De kerk en haar Bijbel in opspraak.

Omdat in het dogma van de Bijbel, lees dictaat, elke aanpassing wordt ontmoedigd (Openbaringen 22:19) was er, tot op vandaag, niemand die op basis van ‘die beklonken waarheid’ een weerwoord durfde geven.

Op zoek naar ‘de waarheid’ blijkt alles, wat tussentijds als commentaar op dit ondeugdelijk Godswoord is geschreven, een persoonlijk interpretatie, inclusief de valkuil van ‘de alverzoening’.

Maar de Geest van Jezus is opgestaan en heeft Zich geopenbaard met stellingen, waarvoor Hij destijds door het kerkelijk gezag werd genegeerd en veroordeeld.

Het is niet verwonderlijk dat het nu gepubliceerde boek ‘Engel of bengel’ met het Gedachtegoed van de Heer als inhoud geheel anders luidt dan ‘de Schriften’ willen doen geloven.

Lees ‘Engel of bengel’ en bid elke dag, opdat je verlicht leven mag.

Nu wij anno 2017 van de Geest van GOD, Jezus, de waarheid kennen over ons ontstaan met een meer geloofwaardiger verklaring die aansluit op de zin van het bestaan, vind ik het te gênant voor woorden; dat ik moet bekennen dat ook ik ooit die sprookjes van Mozes met zijn scheppingsverhaal heb geloofd: “Over een kleiend God, Die de eerste mensen met Zijn handen uit klei vormde; een roman schreef over Adam en Eva met hun idyllische paradijs; een ark voor opvang van alle dieren door Noach liet bouwen; en andere niet te geloven verhalen die alleen als metafoor zouden kunnen verwijzen naar een God Die ver boven onze verbeelding, macht en krachten is verheven.”

De Bijbel heeft met dit script voor een “religieuze” commerciële onderneming ons, de onwetenden en zekerheid zoekenden, aan Godslasterlijke leugens en misleiding bloot gesteld.

Vanuit mijn orthodoxe opvoeding heb ik deze fantasieën altijd voor waarheid gehouden en in die overtuiging ook doorverteld aan degenen die de Bijbel niet kenden.

Bij mijn verzoening met de Geest van GOD, van Licht en Leven (1997), werd mij al snel duidelijk dat de Bijbel een samenraapsel was van; ‘de Joodse geschiedenis, hun zelfingenomenheid, machtswellust en kennis van de heersende psychische nood’, dat geschikt was om als ‘religieus gekleurd script’ van een onderneming aan het onwetende en behoeftige volk voor te leggen. Een marketingconcept van de hoogste orde, dus.

De blijvende onzekerheid die men openlijk ‘het gehoor’ met een te verwachten oordeelsdag voorhoudt is een grove leugen. Dat dán, achteraf, ons kwade geweten zal worden gewogen; tegenover de gedane goede werken en ons beoordeeld of wij wel waardig genoeg zijn om de hemel in te gaan, waar onze dierbaren zouden zijn.

De mythologische leer doet er niet voor onder om de psyche zo met onzekerheid en angst te voeden.

De Bijbel is duidelijk geen liefdesbrief van GOD (wat men suggereert) ook al staan er ook bemoedigende wijze- en mooie woorden in.

Heel triest is, dat er bij de Godzoekenden het vertrouwen in de ‘volwassen mens’ én de kerk en daarmee ook GOD is weggenomen. De wereldwijde schandalen  van de kerk zijn alom bekend. Door misbruik te maken in gesteld vertrouwen is bij velen het geluksgevoel, lees zelfvertrouwen, geruïneerd, en de onzekerheden van het leven met een X-Factor verhoogt.

Geen wonder dat de kerken leeglopen! Behalve dan bij de streng orthodoxen. Die, bang, vroom en vasthoudend van aard, zich krampachtig vasthouden aan ‘de Schriften’, en daarmee als lotgenoten gevangen zitten in een angstonderhoudende wettische leer! Tot op heden worden daar steevast de 10 geboden, gelijk het zwaard dat Damocles boven het hoofd hing, nog als anker van dreiging voorgelezen…

Nog gezwegen over de opgenomen barbaarse gewelddadigheid en liefdeloosheid. Dat o.a. in Deuteronomium 7 het volk Israël wordt opgeroepen om de volken van Kanaän volledig uit te roeien.

De Joodse schrijvers van de Thora/Tenach (het oude Testament) hebben zich bovendien egocentrisch boven andere volken geplaatst, en de mensheid al discriminerend, misleidt met hun stelling dat zij als Joden al GODs kinderen naar de leer van de alverzoening zouden zijn en dus geen verlossing (statuswisseling van hun wezen) nodig hebben…

De Bijbel geeft geen hoop en geestelijke steun! Zij voedt angst en straf bij het niet naleven van haar regels en wetten.

En dat moeten dan de ‘geloofsbrieven’ heten die ons moeten leiden naar de vrede van GOD? Geloof haar maar niet!

Voor mij, die de Bijbel in diverse uitvoeringen en talen heb bestudeerd is het niet meer dan een (zinvol) naslagwerk van de Joodse geschiedenis geworden.

En niet meer dan dat!

Lees het boek ‘Engel of bengel of het gepubliceerde Gedachtegoed op de website van Stichting Inderdaad; de Heilsboodschap van Liefde van de Heer.

De Heer Jezus sprak: “Ik ben de weg van de waarheid, Die jou leid naar rust en vrede. Komt allen tot Mij (neem Mij aan als je Heer en Herder) en Ik zal je van de onrust, het kwaad, bevrijden.”

Door de afwijzing en veroordeling van de Heer werd Zijn genadeboodschap bezoedelt en bleef, deels gecensureerd, in nevelen gehuld achter…

Dat zij, de Joden, hun status van macht-/hebzucht niet hebben ingeruild voor de Geest van Jezus in ‘gunnen, geven en vergeven’ blijkt wel uit hun bezitsdrang en aanhoudende oorlog om de stad Jeruzalem.

In conclaaf (in relatie) met GODs Geest heb ik Zijn woorden in het boekje ‘Engel of bengel’ opgetekend en eind 2017 uitgegeven.

Jezus kwam niet op aarde om de wereld te redden en ons idee van een paradijs te realiseren. Nee!

Hij kwam ons bekendmaken met GODs Heilsplan, om de mensen (ons wezen) vrij te kopen, lees te verlossen, uit de netten van de tijd-/wereldgeest Moeder natuur waarmee en waarin wij geboren zijn.

Op www.stichtinginderdaad.nl ontdek je de twee opties van zijn.

aub, in het belang van jouw zielenrust, welzijn en persoonlijke vrede, lees en bestudeer het boekje: ‘Engel of bengel’ en de uiteenzettingen hier op de website van Stichting Inderdaad www.karaktersinkleur.nl 

Lees ‘Engel of bengel’ en bid elke dag, opdat je verlicht leven mag!

Met Jezus, Zijn plaatsvervangende Geest inwonend, heb je Zijn hulp en kom je als overwinnaar in Christus herboren aan in het Licht!

Eerst was ik boos op mijzelf dat ik mij met al die sprookjes en leugens had ingelaten. Maar nu, met kennis en verwerking van de Waarheid, ben ik verdrietig, dat er met bedrog (manipulatie) en commercieel belang mensenzielen vergeefs bij de kerk naar geestelijke hulp hebben gezocht.

GODs zegen en sterkte bid ik je toe, in de strijd om je van de geest van het kwaad te ontdoen. 

Mét Jezus heb je Zijn hulp (Zijn Geest inwonend), en kom je met Hem als overwinnaar in het Licht aan. Beloofd!

Ga met Jezus!

 Ben je Goedwillend, word dan ook vriend van Vrede en Welzijn.

aub Schrijf je in als vriend van vrede en welzijn zodat je weet dat wij, met Jezus als Geestverwant, niet alleen staan in de strijd tegen de gevestigde orde van het kwaad.

 

Erik Visser (onderzoeker, karakteroloog, evangelist, …)

Deel op social media

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *