Onze status van zijn

GOEDENDAG VRIEND.

Voor zover wij bekend zijn met onze identiteit, ons wezen, hebben wij twee hersenhelften. De ene kant stuurt onze emoties aan, en met de andere kant, het verstand, kunnen wij nadenken.

TEST: Geef je intuïtie met het verstand voorrang, voordat je het antwoord geeft op de volgende vragen en de antwoorden:

 1. De manager van een bedrijf dicteert een factuur aan zijn secretaresse, die deze uitwerkt en aan jou verzend.
 1. Van wie kreeg je de factuur?

De manager

De secretaresse

2. De architect ontwierp een huis en liet een aannemer het huis tegen een vastgestelde prijs bouwen.

2. Van wie is het huis?

 • De architect
 • De aannemer

3. Eenmaal opgeleverd kan het huis worden bewoond.

3. Wie heeft de woonrechten, dit te bewonen?

 • De aannemer
 • De gebruiker in huur of koop

4. Wanneer het huis wordt verhuurd.

4. Wie heeft de eigendomsrechten?

 • De bewoner
 • De verhuurder

5. Welke verplichtingen heeft de eigenaar/verhuurder?

Het pand te onderhouden

Het pand te slopen, in geval deze in de status van ondeugdelijkheid is gekomen.

6. GOD (de Bron van Licht, Liefde en Leven) gaf de kleermaker (de geest van duisternis) opdracht om voor beperkte duur een lichaam uit de stof te vormen, waarin de ziel (ons wezen) voor een zekere genadetijd kan wonen.

Wie behoort de ziel bij geboorte toe?

 • Onszelf
 • De maker.

7. Nu heeft de Heer Jezus (komend uit het hemellicht) alle zielen (die Hem als Gezaghebbend Heer hebben aangenomen) van de geest van duisternis (de kleermaker) 2000 jaar geleden vrijgekocht.

Wie behoor ik toe?

 • De maker
 • Jezus, de GOD van Leven, Licht en Liefde.

Lieve mensen, beste tijdgenoot,

ik hoop van harte dat deze uitleg van onze identiteit (ons bestaan) duidelijkheid geeft wie wij zijn en welke GOD wij hebben verkozen, tot wie wij willen behoren; Het Licht of blijvend in de duisternis.

Jezus zei: “Gebied een kwaad in Mijn Naam weg te gaan en zij zal (moeten) loslaten.” Wanneer wij Hem erkennen dan ervaren wij ook dat Hij over ons welzijn regeert!

De keuze is aan jou!

www.karaktersinkleur.nl/faq  

Please, laat een reactie achter.

Deel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *