Word veranderd in je denken!

Lieve mensen, beste tijdgenoten,

Mogen wij, vanuit de (wetenschappelijke) waarneming naar uiterlijkheden en gedrag sterke overeenkomsten vertonen met het dierenrijk, voor GOD de Vader (de Bron van Licht, Liefde en Leven) zijn wij een tijdloze onzichtbare ziel (karakter) in een tijdelijk lichaam; een tijdloos karakter!

Het aardse leven is een onderbreking in de tijd. Jij bepaalt of je ‘bewapend’ en verheugd ‘met de Heer inwonend’ wilt leven, of dat niet wilt.

Jezus bracht de mensheid de verlossing, door ons; als ontheemden van het hemellicht (het Vrederijk) in de ons gegeven genadetijd op aarde, bij onze keuze voor verzoening met GOD de Vader, van de eeuwige dood met Zijn leven de onze vrij te kopen.

Jezus roept ons op: “word veranderd in je denken en Hij zegt er ter verduidelijking bij: neem Mij aan tot Heer! Komt allen tot Mij, die vermoeid en met zorgen beladen zijn en Ik zal je (in de zielstatus herboren in Christus), dus, In en met Mijn Naam, rust en vrede brengen!”

Dit betekend voor de gelovigen dat ‘het bidden en smeken’ is vervangen in zelfvertrouwen en wij bevrijd van angst, aandoeningen en pijn, gezond van lijf en leden actie kunnen nemen door kwaden en kwalen te verjagen, wanneer die zich aandienen.

Strek jij je óók uit naar rust en vrede op je hart? Dan moet je bij GOD de Vader zijn, Die aan ons gelijk (als Geest) zonder tussenkomst van persoon of kerkgemeente, bereikbaar is.

Ons zijn (het bestaan) in de onderbreking van de tijdloosheid.

Dankzij het aannemen van de Heer Jezus tot Heer, wat in Zijn Naam met de doop bevestigd is, ben je voor altijd met GODs Vrederijk verbonden en heb je een Relatie met Zijn Geest, Die is komen inwonen. (Aldus, ook naar Galaten 2:20)

De blijde Boodschap die Jezus brengt heeft meerdere kanten, want Hij liet ons niet als wezen achter:

  1. In de Geest verbonden heb je de macht gekregen om in Zijn verkregen Naam kwaden en kwalen te verjagen.
  2. Het resultaat is dus het kunnen leven in gezondheid!
  3. Van onrust, pijnen en zorgen (ook die over het hiernamaals) wordt je in de status van de Heer bevrijdt. GOD de Vader wil dat niemand verloren blijft!

Jezus tot Heer aannemen. Doen dus! Onderneem actie en verjaag de geest van het kwaad!

Met de komst van de JezusLeer heeft de Bijbel in haar verwarrende, zichzelf soms tegensprekende misleidende samenstelling, (plot) je tot GOD de Vader (Bron van Licht, Liefde en Leven) te leiden, volledig afgedaan. Jezus biedt Leven, de kerk niet!

De Bijbel blijkt het instrument van de geest van duisternis* te zijn, die zichzelf in een aardse drie-eenheid manifesteert, en zichzelf ook nog eens tot aardse god heeft verhoogd om aanbeden te worden…

Niet alleen de natuur en het geld. Ook kerkelijke relikwieën, ons lichaam of dat van een idool, zijn onze afgoden. Helaas velen beseffen dat niet.

Als geschiedenisboek is de Bijbel misschien ten dele betrouwbaar, maar als leerboek van-/en naar verzoening met GOD de Vader in het hemellicht totaal onbetrouwbaar. (*de geest van duisternis kreeg van GOD de opdracht om ons in Zijn Heilsplan uit de stof te vormen.)

NB. De kerk heeft in beginsel de Gnostiek (de Leer van Jezus) als ketterij bestempeld en veroordeeld, waardoor de eerste kerkgemeenten die de Heer volgden (w.o. de Katharen) werden vervolgd en uitgemoord. (Zie www.stichtinginderdaad.nl/de-kerkgeschiedenis .)

De Katharenburgt in Zuid Frankrijk.

De van GOD ontheemde mensheid (de in deze Genadetijd op aarde van het Hemellicht verbannen Engelen) is vóór, maar ook na Christus, door de kerk misleidt. Wij dreigen in de door ‘haar opgelegde afwachtende houding’ alsnog verloren te gaan…

NB. Het is niet het geloof in het wel/niet hebben ontvangen van vergeving van zonden, maar de statuswissel van de ziel dat ware Vrede in Gnosis* brengt. (*Gnosis; kennis in Vrede.)

Asjeblief, neem Jezus aan als jouw persoonlijke Heer en laat je (in afwijking van het kerkelijk gebruik) alleen in Jezus Zijn Naam dopen!

Zegen vanuit de herboren zielstatus ‘herboren in Christus’ je omgeving, familie en netwerken in Jezus Heilige Naam en verjaag het kwaad, wanneer zij je (mogelijk weer eens) bedreigt! Het kwaad slaapt niet, maar probeert je geluk tot de laatste ademsnik onderuit te halen!

Bidden brengt geen rust, wél het in dankbaarheid lofprijzen van de Heer! Ben je neerslachtig of depressief? Neem actie en ga zingen!

Hij, de Geest van GOD, is er vanaf het moment dat je uit het doopbad stapt, en jij dus Jezus Zijn Naam draagt. (Inwonend, naar Galaten 2:20.)

Jezus kwam 2020 jaar geleden ‘GOD de Vader’ bekend maken, dat qua leer (de Gnostiek) in strijd is met bestaande religiën. Reden voor hen, die de Schriften en de uiterlijkheden (ten onrechte) verafgoden, om Jezus en Zijn bevrijdende Leer te veroordelen.

Als Lichtdrager, herboren in Relatie met Hem, geef ik graag (ondanks haar dreigen) op Internet door wat ik van Hem in de Geest meekrijg, zodat ook jij kennis krijgt aan GOD de Heer en met Hem in gezondheid zal kunnen* Leven. (*kunnen, omdat je wel bent uitgenodigd om als Zijn Naamdrager actie te nemen wanneer kwaden opdoemen.)

Jezus is overwinnaar. Geprezen is de Heer, Hij is het Die leeft en ons niet als wezen achterliet!

Hij, Jezus, is het Die ons bij onze keuze voor Hem als Heer, van Hem dubbele wilskracht krijgt om kwaden en kwalen te bestrijden.

Het boek ‘Engel of bengel’ dat ik samen met de Geest van GOD schreef, kan je online inzien en kopen bij boekenbestellen.nl

Hierbij nodig ik jou uit, om ook ‘als Jezus-fan’ onze vriend te worden op www.stichtinginderdaad.nl/word-vriend

Hiermee ondersteun je Stichting Inderdaad in haar doelstellingen.

Van Harte GODs zegen bevolen!

GOD de Vader wil dat je gezond bent en niemand verloren blijft! www.stichtinginderdaad.nl legt het graag uit.

NB. De artikelen op de Weblog kan je eventueel uitprinten, kopiëren of in een eBook opnemen.

Erik Visser (Lichtdrager van de Heer.)

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *