.

Ik zou een boek kunnen schrijven van mijn ervaringen, waarbij ik zelfs de ziekte kanker heb bezworen. Dat qua steken, jeuk en pijn, direct ophield toen ik bij herhaling hardop in Jezus Naam had uitgesproken; dat die knobbel met het kwaad weg moest gaan. Drie dagen later was de knobbel óók weg!

Nog een voorbeeld uit de praktijk: Mijn verwonderde uitroep na een evangelisatie actie; ‘hé, mijn jas stinkt niet naar de rook en hé ik heb ook in dat rokerige café niet gekucht’, en dat de Heer mij verstaanbaar aansprak met: “Ik ben er toch!”

Nogmaals, lieve mensen, wij zijn niet ons lichaam maar wij onderbreken onze tijdloosheid met ons karakter in een gegeven genadetijd, verkleefd aan de adem.

Neem ajb de Heer Jezus aan als jouw Herder zodat je, vanaf de aanname en bekrachtiging met de doop, Zijn Naam tot hulp en sterkte hebt!

Koop en lees het boek ‘Engel of bengel’ en laat de Bijbel op de plank als naslagwerk van onvolledige geschiedenis achter…

Op Internet www.ego-dna.id wordt op dit moment door mij deel twee van de Blijde Boodschap voor vrede en welzijn, Zijn Gedachtegoed ‘de Leer van Jezus’ nader uitgewerkt, met onze aangeboren talenten in kleuren geduid.

AUB Word deelgenoot van de Blijde Boodschap die Jezus ons bracht en vind Vrede in Welzijn.

Laat je niet langer door angst leiden, maar stap in geloof* het kwaad tegemoet. (*dat de Heer Jezus met GODs Geest is komen inwonen, toen jij uit het doopbad stapte.)

Benoem, wanneer je de Heer inwonend hebt, de geest (van pijn, angst, ziekte, verslaving of verdriet) met de woorden: “in Jezus Naam gebied ik je verdwijn!”

Geloven is geen zaak van een rationeel overwegen, maar van Leven in Zijn!

Bij je bewust uitstrekken naar de Heer Jezus, wens ik je GODs zegen toe.

www.karaktersinkleur.nl/de-kerkgeschiedenis

Bestel het boek ‘Engel of bengel’ online, bij boekenbestellen.nl

PS. Ben jij al met Jezus, onze familie de Geestverwanten, bevriend?!  www.karaktersinkleur.nl/word-vriend

Laat je niet weerhouden om een reactie te plaatsen.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *